Comenius projekts “Pozitīvas mācīšanās vides veidošana skolā”

11. septembris, 2013

Ogres sākumskola īsteno Mūžizglītības programmas Comenius skolu daudzpusējās partnerības projektu “Creating a positive school environment for learning” (Pozitīvas mācīšanās vides veidošana skolā).

Comenius-Logo

Līguma Nr 2013-1-GR1-COM06-15148 2

Ogres sākumskola īsteno Mūžizglītības programmas Comenius skolu daudzpusējās partnerības projektu “Creating a positive school environment for learning” (Pozitīvas mācīšanās vides veidošana skolā).

Projekta dalībvalstis: Grieķija, Turcija, Spānija, Polija, Itālija, Latvija.

Informācija par Ogres sākumskolu.

Partnerskolu atsauksmes par vizīti Latvijā.

Grieķija

Spānija
Latvija

Polija

Itālija

Turcija

Informāciju sagatavoja,
Līga Bužere