Skolas padomes protokols #2015/5

4. janvāris, 2016

Skolas pašvērtējums, par telpām nākošajam mācību gadam, skolas pasākumu plāns un Ogres sākumskolas labdarība.

Darba gaita.

1. Dažādi jautājumi.

Par telpām – 20.11.2015. ir saņemta atbilde uz vēstuli no ONP, kurā teikts, ka Ogres valsts ģimnāzija atvēlēs divas klases sākumskolas vajadzībām. Tā kā atvēlētās klases ir mājturības kabineti (Ogres sākumskolai ir savi jauni mājturības kabineti, kurus atkal jāpārbūvē par mācību klasēm), tad jāmeklē citi varianti.

Pasākumu plāns – Svētku koncerts “Reiz ziemas saulgriežos” notiks 18. decembrī, sadalīts 3 koncertos.

Skolas pašvērtējums – skolas pašvērtējums par iepriekšējo mācību gadu apskatāms skolas mājas lapā. Šis pašvērtējums kalpos kā pieteikums skolas akreditācijas atjaunošanai.

2. Par patīkamo.

  1. Mārtiņdienas tirdziņš – ietirgotā nauda 1426.82 euro, tika ziedota labdarībai – Bērnu slimnīcas onkoloģijas pacientu rotaļu istabas atjaunošanai;
  2. Konkursa “Mana kā valsts prezidenta uzruna” – laureāte 5.c klases skolniece Patrīcija Lagzdiņa;
  3. Konkursa “Laiks laukiem” – pateicības 1.g, 4.b un 5.c kl. skolniekiem;
  4. Ziemassvētku apsveikuma kartiņa “Lotes Ziemassvētki”- uzvarētāji 3.c klase;
  5. Latviešu valodas aģentūras radošo darbu konkurss – bērnu darbi: Toms Pulle, Oskars Linkums, Luīze Mininoviča, Adrians Jaucis un Justīne Zīmele.

Lēmums:

  1. Nākamā skolas padomes sēde – 2016 gada 27. janvārī plkst. 18:00.