Skolas padomes protokols #2018/4

24. oktobris, 2018

Sēdes darba kārtība – skolas direktores Māras Bankas atskaite par 2018.gada vasaras darbiem skolā un plāniem 2018./2019.mācību gadam, skolas padomes balstiesīgo pārstāvju ievēlēšana 2017./2018.m.g., Aija Sirsniņa, direktores vietniece par plānotajiem pasākumiem tuvākā un tālākā nākotnē un dažādi jautājumi, ieteikumi, plāni.

Sēdē piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji (23 pārstāvji – Aivars Spūlis (1.a), Liene Vītoliņa ( 1.c), Dace Kalviņa (1.d), Elga Zosima (2.a), Sanita Karlsone (2.e), Lāsma Millere (3.a), Gunārs Bērziņš (3.b), Ilze Ansone- Znotiņa (3.d),  Matīss Palsāns (2e), Svetlana Bērziņa (4.a),  Inese Darge  ( 4.c), Evita Prižavoite (4.d), Gunita Rieksta (4.e), Edgars Loze (4.g), Aija Mežale (5.a), Aiga Staltmane- Vekša (5.b), Kristīne Lejiņa  (5.c),  Olga Veipa (5.d), Laura Kriviša- Budnika (5.e), Anrita Lejniece (6.a), Uģis Grīnbergs (6.b), Renāte Gremze (6.c), Māris Bleidels (6.e),  skolas direktore Māra Banka, skolas pedagogu pārstāves Ieviņa Piļka, Aija Sirsniņa, direktores vietniece (audzināšanas un ārpus klases darbā) un  Jolanta Bardovska (ievēlētas no Skolas Pedagoģiskās padomes).

Sēdes darba kārtība.

1. Skolas direktores Māras Bankas atskaite par 2018.gada vasaras darbiem skolā un plāniem 2018./2019.mācību gadam.
2. Skolas padomes balstiesīgo pārstāvju ievēlēšana 2017./2018.m.g.
3. Aija Sirsniņa, direktores vietniece par plānotajiem pasākumiem tuvākā un tālākā nākotnē.
4. Dažādi jautājumi, ieteikumi, plāni.

Darba gaita.

1. Skolas direktores Māras Bankas atskaite par 2018.gada vasaras darbiem skolā un plāniem 2018./2019.mācību gadam.

1.1. Skolas direktore informē par skolā padarītajiem darbiem vasaras mēnešos:

 • Kopā vecāku un skolas darbinieku spēkiem izremontētas 12 klases, skola nodrošinājusi krāsas, špakteļmasas, kā arī piederumus darbu veikšanai;
 • Gaiteņu sienu krāsošanu veikuši paši skolas darbinieki;
 • Nomainītas kanalizācijas trubas zem ēdnīcas, darbu izmaksas 7689,00 EUR + PVN;
 • Datorklasē nomainīts apgaismojums uz LED gaismekļiem, papildināta elektroinstalācija un interneta apsaiste, galda izbūve, jauni portatīvie datori (klases papildinājumam). Datoru izmaksas 4425,00 EUR +PVN;
 • Gatavošanās Latvijas Simtgadei – foajē izbūve, projekta izmaksas 1000,00 EUR +PVN. Papildus līdzfinansējums no SIA “UG Tech”;
 • Divām mācību klasēm jauni krēsli un soli (60gab.). Izmaksas 3484,80 EUR + PVN;
 • Prožektoru maiņa sporta zālē par elektrības naudu no SIA “Gamma” + Ogres domes līdzfinansējums;
 • Projekta “Who is afraid of mathematics”  (tulk.”Kurš baidās no matemātikas”) ietvaros – skolas gaiteņi noformēti, lai skolēniem būtu interesantāk apgūt matemātiku.

1.2. Plāni un cerības 2018./2019.m.g.

 • Kanalizācijas un ūdens stāvvadu maiņa sākumskolas korpusā- klašu daļā un tualešu daļā;
 • Turpināt atjaunot klašu telpas- veicot kosmētiskos remontus;
 • stāva un 2.stāva gaiteņu krāsošana un kāpņu telpas krāsošana stadiona pusē;
 • Gaismekļu nomaiņa sporta zālē uz LED gaismekļiem.

2. Skolas Padomes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, protokolētāja ievēlēšana 2018./2019.m.g.

Tikšanās laikā notika skolas Padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, protokolista ievēlēšana.

Ņemot vērā iepriekš  minēto, Skolas Padomes balsstiesīgie pārstāvji (PAR – 22, PRET – 0, ATTURAS – 1, SAPULCĒ NEPIEDALĀS – 8) nolemj:

Par Skolas Padomes priekšsēdētāju ievēlēt – Uģi Grīnbergu (6.b), par Skolas Padomes priekšsēdētāja vietnieku – Inesi Dargi (4.c). Protokolētāja pienākumu uzņemas Sanita Karlsone (2.e).

3. Skolas direktores vietniece Aija Sirsniņa informēja par plānotajiem pasākumiem tuvākā un tālākā nākotnē.

3.1. Aija Sirsniņa izteica lielu paldies par skolēnu un viņu vecāku aktīvu dalību projekta “Stāstu sega” tapšanā. Ir pāri par 300 segas gabaliņi un 220 stāstiņi. Kā arī pateicās visiem vecākiem, kas piedalījās segas gatavošanas procesā vasaras mēnešos, un turpina arī tagad, līdz sekmīgai darba realizācijai. Tas ir patiešām ļoti apjomīgs darbs.

