Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (8.3.4.0/16/1/001)

21. maijs, 2019

Mūsu skolā projekts “PuMPuRS” sniedz papildu atbalstu skolēniem mācību apguvē.

2018./2019. mācību gada 2. semestrī  mūsu skola uzsāka dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001). Projekta ietvaros konsultatīvo atbalstu saņem 21 skolēns no 5. un 6. klasēm.  Ar skolēniem strādā profesionāla pedagogu komanda: mācību priekšmetu skolotāji, psihologs un speciālais pedagogs.

Mūsu skolā projekts “PuMPuRS” sniedz papildu atbalstu skolēniem mācību apguvē.

Katram projektā iesaistītajam skolēnam izveidots individuālais atbalsta plāns. Visbiežāk tiek izmantota iespēja sniegt papildu individuālās konsultācijas un izskaidrojošo darbu dažādos mācību priekšmetos – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam savukārt vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Visvairāk skolotāju atbalsts tiek sniegts konsultācijās matemātikā un latviešu valodā.

Otrs izmantotais atbalsta veids ir psihologa konsultācijas un speciālā pedagoga konsultācijas. Situācijas, kurās tas nepieciešams, ir visdažādākās – motivācijas trūkums, ticība savām spējām un zems pašvērtējums.

Sagatavoja projekta koordinatore, direktores vietniece
izglītības jomā Ieviņa Piļka