Comenius partnervalstu tikšanās Itālijā

19. marts, 2015

Marta sākumā Ogres sākumskolas pedagogi, kuri iesaistījušies Comenius projektā “Pozitīvas mācīšanās vides veidošana skolā”, piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Itālijas pilsētu Torvaianica.

IT_comenius1Marta sākumā Ogres sākumskolas pedagogi, kuri iesaistījušies Comenius projektā “Pozitīvas mācīšanās vides veidošana skolā”, piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Itālijas pilsētu Torvaianica. Apmeklēja projekta sadarbības skolu – Enrico Pestalozzi skolu. Tur tikāmies ar šī projekta dalībvalstu delegācijām no Grieķijas, Itālijas, Turcijas un Polijas.

Bija ļoti interesanti vērot un salīdzināt, kā strādā pedagogi, mācās skolēni ārpus Latvijas. Satikāmies ar pedagogiem, dažāda vecuma skolēniem, skolēnu vecākiem. Aplūkojām skolēnu veidotos darbus. Vērojām koncertu, kuru sagatavojuši Enrico Pestalozzi skolas skolēni.

IT_comenius2Šo dienu laikā izjutām itāļu temperamentu, kas saistījās ar vieglumu, vienkāršību attieksmē pret dzīvi. Salīdzinot ar mūsu skolu, pārliecinājāmies, ka ir lietas, kurās esam prasīgāki pret sevi un citiem, tāpat arī secinājām, ka pievēršam daudz vairāk uzmanības apkārtējās vides sakārtošanai.

Projekta ietvaros katram pieredzes braucienam skolotāji un skolēni gatavo dažādus mājasdarbus, kurus kopīgajās tikšanās reizēs dalībnieki izvērtē. Tā notika arī šajā braucienā. Lepojamies, ka arī šoreiz atzinību guva mūsu skolnieces 4.c klases skolnieces Justīnes Stāvus darbs par tēmu „Demokrātija”.

Itāļu pedagogi bija sagatavojuši dažādas radošas nodarbības, kurās katrs dalībnieks varēja apgūt jaunas prasmes.

Paldies itāļu kolēģiem, kuri ne tikai iepazīstināja ar Itālijas izglītības sistēmu, bet arī parādīja savas zemes kultūrvēsturisko un arheoloģisko bagātību, tajā skaitā, Romas pasaulslavenās bagātības – Kolizeju, Vatikānu, Panteonu. Vērojām saulrietu Vidusjūras piekrastē. Un galu galā izbaudījām pavasari ātrāk par mājās palikušajiem!

IT_comenius3

Atgriežoties skolā, dalījāmies pieredzē ar kolēģiem, stāstījām par braucienā pieredzēto skolēniem. Nelielu daļu no jauniegūtajām zināšanām esam jau paspējušas izmantot mācību darbā. Citas idejas vēl gaida savu kārtu!

Esam ļoti pateicīgas Ogres sākumskolas skolotājai Līgai Bužerei par uzņēmību un lielo ieguldījumu projekta realizācijā, par doto iespēju gūt jaunas zināšanas un iespaidus, ceļot un iegūt jaunus draugus! Un reizēm, pavisam klusiņām pie sevis padungot, ka nekur nav tik labi kā mājās!

Informāciju sagatavoja
Ogres sākumskolas skolotāja, projekta dalībniece  Sandra Bērziņa