Kā pieteikt bērnu uzņemšanai 1. klasē?

Ir viena no aukstākajām šā gada janvāra dienām, kad daudzas lietas notiek citādāk nekā ierasts. Un viena no tām ir mācīšanās, kas šobrīd notiek attālināti. Skolotājiem bija jāpārorientējas veikt ierasto darbu ne vairs klasē, bet virtuālajā vidē; skolēniem – pašvadīti mācīties.

Šogad ar 2021./2022.m.g. pirmklasniekiem un vecākiem tiekamies attālināti.

Mūsu skola ir lielākā Ogres novada sākumskola, kurā mācās 767 skolēni un strādā 69 profesionāli pedagoģiskie darbinieki, t.sk. atbalsta personāls, projektos (“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”) iesaistītie skolotāju palīgi un ārpusstundu nodarbību pedagogi.

Kas mūs visus vieno? Tas ir skolas tēls. Skolotāju vēlme mācīt un mācīties, dalīties pieredzē un sadarboties; skolēnu – apgūt jaunas zināšanas, attīstīt domāšanu, sadarbību, radošumu un digitālās prasmes.

Mēs esam skola ar savām vērtībām, tradīcijām, darbības virzieniem un saviem īpašiem sasniegumiem. Ikviens skolēns var padarīt interesantāku savu ikdienu piedaloties: korī, vokālajā ansamblī, tautisko deju (“Dzītariņš”) un mūsdienu deju (“Karameles”) kolektīvos, skatuves runas, vizuālās mākslas, radošās skolas, kokapstrādes, “Asini prātu” pulciņā, jaunsargu un jauno satiksmes dalībnieku programmā (velo pulciņš), peldēšanā, vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbībās.

Sīkāka informācija un ieskats skolas dzīvē – mūsu skolas mājas lapā www.ogressakumskola.lv.

Lepojamies, ka Ogres sākumskola lielai daļai ogrēniešu ir pirmā skola, kas paliek atmiņā ar draudzīgu sajūtu, izprastām pamatvērtībām un skaidru mērķi, uz ko virzīties tālāk.

Nāciet ciemos un pievienojieties mūsu kolektīvam!