Latviešu valodas un matemātikas olimpiāde sākumskolai Rīgas 84. vidusskolā

18. marts, 2014

2014. gada 12. februārī Rīgas 84. vidusskolā notika skolas organizētā latviešu valodas un matemātikas olimpiāde sākumskolai, kurā piedalījās 55 Rīgas 84. vidusskolas un 57 Ogres sākumskolas skolēni. Gan latviešu valodas, gan matemātikas olimpiādē piedalījās 56 skolēni katrā.

2014. gada 12. februārī Rīgas 84. vidusskolā notika skolas organizētā latviešu valodas un matemātikas olimpiāde sākumskolai, kurā piedalījās 55 Rīgas 84. vidusskolas un 57 Ogres sākumskolas skolēni. Gan latviešu valodas, gan matemātikas olimpiādē piedalījās 56 skolēni katrā.

Šāda starpskolu olimpiāde izraisīja lielu interesi gan skolēniem, gan skolotājiem. Skolotāji domāja, kādi būs uzdevumi, vai manējie parādīs savas labākās zināšanas, ko spēj. Skolēni domāja, kā būs strādājot vienā klasē ar tik daudz svešiem skolēniem. Atmosfēra pavisam neparasta. Skolēni malači – parādīja labas zināšanas, guva apliecinājumu tam, ka var, spēj būt patstāvīgi, gudri, atbildīgi. Paldies skolotājiem, kuri bija kopā ar skolēniem klasēs, kamēr viņi čakli strādāja. Paldies skolotājiem -labotājiem, kuriem ļoti ātri vajadzēja pārbaudīt 112 skolēnu darbus.

Kamēr skolotāji laboja darbus, rakstīja diplomus, tikmēr skolēni, olimpiāžu dalībnieki, skolas zālē skatījās izrādi „Sprīdītis”.

Pēc izrādes skolēni ar nepacietību gaidīja, kad varēs uzzināt sava paveiktā darba rezultātus. Ar lepnumu un lielu prieku acīs labākie saņēma diplomus un pildspalvas. Par piedalīšanos visi skolēni saņēma Rīgas 84.vidusskolas uzlīmi. Par skolēnu sekmīgu sagatavošanu olimpiādei pateicības un pildspalvas saņēma arī skolotāji.

Šis bija īsts pārbaudījums gan Rīgas 84.vidusskolas skolotājiem- olimpiādes rīkotājiem, gan viesiem – Ogres sākumskolas skolotājiem. Tagad, kad olimpiādes norises diena aiz muguras, jāizdara secinājumi, jāpārskata, kas veiksmīgi izdevās, kas ne tik.

Ceram, ka ir sākusies jauna tradīcija. Uz tikšanos nākamgad Ogres sākumskolā!

Gunta Sakaviča, Rīgas 84.vidusskolas sākumskolas skolotāja