Divdesmit domājoši dabas draugi

19. marts, 2019

No 2019. gada 11. marta līdz 15. martam projekta Nr.“8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros norisinājās 5 dienu dienas nometne pavasara brīvdienās “Divdesmit domājoši dabas draugi”.

Projekts Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Divdesmit domājoši dabas draugi

No 2019. gada 11. marta līdz 15. martam projekta Nr.“8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros norisinājās 5 dienu dienas nometne pavasara brīvdienās “Divdesmit domājoši dabas draugi”. Šī vides izglītības nometne bija daļa no projekta, kas skolā tiek īstenots 2 mācību gadu laikā. Tās mērķis – izglītojamo kompetenču paplašināšana vides jautājumos, izmantojot mācību vizītes, darbojoties praktiskajās un radošajās darbnīcās. Ilgtermiņā veicināt atbildīgu, aizsargājošu un apkārtējo vidi saudzējošu dzīvesveidu.

Nometnē piedalījās 20 Ogres sākumskolas 1.-2.klašu skolēni, kuri parādījuši savu interesi par mācībām, centību un mērķtiecību, piedaloties skolas organizētajās olimpiādēs un konkursos, kā arī pārstāvot skolu starpskolu olimpiādē.

Nometnē ar skolēniem darbojās daudzi pedagogi, kas iesaistījušies projektā. Dažādie pedagogi bagātināja nometnes programmu, katrs ar savām zināšanām un prasmēm dažādās jomās. Direktores vietnieks J.Itkačs pārrunāja ar skolēniem drošību internetā, savukārt Arnis Ķierpe dalījās savās zināšanās par drošību piedaloties satiksmē uz ceļa ar velosipēdu. Skolēnu prāts tika nodarbināts “Cieto riekstu” nodarbībās kopā ar skolotāju Olgu Puduli. Skolotājas Iveta Krūmiņa un Diāna Ķēniņa palīdzēja skolēniem iejusties multfilmu režisoru un operatoru lomās, kopīgi veidojot Lego filmiņas. Skolotāja Juta Antone-Madalāne piesaistīja skolēnu uzmanību aktivitātēm, kas attīsta gan veiklību, gan veido komandas garu. Skolotāja Iveta Razgale kopā ar skolēniem devās piedzīvojumā ar vilcienu uz Salaspils Botānisko dārzu, kur gida vadībā tika meklēti un atpazīsti gan Latvijas, gan ārvalstu skuju koki. Burvīga ziemas pastaiga, apvienojumā ar interesantu stāstījumu un pētniecisko darbību, meklējot čiekurus un pētot skujas. Tā pat arī skolotāja Iveta Razgale palīdzēja skolēniem attīstīt viņu radošās spējas, kopā veidojot mākslas darbus. Daži no nometnes dalībniekiem pirmo reizi izmantoja iespēju apmeklēt peldēšanas nodarbību Ogres baseinā trenera Andra Kraujas vadībā. Nedēļas vidū pie mums ciemos uz nometni bija atbraucis laboratorium.lv ar vairākām eksperimentu šova programmām – “Elektrība” un “Gaiss”, bet neviltotu prieku nometnes dalībnieki sagādāja sev paši, pagatavojot saldējumu. Skolotāja Līga Latvele organizēja skolēniem gan āra nodarbību, gan radošo nodarbību. Pa Latvijas dzīvnieku pēdām skolēni devās Latvijas Dabas muzeja organizētajā muzejpedagoģiskajā programmā kopā ar skolotājām Sandru Kuriloviču un Zani Kuriloviču. Skolotāja Ilze Loginova skolēniem piedāvāja gan erudīcijas jautājumus, gan radošo aktivitāti, gan sportiskās spēles skolas cīņu zālē. Nometnes noslēgumā skolotāja Elita Geca bija sagatavojusi un vadīja viktorīnu, atskatoties uz visu, kas nometnē uzzināts, izprasts un apgūts.

Botāniskais dārzs

Cietie rieksti

Dabas muzejs

Eksperimenti (Laboratorium.lv)

Lego animāciju veidošana un ierakstīšana

Radošas aktivitātes

Velo drošība un citas aktivitātes

Nometnes laikā izveidotās Lego filmiņas

Alises mājdzīvnieki

Aplaupīšana

Apmuļķotais zaglis

Ceļam māju un guļam

Ceļojums

Cilvēks palīdz

Pēc dzīvniekiem

Smieklīgie notikumi

Nometni vadīja skolotāja Ilze Ušpele, organizējot dienas kārtību, palīdzot skolēniem iejusties, saprasties un darboties kopā visas nedēļas garumā. Kopā ar skolēniem Ilze Ušpele veica arī nometnes novērtējumu. Skolēnu domas, par to, kas visvairāk patika, atšķīrās. Jo katrs mēs esam atšķirīgs, un tas ir pozitīvi, jo katrs saskatīja sev kaut ko īpaši tīkamu un varēja attīstīt savas individuālās kompetences. Tomēr daudzi skolēni bija vienisprātis, ka ļoti izdevusies bija nodarbība, kurā paši veidoja Lego multenes. Skolēni šajā salīdzinošajā īsajā nometnē, kas ilga tika 5 dienas, ir ieguvuši ļoti daudz bagātīgus iespaidus. Dienas bija ļoti raibas, piepildītas ar daudzveidīgām aktivitātēm, kas atbilst daudzveidīgajām skolēnu interesēm, spējām un prasmēm.

Nometnes vadītāja Ilze Ušpele