Skolas himna – Mūsu skola

Mūzikas, teksta autors – Nora Vecvanaga (6.a klases skolniece)

Kur agrāk bij’ purvs, kur agrāk bij’ tumsa,
Kur mežā valdīja nakts.
Reiz derību slēdza ūdens, zeme un debess
Un izmainījās viss skats! (2x)

No purva rāvas mums sīkstums,
No zemes mums stiprums
— Pretī gaismai mēs tiecamies
— Mēs būsim – kā viens! (2x)

Mūsu skola šai vietā
Ne bez iemesla tapa,
— Pretī gaismai mēs tiecamies
— Mēs būsim – kā viens! (2x)

Mūsu skola ir jauna, mēs augam kopā,
Katru gadu lielāki kļūstam,
— Kamēr apkārt būs upes, koki un saule,
— Neviens mūs neredzēs lūztam! (2x)

No purva rāvas mums sīkstums,
No zemes mums stiprums
— Pretī gaismai mēs tiecamies
— Mēs būsim – kā viens! (2x)