Pavasarīgā Spānija uzņem Ogres sākumskolas delegāciju

18. marts, 2014

No š.g. 25. februāra līdz 2. martam Ogres sākumskolas delegācija devās otrajā Comenius projekta “Pozitīvas mācīšanās vides veidošana skolā” pieredzes apmaiņas braucienā. Šoreiz galapunkts bija Spānija.

No š.g. 25. februāra līdz 2. martam Ogres sākumskolas delegācija devās otrajā Comenius projekta “Pozitīvas mācīšanās vides veidošana skolā” pieredzes apmaiņas braucienā. Šoreiz galapunkts bija Spānija.

Tur pulcējās  visu projekta dalībvalstu – Grieķijas, Itālijas, Turcijas un Polijas delegācijas.

Mūsu brauciens sākās agri no rīta ar došanos uz  Rīgas lidostu, kur, pavadot savus bērnus un skolotājus ar prieka asarām acīs, bērnu vecāki vēlēja veiksmīgu lidojumu. Drīz vien mūsu lidojums uz sapņu zemi Spāniju bija sācies. No Frankfurtes lidostas, nedaudz uzgaidot, tālāk lidojām uz Madridi. Madridē mūs sagaidīja Polijas delegācija, kura jau bija ieradusies, lai kopīgi ar norīkoto autobusu dotos uz mūsu 5 dienu garo dzīves vietu Leganes reģionu. Pa ceļam vērojam jau ziedošos ķiršus un lielos kaktusu kokus. Klāt mūsu viesnīca „Leganes”. Atkal tikšanās projekta vadītājai skolotājai Līgai Bužerei ar sev jau iepriekšējā braucienā Grieķijā iegūtajiem draugiem. Arī pārējai delegācijai bija iespaids, ka esam visi sen pazīstami, jo tikām uzņemti ļoti sirsnīgi un draudzīgi. Tad sekoja iekārtošanās viesnīcā un pirmās draudzīgās vakariņas.

Klāt jauns rīts, un sākās nopietns darbs: dažādi veicamie uzdevumi. Viss brauciena laiks tika organizēts pēc noteikta plāna. Iepazināmies ar Leganes reģionu, Miguel Delibes sākumskolu. Piedalījāmies trīs dienu laikā gan mācību stundās, gan visu delegāciju skolēnu sagatavoto prezentāciju par savu pilsētu izvērtēšanā.

spain_img_3035

Ogres sākumskolas delegācijas skolēni kopā ar citu valstu skolēniem piedalījās spāņu tradicionālo spēļu spēlēšanā un deju dejošanā. Skolēni pēc interesanti pavadītās dienas skolā devās viesoties viesģimenēs. Tajās viņi – kopā ar jauniem draugiem vienaudžiem pavadīja vairākus vakarus.

Visas delegācijas tika uzaicinātas vizītē pie Madrides reģiona Leganes mēra, kurš izcili novērtēja projektā veikto darbu un sirsnīgi sveica visus viesus, dāvinot katram dalībniekam piemiņas velti par Leganes pilsētu. Tikšanās laikā visas delegācijas tika iepazīstinātas ar Leganes administrācijas ēku un tās darbību.

Interesanti diena aizritēja Spānijas kādreizējā galvaspilsētā Toledo, kur iepazināmies ar kultūrvēsturisko un arheoloģisko mantojumu. Katru dienu baudījām dažādo spāņu maltīti.

Spānijas galvaspilsētā Madridē laiks mūs nelutināja, bet tas nemazināja interesi apskatīt vienu no pasaules lielākajiem mākslas muzejiem Prado, kur bija iespēja klausīties ļoti interesantu un aizraujošu stāstījumu, ko sniedza viena no muzeja gidēm. Bija iespēja arī apskatīt otro lielāko arēnu pasaulē, kur notiek vēršu cīņas. Tā darbību atsāks š.g. 16.maijā, kur katru svētdienu būs iespēja vērot šīs cīņas.

Papildus dažādiem izzinošiem pasākumiem noritēja arī skolotāju projekta sanāksme, kurā tika detalizēti izanalizēts paveiktais projektā, kā arī apspriests nākamās vizītes, kas notiks Latvijā, laika plānojums, pārskatīts projekta 3. posma veicamā darba plāns. Tika prezentēts spāņu skolas izstrādātais inovatīvais mācību materiāls, dotas norādes šī inovatīvā materiāla pielietošanai partnerskolās, prezentēti partnervalstu apkopotie aptauju rezultāti par bērnu izjūtām skolā un attieksmi pret to, izstādīti piedāvātie projekta logo varianti, kurš bija katras skolas mājas darbs. Notika logo izvērtēšana, apspriede un balsošana. Pedagogi tika iepazīstināti ar izglītības procesa norisi Miguel Delibes skolā.

Gan skolēni, gan skolotāji piedalījās ikgadējā karnevālā, kur vēroja spāņu bērnu sagatavotos priekšnesumus, izrādīja sagatavotos tematiskos „Māksla un sajūta” tērpus, vēroja dažādu tautu dejas, piedalījās deju uzvedumos, iepazina vecāku piedāvātos nacionālos ēdienus, komunicēja ar partnerskolu bērniem, skolotājiem, Spānijas skolas vecāku pārstāvjiem.

Laiks paskrēja nemanot! Klāt pēdējās vakariņas, apmainīšanās ar adresēm, kopīgas dziesmas un dejas, jauki pavadīto dienu atmiņas.

Svētdienas rīts mūs ar siltiem saules stariem pavada no Spānijas uz mājām. Paldies mūsu grupas vadītājai, koordinatorei skolotājai Līgai Bužerei par lielo apņēmību, izturību, ko deva mums visai delegācijai, paldies visām dalībvalstīm par cilvēcisko sirsnību, mīlestību vienam pret otru, kā arī milzīgs paldies pavasarīgajai Spānijai, Leganes Miguel  Delibes skolai, skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kuri ilgi paliks mums visiem atmiņā!

Uz tikšanos trešajā Comenius projekta “Pozitīvas mācīšanās vides veidošana skolā” pieredzes apmaiņas braucienā Latvijā, Ogres sākumskolā 2014. gada 9. maijā.

Informāciju sagatavoja Jolanta Bardovska,
Ogres sākumskolas skolotāja, projekta dalībniece