Ēdnīcas kontaktālrunis: +371 28775340

Pusdienu apamaksas kārtība

  • Pasūtīt un apmaksāt pusdienas var līdz katras piektdienas plkst. 12:00.
  • Izvēles kompleksās pusdienas – € 1,85 + € 0,15 (par vienreizējiem pusdienu traukiem).
  • Apmaksātās brīvpusdienas – € 1,42

Veicot maksājumu ar pārskaitījumu, izmantot zemāk norādītos rekvizītus:

IK „GAMMA-Ā”
Dravnieku iela 8, Lielvārde
Reģ. nr.: LV47402002700

Banka: A/S DnB NORD Banka
Konts: LV83RIKO0002013090633

Uzdevuma maksājumā jānorāda skolēna vārds uzvārds un klase, kurā mācās.