Saraksts aktualizēts 2015. gada septembrī.

Periodika 2015. gadā

Ziņu un izklaidējošā periodika

 • Ilustrētā Junioriem
 • Avenīte
 • Avene
 • Pūcīte
 • Sīrups

Populārzinātniskā un nozaru periodika

 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Latvju teksti
 • Uzzini
 • Mazajam Floristam
 • Čaklās Rokas
 • Putni dabā

Pedagoģijas un psiholoģijas nozares periodika

 • Psiholoģija Ģimenei un Skolai
 • Izglītība un Kultūra