Uzmanību!

Ar 2014. gada 6. janvāri par klātajām pusdienām maksāt tikai ar pārskaitījumu!

Tālrunis: +371 28775340

Pusdienu apamaksas kārtība

  • Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar pārskaitījumu
  • Kompleksās pusdienas – € 1,40
  • Launags (pagarinātās grupas skolēniem) –  € 0,50

Veicot maksājumu ar pārskaitījumu, izmantot zemāk norādītos rekvizītus:

IK „GAMMA-Ā”
Dravnieku iela 8, Lielvārde
Reģ. nr.: LV47402002700

Banka: A/S DnB NORD Banka
Konts: LV83RIKO0002013090633

Uzdevuma maksājumā jānorāda skolēna vārds uzvārds un klase, kurā mācās. Samaksa jāveic par pilnu vai pusmēnesi un vēlams trīs dienas pirms pusdienu perioda uzsākšanas, lai nauda būtu veiksmīgi nonākusi mūs bankas kontā.