Skolas padomes protokols #2018/2

18. aprīlis, 2018

Sēdes darba kārtība – Ogres sākumskolas audzēkņu panākumi un pasākumi 2017/2018 m.g martā, aprīlī un maijā un dažādi jautājumi.

Sēdē piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji (16 pārstāvji – Elga Zosima (1.a),  Alīna Žižina (1.c), Ieva Trubačs- Boginska (1.d) Sanita Karlsone (1.e), Lāsma Millere (2.a), Gunārs Bērziņš (2.b),  Ilze Ansone- Znotiņa (2.d) Gunita Rieksta (3.e), Aija Mežale (4.a), Aiga Staltmane- Vekša (4.b),  Diāna Karvecka (4.c), Anrita Lejniece (5.a), Renāte Gremze (5.c), Uģis Grīnbergs (5.b), Anita Stukāne (6.b), Ņina Asare (6.c)), skolas direktore Māra Banka, skolas pedagogu pārstāves Ieviņa Piļka un  Jolanta Bardovska (ievēlētas no Skolas Pedagoģiskās padomes).

Sēdes darba kārtība.

1. Ogres sākumskolas audzēkņu panākumi un pasākumi 2017/2018 m.g martā, aprīlī un maijā.
2. Dažādi jautājumi.

Darba gaita.

1. Ogres sākumskolas audzēkņu panākumi  un pasākumi 2017/2018 m.g martā, aprīlī un maijā.

Skolas pedagogu pārstāve Jolanta Bardovska uzsāk sapulci, informējot klātesošos par Ogres sākumskolas skolēnu dalību un sasniegumiem dažādās olimpiādēs, skatēs un konkursos marta un aprīļa mēnešos. Rezultāti ir ļoti labi. Sīkāka informācija Ogres sākumskolas mājas lapā.

Tika iepazīstināti klātesošie ar plāniem aprīļa beigās un maijā:

  • Aprīļa beigās un maija sākumā norisināsies konkurss Asini prātu 1.-3. klašu skolēniem.
  • 27.04. Ogres novada izglītības un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu skate.
  • 16.05. CSDD Velo pasākums 4.-5.klašu skolēniem.
  • 17.05. plkst. 14:00 aktīvāko, sekmīgāko 1.-6.klašu skolēnu sveikšana Skolas aulā. 22.05. ekskursija uz Tērvetes dabas parku un 24.05. uz Dabas muzeju, kas piedalījās Eksperimentu projektā.
  • 26.05. Tautas deju kolektīvs dodas uz skati Daugavpilī.
  • 29.05. Ogres sākumskolas pedagoģiskā sēde.
  • 30.05. plkst. 14:00 6.klasēm Pēdējais zvans.
  • 31.05. Izdod liecības.  Sākas vasaras brīvlaiks.

Lūgums atgādināt klases skolēnu vecākiem par akciju “Stāstu segas veidošana”- dāvana Latvijas simtgadē. Stāstu segas gabaliņi un stāstu lapa tiek darināta un rakstīta mājās un nogādāta uz skolu līdz 2018.gada 4. maijam. Ir saņemts finansējums 1000.00 eiro apmērā. Tiek plānots iesniegšanas termiņu pagarināt līdz maija beigām.

Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai”– “Zaļā josta” ir noslēdzies, rezultāti būs zināmi maija mēnesī.

2. Dažādi jautājumi.

2.1. Tika uzdots jautājums- par skolas formu ieviešanu skolā.  Šis jautājums netiks virzīts tālāk, jo ir apzināts, ka skolēnu ģimeņu finansiālā situācija ir ļoti dažāda, un tas varētu tikai radīt lielāku nevienlīdzību un papildus neapmierinātību.

2.2. 31.05.2018. ierakstīt dziesmu Latvijas 100.gadei.

2.3. Akcija “Sporto visa klase”, Ogressākumskola nepiedalās šajā akcijā, jo diemžēl sporta zāle ir par mazai, lai nodrošinātu un izpildītu prasības.

2.4. Nometnes vasarā. Šogad skola neorganizē vasaras nometnes, jo nav pieejams nometnes vadītājs.

Lēmumi:

  1. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2018. gada 17. maijā plkst. 18:00 Ogres sākumskolas 301. kabinetā.

Protokolēja Sanita Karlsone