Skolas padomes protokols #2018/5

Sēdes darba kārtība – atskats uz Latvijas simtgadei veltītiem notikumiem Ogres sākumskolā, Mārtiņdienas tirdziņš, projekts “Latvijas skolas soma”, makulatūras vākšana un nodošana kā arī citi jautājumi.

Lasīt vairāk

Skolas padomes protokols #2018/4

Sēdes darba kārtība – skolas direktores Māras Bankas atskaite par 2018.gada vasaras darbiem skolā un plāniem 2018./2019.mācību gadam, skolas padomes balstiesīgo pārstāvju ievēlēšana 2017./2018.m.g., Aija Sirsniņa, direktores vietniece par plānotajiem pasākumiem tuvākā un tālākā nākotnē un dažādi jautājumi, ieteikumi, plāni.

Lasīt vairāk

Skolas padomes protokols #2017/5

Sēdes darba kārtība – atskaite par 2016./2017.m.g. sākumskolas budžeta izlietojumu, ēdināšanas laiku izmaiņas, skolas padomes balstiesīgo pārstāvju ievēlēšana un citi jautājumi.

Lasīt vairāk

Skolas padomes protokols #2017/1

Sēdē izskatītie jautājumi – divu 1. klašu pārcelšana uz Ogres mūzikas skolas telpām, 2. semestra darba plāns un janvāra mēneša aktualitātes, ēdināšanas laiku izmaiņas, dažādi jautājumi.

Lasīt vairāk

Skolas padomes protokols #2016/5

Sēdē izskatītie jautājumi – pārtikas veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) ārpuskārtas pārbaude, nākošā gada budžeta prioritātes. svētku un pasākumu kalendārs, dažādi jautājumi.

Lasīt vairāk

Skolas padomes protokols #2016/4

Atskaite par 2015./2016.m.g. sākumskolas budžeta izlietojumu, skolas padomes balstiesīgo pārstāvju ievēlēšana, skolas padomes balsojums par Ogres sākumskolas skolotāju izvirzīšanu Ogres novada pašvaldības balvai „Gada Skolotājs”.

Lasīt vairāk