Skolas padomes protokols #2016/4

Atskaite par 2015./2016.m.g. sākumskolas budžeta izlietojumu, skolas padomes balstiesīgo pārstāvju ievēlēšana, skolas padomes balsojums par Ogres sākumskolas skolotāju izvirzīšanu Ogres novada pašvaldības balvai „Gada Skolotājs”.

Lasīt vairāk

Skolas padomes protokols #2014/3

Seksuālās izglītošanas tendences Eiropā un potenciālās izmaiņas bērnu izglītības saturā nākotnē Latvijā. Privātās teritorijas sakopšana pie skolas. Budžeta plānošana. Dažādi jautājumi.

Lasīt vairāk