Vides izglītības dienas nometne „3V – Vesels veselā vidē”

28. augusts, 2015

Ogres sākumskolā no 27. jūlija līdz 31. jūlijam norisinājās vides izglītības dienas nometne „3V – vesels veselā vidē”. Nometnē darbojās 40 skolēni, kuri 2014./2015.m.g. mācījās 1.klasē.

Ogres sākumskolā no 27. jūlija līdz 31. jūlijam norisinājās vides izglītības dienas nometne „3V – vesels veselā vidē”. Nometnē darbojās 40 skolēni, kuri 2014./2015.m.g. mācījās 1.klasē.

Gada sākumā Ogres novada pašvaldība izsludināja konkursu „R.A.D.I. – Ogres novadam”, kurā viena no atbalstāmajām aktivitātēm bija nometnes organizēšana. Projektu konkursā ideja tika atbalstīta, piešķirot finansējumu 1 124 EUR apmērā.

3V-nometne-2015-37

Nometnes programmas izstrādāta, lai skolēni apgūtu vides izglītību, balstoties uz 1.klasē apgūto dabas zinībās. Nometnes dalībnieki strādāja 4 komandās, pa 10 bērniem katrā. Katrai komandai bija sava audzinātāja – Ilze Ušpele, Nadežda Pavlova, Elita Geca un Iveta Razgale. Dalības maksa vienam skolēnam bija EUR 41,90.

Paralēli teorētiskajām zināšanām, kuras apguvām skolā, katru dienu devāmies ārpus Ogres sākumskolas telpām dažādās ekskursijās un pārgājienā. Pirmdien pētījām augus  Salaspils botāniskajā dārzā, otrdien – Dimantu kalnā bērni iepazinās ar dažādiem dzīvniekiem, trešdien par putniem mācījāmies Latvijas Dabas muzejā, ceturtdien jaunas zināšanas par atkritumu pārstrādi Latvijā ieguvām „Eko Getliņi”, piektdien devāmies pārgājienā pa dabas parku „Ogres Zilie kalni”. Pēcpusdienās pēc ekskursijām bērni attīstīja savas prasmes radošajās darbnīcās.

3V-nometne-2015-16

Saskaņā ar pagājušā gada tradīciju, arī šogad aicinājām vecākus uz vecāku pēcpusdienu, kur rādījām bildes, stāstījām par kopā piedzīvoto, uzstājāmies ar nometnes deju. Vēlāk vecāki varēja apskatīt darbu izstādi.

Paldies Ogres novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu, paldies vecākiem par to, ka uzticējāt mums savus pašus dārgākos, paldies manām kolēģēm par pašaizliedzīgu un radošu darbošanos, par atbalstu un pozitīvo noskaņu visā nometnes garumā. Prieks un gandarījums tad, ja bērni pēdējā dienā negrib doties prom un jautā, vai nometne būs arī nākamgad. Un mēs, nometnes kolektīvs, ceram, ka mums būs iespēja savas idejas īstenot arī turpmāk radot nometnes!

Informāciju sagatavoja,
nometnes vadītāja, Ilze Ušpele