Turpmāk Comenius projekta “Pozitīvas mācīšanās vides veidošana skolā” rotās Latvijā, Ogres sākumskolā, veidotais logo

18. marts, 2014

Otrajā Comenius projekta “Pozitīvas mācīšanās vides veidošana skolā” pieredzes apmaiņas brauciena laikā Spānijā no š.g. 25. februāra līdz 2. martam notikušajā dalībvalstu – Grieķijas, Turcijas, Itālijas, Polijas un Latvijas skolotāju projektu sanāksmē (par šo braucienu tika apspriests un izvērtēts projekta mājas darba – projekta logo veidošana.

Otrajā Comenius projekta “Pozitīvas mācīšanās vides veidošana skolā” pieredzes apmaiņas brauciena laikā Spānijā no š.g. 25. februāra līdz 2. martam notikušajā dalībvalstu – Grieķijas, Turcijas, Itālijas, Polijas un Latvijas skolotāju projektu sanāksmē (par šo braucienu tika apspriests un izvērtēts projekta mājas darba – projekta logo veidošana.

logo130_b1711

1. attēls. Latvijas – Ogres sākumskolas veidotais logo.
Logo idejas autore ir Ogres sākumskolas 1.b klases skolniece Karlīna Marta Ķēniņa.

Balsošanai tika nodoti visu valstu iesniegtie projekta logo. Balsoja visu valstu skolotāju delegāciju dalībnieki. Vislielāko balsu skaitu ieguva Latvijas – Ogres sākumskolas veidotais logo, kurš arī turpmāk kalpos kā Comenius projekta “Pozitīvas mācīšanās vides veidošana skolā” logo. Logo idejas autore ir Ogres sākumskolas 1.b klases skolniece Karlīna Marta Ķēniņa.

logo_konkurss

2.attēls. Visu dalībvalstu piedāvātie logo

Informāciju sagatavoja Jolanta Bardovska,
Ogres sākumskolas skolotāja, projekta dalībniece