Skolas padomes protokols #2015/4

9. novembris, 2015

Veiksmīgi noslēgusies planšetdatoru Apple iPad iegādes procedūra. Sākumskolas budžeta iesniegšana Ogres novada domē, stāvlakuma izbūves projekts un citi jautājumi.

Darba gaita.

1. Par budžetu.

Veiksmīgi ir izdevies nopirkt kvalitatīvus planšetdatorus Apple iPad (30 gab.), piesaistot speciālistus no firmas “Capital”. Vēl jāiegādājas uzlādes ierīce, kurā var uzlādēt visas planšetes reizē, kā arī pārvietot.

Skolas vadība ir iesniegusi budžeta projektu Ogres novada domē, kurā no skolas budžeta pamatlīdzekļiem plānots iegādāties 10 jaunus datorus, skolotāju darba kabinetiem; 5 jaunus projektorus; 4 kabinetu mēbeļu komplektus, kā arī vienas klases remontu. Paredzēts veikt 1 stāva gaiteņa remontu ar telpu durvju nomaiņu. Paredzēta lietus ūdens kanalizācijas pārbūve skolas pārraudzībā esošajā ēkā Suntažu ielā 2.

2. Dažādi jautājumi.

Par telpām – ar esošo telpu skaitu skola būs spējīga uzņem tikai 3 pirmās klases, jo šogad skolu pabeidz trīs 6-ās klases. Nolemts rakstīt vēstuli ONP par esošo situāciju, lai rastu risinājumu jau savlaicīgi.

Par stāvlaukumu – OĢ ir saskaņots stāvlaukuma izbūves projekts, kuru ģimnāzija ir iekļāvusi savā budžetā. Nolemts iesniegt sagatavoto vēstuli ONP par stāvlaukuma nepieciešamību pie skolas, lai pašvaldība piešķirtu finansējumu.

Par t/c “Maxima” rīkoto akciju – tika piedāvāta iespēja visas skolas bērniem krāt uzlīmes, kuras var iegūt iepērkoties t/c “Maxima” par konkrētu summu. Par sakrātajām uzlīmēm skola varētu iegādāties jaunu novusa galdu vai basketbola grozu u.c. lietas. Nolemts akcijā nepiedalīties ētisku apsvērumu dēļ, kā arī nevēlamies, lai skola būtu kādas privātas kompānijas reklāmas laukums.

Pasākumu plāns – Šā gada 05.11. Ogres kultūras centrā plkst. 14:00 notiks “Gada skolotājs” godināšanas pasākums. No 63 pedagogiem uz nākamo kārtu tika arī mūsu skolotāji – Olga Pudule un Aija Sirsniņa.

Neliels ieskats nākamā mēneša pasākumu plānā, sīkāku informāciju var atrast skolas mājas lapā:

  1. 09.11. Mārtiņdienas tirdziņš – kā jau katru gadu ietirgotā nauda tiks ziedota labdarībai Bērnu slimnīcas onkoloģijas pacientu rotaļu istabas atjaunošanai.
  2. 09.11. Lāpu gājiens par godu Lāčplēša dienai
  3. 16.11. koncerts vecākiem, par godu Latviešu strēlniekiem
  4. 17.11. trīs koncerti bērniem.

Velonovietne – tiek turpināts darbs pie atslēgas, izmantojot telefonus (ne tikai Android).

Ēdnīca – Skolas vadība apliecina, ka visi bērni pagūst paēst. Taču ļoti liela daļa no klātajām pusdienām netiek apēstas, jo daudzi bērni vienkārši neēd skolas piedāvāto ēdienu. Direktore atgādināja, ka no 02.11. atsāksies svaigo dārzeņu programma skolā. Šobrīd ir piena programma skolā, kuru diemžēl var atrast visā Ogrē – t.i., piena pakas tiek mētātas visapkārt, kā arī spridzinātas.

Vecākiem jāpārrunā ar bērniem par uzvedību un attieksmi pret pārtiku. Ja negribas pienu dzert, tad kādēļ jāņem un jāķengājas ar to.

Lēmums:

  1. Sadarboties ar OĢ par stāvlaukuma izbūvi;
  2. Veikt aptauju vecāku vidū par Mārtiņdienas tirdziņa ietirgotās naudas ziedošanu konkrētai personai, kurai tas būtu nepieciešams;
  3. Nākamā skolas padomes sēde – š.g. 1. decembrī plkst. 18:00.