Skolas padomes protokols #2018/3

16. maijs, 2018

Sēdes darba kārtība – mācību pārzines Valdas Bērziņas ziņojums par 2017/2018 mācību gada rezultātiem un dažādi jautājumi, ieteikumi, plāni.

Sēdē piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji (11 pārstāvji –Ieva Trubačs- Boginska (1.d) Sanita Karlsone (1.e), Lāsma Millere (2.a), Gunārs Bērziņš (2.b),  Matīss Palsāns (2e),  Inese Darge  ( 3.c)  Aiga Staltmane- Vekša (4.b),  Diāna Karvecka (4.c),  Olga Veipa (4.d), Laura Kriviša- Budnika (4.e), Renāte Gremze (5.c), skolas direktore Māra Banka, skolas pedagogu pārstāves Ieviņa Piļka un  Jolanta Bardovska (ievēlētas no Skolas Pedagoģiskās padomes).

Sēdes darba kārtība.

1. Mācību pārzines Valdas Bērziņas ziņojums par 2017/2018 mācību gada rezultātiem.
2. Dažādi jautājumi, ieteikumi, plāni.

Darba gaita.

1. Mācību pārzines ziņojums par 2017/2018 mācību gadu.

Mācību pārzine klātesošos iepazīstina ar skolēnu rezultātiem 2017./2018.mācību gadā. Ogres sākumskolas skolēnu sagatavotība un rezultāti mācībās ir ļoti augsti gan novada, gan Latvijas mērogā. Novadā un Latvijā ar labiem un ļoti labiem rezultātiem skolēni ir piedalījušies dažādos konkursos un olimpiādēs.

Tā kā ir eksāmenu/pārbaudījumu laiks, skola saskaras ar problēmu, ka nav pietiekoši daudz aprīkojuma, telpas, lai visi varētu vienlaicīgi kārtot pārbaudījumus. Būtu nepieciešamība paplašināt datorklasi.

2. Dažādi jautājumi, ieteikumi, plāni.

2.1. Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”– “Zaļā josta” ir noslēdzies- Ogres sākumskolai 5. vieta starp Latvijas skolām, kas piedalījās šajā konkursā.

2.2. Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) organizētajā projektā “Sporto visa klase”, 4. klašu grupā Ogres sākumskolas 4. a klase ieguva 3. vietu.

2.3. Būtu vēlam, ka turpmāk Skolas padomes sēdē piedalītos arī Jauniešu pašpārvaldes pārstāvis.

2.4. Nākošā gada uzdevums- skolas ”mūrīša” nostiprināšana.

2.5. Asfalta bedres pie skolas! Par kādiem līdzekļiem jālabo? Noteikumi par izglītības iestāžu infrastruktūru. Piebraucamie ceļi, piekļuve, vai iespējams ES finansējums?  (noskaidros Matīss)

2.6. Skolas kanalizācijas sistēmas kritiskais stāvoklis. Par to ir informēta pašvaldības vadība. Ir piešķirti 7000,00 EUR, kas ir krietni par maz, lai visu sistēmu renovētu, tādēļ šie darbi tiks veikti pa posmiem, sākot ar viskritiskāko. Būtu jāveic kanalizācijas sistēmas apsekošana, to dokumentējot un pievienojot klāt fotogrāfijas, ar konstatētajiem bojājumiem. Lietderīgi būtu pieaicināt arī Ogres 1.ģimnāzijas vecāku padomes pārstāvjus. Uz šo brīdi, Pārtikas un veterinārais dienests vairākkārt ir aizrādījis par nepatīkamo smaku no kanalizācijas sistēmas zem ēdināšanas telpām, kas nav pieļaujama izglītības iestādēs.

Lēmumi:

  1. Nākamā Skolas Padomes sēde –2018. gada 26. septembrī plkst. 18:00 Ogres sākumskolas 301.kabinetā.

Protokolēja Sanita Karlsone