Divdesmit domājoši dabas draugi

No 2019. gada 11. marta līdz 15. martam projekta Nr.“8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros norisinājās 5 dienu dienas nometne pavasara brīvdienās “Divdesmit domājoši dabas draugi”.

Lasīt vairāk

Who is afraid of mathematics

Ogres sākumskolā tiek realizēts Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “Who is afraid of mathematics”. Projekta dalībvalstis ir Grieķija, Latvija, Ungārija, Polija, Zviedrija, Itālija. Līgums Nr. 2017-1-EL01-KA219-036105_2.

Lasīt vairāk

Vides izglītības dienas nometne “3D – Domājošs dabas draugs”

No 3. līdz 14. augustam Ogres sākumskolā notika vides izglītības dienas nometne „3D – Domājošs dabas draugs” un tajā piedalījās 40 skolēni, kuri 2014./2015.m.g. bija apguvuši 2.klases mācību programmu. Ceļš uz šo nometni sākās jau gada sākumā, kad Latvijas Vides aizsardzības fonds izsludināja projektu konkursu „Atbildīgs dzīvesveids”.

Lasīt vairāk