Ēdnīcas kontaktālrunis: +371 28775340


Informācija aktualizēta: 2021. gada 28. oktobrī

Par brīvpusdienu nodrošināšanu attālinātā mācību procesa laikā

Informācija saistoša ģimenēm, kuru bērni mācās attālināti 4. klasēs un 5. – 6. klasēs, kuriem ir piešķirts brīvpusdienu pabalsts.

Pamatojoties uz mācību procesa norisi attālināti no 1. novembra līdz 15. novembrim 4. – 6. klašu skolēniem: 

 • valsts apmaksātās brīvpusdienas pārtikas pakas formā tiks nodrošinātas visiem 4. klašu skolēniem;
 • ēdināšanas pabalsts pārtikas pakas formā tiek nodrošināts 5. un 6. klašu skolēniem, kuriem piešķirtas brīvpusdienas.

Pārtikas pakas tiks sagatavotas divām nedēļām.

Pārtikas paku varēs saņemt trešdien (03.11.2021.) un ceturtdien (04.11.2021.) no plkst. 12.00 – 18.00 pie skolas ēdnīcas dienesta ieejas skolas iekšpagalmā.

 1. Ja mājsaimniecībai noteikta mājas karantīna saistībā ar inficēšanos ar Covid-19 un nav iespējams pārtikas paku izņemt personīgi, tad jāveic pieteikums sociālajā dienestā par pakas piegādi, kā arī jāinformē skola par šo gadījumu.
 2. Ja pārtikas paku ģimene nevēlas saņemt, tad par to jāinformē skola atbildes vēstulē līdz š.g. 1. novembrim.

Pašvaldības domes ārkārtas sēdes protokola izraksts

Par brīvpusdienu un ēdināšanas pabalstu nodrošināšanu izglītojamajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu laikā


Par izglītojamo ēdināšanas maksas noteikšanu Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs

Inforgrafika: Izglītojamo ēdināšanas pabalsta piešķiršanas kārtība apvienotajā Ogres novadā

Ogres novada pašvaldības domes 26.08.2021 sēdes lēmumam (7; 31.)

Izglītības iestādeIzglītojamieĒdienreizeĒdināšanas maksa (EUR)
Ogres sākumskola1. – 6. klasePusdienas1,40

Izglītojamo ēdināšanas organizēšana ar 02.09.2021.

1. – 4. klasēm ēdnīca nodrošina klātās (valsts apmaksātās) pusdienas un pusdienot klases dodas pēc noteikta grafika:

 • 1. klases plkst. 11:00;
 • 2. klases plkst. 11:15;
 • 3. klases plkst. 11:30;
 • 4. klases plkst. 12:00.

P.S. 1. – 4. klašu mācību priekšmetu skolotājiem 1. mācību stundā precīzi jāatzīmē kavējumi.

5.,6. klasēm ir iespēja iegādāties pusdienas par maksu. Samaksu par pusdienām var veikt:

 • ar bankas karti;
 • skaidrā naudā;
 • ar ogrēnieša karti, ja tajā ir pieejami naudas līdzekļi.

Pusdienot klases dodas pēc noteikta grafika:

 • 5. klases pusdienot dodas plkst. 12:00;
 • 6. klases pusdienot dodas plkst. 12:10.

P.S. Skolēni, kuriem ir piešķirtas brīvpusdienas, pusdienas saņem rindas kārtībā, noskenējot ogrēnieša karti.


Par pusdienu pakām COVID-19 karantīnas laikā

Ēdināšanas pabalsta forma šādā gadījumā ir pārtikas paka. Pārtikas pakā ir iekļauti produkti, no kuriem ģimene var sev pagatavot dažas maltītes, tādējādi samazinot ēdiena izmaksas ģimenē.

Pārtikas paka pienākas 1. – 4. klašu skolēniem un tām ģimenēm, kurām jau piešķirts ēdināšanas pabalsts:

 1. skolēnam ir noteikta invaliditāte;
 2. skolēna mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
 3. skolēna mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam;
 4. skolēns ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā.

Ja Jūsu ģimene atbilst kādai no šīm kategorijām, un Jūs jau esat pieprasījuši Sociālajam dienestam ēdināšanas pabalstu, tad Jums nav jāveic papildus darbības.

Ja Jūsu ģimene atbilst kādai no šīm kategorijām, bet Jūs vēl neesat pieprasījuši Sociālajam dienestam ēdināšanas pabalstu, tad to varat izdarīt Ogres novada interneta mājas lapā.

Ja (1) Jūsu bērns nevar apmeklēt skolu COVID-19 ierobežojumu dēļ un (2) Jūsu bērns mācās 1. – 4. klasē vai tam piešķirts ēdināšanas pabalsts, tad:

 1. Direktore informē klases audzinātājus par pārtikas pakas saņemšanas dienu un laiku.
 2. Klases audzinātāja informēs skolēnu vecākus par pārtikas pakas saņemšanas dienu un laiku.
 3. Noteiktajā laikā atnāciet uz skolu, lai saņemtu pārtikas paku.
 4. Ja Jūs atsakāties no pārtikas pakas saņemšanas, tad savlaicīgi, sākoties Covid-19 ierobežojumiem, informējiet klases audzinātāju par savu lēmumu.

Ja COVID-19 konstatēts Jūsu ģimenē, tad:

 1. Aizpildiet pieteikumu par pārtikas pakas piegādi Sociālā dienesta sagatavotajā anketā;
 2. Sociālais dienests pārtikas paku Jums piegādās uz mājām.

Ja objektīvu iemeslu dēļ nevarat saņemt paku savā skolā (piem., ģimene dzīvo lielā attālumā no skolas), tad:

 1. Aizpildiet pieteikumu par pārtikas pakas izņemšanu Jums tuvākā novada izglītības iestādē Sociālā dienesta sagatavotajā anketā.

Svarīgi atcerēties, ka pārtikas pakas tiks sagatavotas un izsniegtas ar laika nobīdi. No brīža, kad COVID-19 dēļ nevarat apmeklēt izglītības iestādi, līdz brīdim, kad saņemsiet pārtikas pakas, var paiet vairāk kā piecas darba dienas. Tomēr skolas vadība, Sociālais dienests un ēdinātāji centīsies, lai šis laika sprīdis būtu iespējami īss.