3.2. Aija Sirsniņa iepazīstināja ar iniciatīvas “Latvijas skolas somas” saturu un pieeju. https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

Ogres sākumskolas katram skolēnam šī projekta ietvaros ir piešķirti 6,80 EUR, kas jāizmanto līdz 31.12.2018. saskaņā ar izstrādāto programmu. Neliela summa no šī projekta tiks novirzīta Latvijas Simtgadei veltīta koncerta norisei Ogres Kultūras centrā, 2018.gada 7.novembrī, tiks pieaicināti mākslinieki. Šis koncerts notiks Projekta nedēļas ietvaros. Ogres sākumskolā Projektu nedēļa šogad ir sadalīta divās daļās 05.11.-07.11.2018. un 15.11.-16.11.2018.

Skolas direktores vietniece Aija Sirsniņa aicina arī apzināt, vai ir kādi mākslinieki, kas varētu piedalīties šajā programmā, apmaksas ziņā iekļaujoties programmā atvēlēto finanšu līdzekļu ietvaros. Tādi mākslinieki, kas patīk skolēniem un ar savu priekšnesumu aptver pēc iespējas lielāku auditoriju.

3.3. Mārtiņdienas tirdziņš.

Pasākuma mērķis – attīstīt interesi un vēlmi piedalīties ziedojumu akcijā, veicināt skolēnos interesi par profesijas un amata apguvi, veidot un attīstīt labdarības tradīcijas Latvijā.

Tiek plānots 12. novembrī no plkst. 8:40 – 11:40, katra klase atbild par tirgošanās vietu (galdi, noformējums un tīrība), pārdevējiem rokās jābūt vienreizējiem cimdiem, ja tirgojās ar produktiem, produktiem jābūt iesaiņotiem vai uz salvetēm izkārtotiem, stundu laikā viens pārstāvis dežurē pie savas tirgošanās vietas, tirgojās tikai ar pašu – mājās ceptiem, vārītiem, veidotiem utt. našķiem vai zīmētiem, adītiem, tamborētiem darbiņiem. Tirdziņā pārdevēji būs 2.-6.klašu skolēni, bet 1.klašu skolēni un pārējie – pircēji.

Nauda tiks ziedota labdarībai. Par tirgošanos un naudas nodošanu bankā parūpēsies Skolas Padomes un Skolēnu Padomes pārstāvji.

Ietirgoto naudiņu ziedos 1 mērķim: vai atbalstīt Ogres sākumskolas 4.g klases skolēnu ar kustības traucējumiem vai / kāds cits variants/.  Obligāti saistīts ar labdarību.

Liels lūgums ar ierosinājumiem par ziedojuma mērķi, griezties pie klases audzinātājas vai Aijas Sirsniņas personīgi.

Skolas Padomes balsstiesīgie pārstāvji (PAR – 23, PRET – 0, ATTURAS – 0, SAPULCĒ NEPIEDALĀS – 8).

4. Dažādi jautājumi, ieteikumi, plāni.

4.1. Vai ir atsevišķas telpas līdzpaņemta ēdiena ēšanai. Nē, nav un skolas ikdienā nav saskatīta vajadzība tādu ierīkot, kā arī skola tehniski nevar tādu nodrošināt, jo pietrūkst telpu.

4.2. Aktuāla problēma- bērnu uzvedība stundās, citu klases biedru traucēšana. Risinājums, ieteikumi- vecākiem ar bērniem kopā esot, vajag rūpīgi iepazīties ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Kādas ir sekas to neievērošanas gadījumos- vecāku izsaukšana uz skolu, tiek iesaistīta Valsts policija.

4.3. Aicinājums visiem skolēniem pasūtīt/ noformēt Ogres Novadnieka skolēna karti. Karti var pasūtīt visi skolēni, kas mācās Ogrē, kaut nav deklarējušies Ogres pilsētā. https://www.epakalpojumi.lv/Category.aspx?cat=CARDO. No novembra ir paredzēts, ka ar šo karti varēs braukt bez maksas Ogres autobusos, ko nodrošina SIA “Ogres autobuss”. Aktuālajai informācijai lūgums sekot http://www.ogresnovads.lv mājas lapā vai mobilajā aplikācijā “Ogres Novadnieks”.

4.4. Par gājēju drošību pie skolas. Pēc vasaras mēnešiem jāpārrunā ar skolēniem, kā jāuzvedas uz ielas, kādi ir ceļu satiksmes noteikumi. Ogres ģimnāzijas skolēni, kuri pārvietojas ar mopēdiem/motocikliem apdraud mazākos skolēnus. Aicinājums vecākiem nebūt vienaldzīgiem, bet aizrādīt par iespējamiem riskiem, nepieciešamības gadījumā pieaicināt Ogres pašvaldības policiju. Kā arī vecākiem pašiem ieteicams piedomāt par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu un tos ievērot.

Lēmumi:

 1. Nākošajā tikšanās reizē attīstīt ierosinājumu par iesnieguma izstrādāšanu un vēršanos Ogres domē  ar iniciatīvu “Par brīvpusdienu nodrošināšanu skolēniem līdz 6.klasei”.
 2. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2018. gada 14. novembrī plkst. 18:00 Ogres sākumskolas 301. kabinetā.

Protokolēja Sanita Karlsone