„Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks (PPS)” projekts Ogres sākumkolā

2. aprīlis, 2015

SSP – “Skolēns. Pētnieks. Pilsētnieks” projekts ir Latvijas Arhitektu savienības jauno arhitektu iniciatīva, kas uzsākta 2009.gadā, lai apbūvētās vides veidošanas mākslā ievadītu bērnus un skolu jauniešus. Lai veicinātu nākamo pieaugušo -lietotāju, pasūtītāju un likumdevēju- izpratni par arhitektūru un pilsētvidi. Arī mēs, 4.c klases skolēni, par šo projektu bijām dzirdējuši ļoti maz.

Lasot dažādus informācijas plašsaziņu līdzekļus, klausoties ziņas, esam sastapuši  vārdu saīsinājumu SPP.  Ko tas nozīmē un ar  ko nodarbojas?  Tāda iespēja to noskaidrot bija  Ogres sākumskolas 4.c klases skolēniem 24.martā, kad pie skolēniem ciemos ieradās  5 arhitekti no Latvijas Arhitektu savienības.

Radošā darbnīca kopā ar arhitektiem trīs stundu garumā sākās ar iepazīšanos. Arhitekti mūs iepazīstināja ar sevi, ar saviem veicamajiem darbiem. Nodarbības sākumā noskatījāmies  prezentāciju  par dažādām arhitektūras teorijām. Pēc tam ķērāmies  pie darba. Tika izveidotas četras skolēnu grupas, katrai grupai tika dots noteikts uzdevums.

Piemēram:  1. grupai uz aploksnes bija norādīts:

  • Kā sauc galveno varoni ? Arnolds.
  • Ar ko nodarbojas? sargs
  • Labākā īpašība? ļoti vērīgs un uzmanīgs
  • Kas patīk? sabiedrība un troksnis
  • No kā ir bail ? no  karstuma
  • Ko gribētu ? aizbraukt uz kalniem

Ievērojot visus šos kritērijus katrai grupai  bija jāprojektē ārtelpa un iekštelpa, kas apmierinātu visas Arnolda vēlmes.

Arī pārējām grupām bija līdzīgi uzdevumi – jāprojektē, pirms tam uzskicējot skici. Skices bija jāveido matemātiķim Varim (privātais vilciens); dziedātājai Margaritai, kas gribētu filmēties Holivudas filmās (mājokli un skatuvi), bet akrobātiem Eiplam un Eiplai, kuriem ir bail no asiem priekšmetiem (privāto automašīnu).

Katrā grupā  galvenais darba organiztors bija Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis, kurš iepazīstināja pārējos grupā ar izmantojamajiem materiāliem, darba gaitu. Pēc tam visi kopīgi sāka spriest, kā organizēt darbu, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.

Skolēni, uzsākot darbu, bija apmulsuši, taču profesionāļu vadībā pēc neilga laika jau bija iejutušies arhitektu lomā, mērot, griežot, līmējot, gatavojot aprakstu prezentācijai. Bija skaidrs, ka  grupā izlozētie varoņi  nepaliks bez savām vēlmju mītnēm.

Kad darbi bija pabeigti, darba vietas sakārtotas, katra grupa  prezentēja savu veikumu. Prezentācijā iesaistījās arī grupu līderi – arhitekti. Pēc katras grupas prezentācijas arhitekti veica vērtējumu un katram skolēnam pasniedza projekta SSP nozīmīti.

Paldies 4.c klases skolēna Matīsa Jaujas vecākiem un Latvijas Arhitektūras savienības komandai, kuri šo interesanto projektu palīdzēja realizēt Ogres sākumskolā.

Informāciju sagatavoja,
Jolanta Bardovska, Ogres sākumskolas 4.c klases audzinātāja