Skolas padomes protokols #2017/1

Sēdē izskatītie jautājumi – divu 1. klašu pārcelšana uz Ogres mūzikas skolas telpām, 2. semestra darba plāns un janvāra mēneša aktualitātes, ēdināšanas laiku izmaiņas, dažādi jautājumi.

Lasīt vairāk

Skolas padomes protokols #2016/5

Sēdē izskatītie jautājumi – pārtikas veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) ārpuskārtas pārbaude, nākošā gada budžeta prioritātes. svētku un pasākumu kalendārs, dažādi jautājumi.

Lasīt vairāk

Skolas padomes protokols #2016/4

Atskaite par 2015./2016.m.g. sākumskolas budžeta izlietojumu, skolas padomes balstiesīgo pārstāvju ievēlēšana, skolas padomes balsojums par Ogres sākumskolas skolotāju izvirzīšanu Ogres novada pašvaldības balvai „Gada Skolotājs”.

Lasīt vairāk

Skolas padomes protokols #2014/3

Seksuālās izglītošanas tendences Eiropā un potenciālās izmaiņas bērnu izglītības saturā nākotnē Latvijā. Privātās teritorijas sakopšana pie skolas. Budžeta plānošana. Dažādi jautājumi.

Lasīt vairāk