Skolas padomes protokols #2016/1

22. marts, 2016

Skolas padomes sanāksmē izskatītie jautājumi – telpu remonts, finansējums skolas transportam, skolas pasākumu plāns, skolas akreditācija.

Darba gaita.

1. Dažādi jautājumi.

Par telpām – Skolas budžets ir apstiprināts, taču, solītā nauda telpu remontam nav piešķirta, kas nozīmē, ka izremontēt un sagatavot papildus klases būs grūti.

Par transportu – Piešķirtais finansējums skolas transportam ir nepietiekošs, jo ir augušas transporta sniedzēju izmaksas (autobusu). Tā kā mūsu skolēni piedalās novadu olimpiādēs un no interešu izglītības (dambrete, dejošana u.c.) pulciņiem sacensībās un skatēs, tad transporta izmaksas visiem skola nespēj nodrošināt.

Pasākumu plāns – Aktīvi notiek olimpiādes un valsts diagnostikas darbi 3. un 6. klasēm. 22.03.2016.g. tikšanās ar A. Bērci 6. klašu vecākiem; 29.04.2016.g. “Labinieku” ekskursija.

Skolas pašvērtējums – Skolas pašvērtējums ir izvērtēts un ar lielu lepnumu varam paziņot, ka Ogres sākumskolai akreditācija piešķirta līdz 02.02.2022. gadam visās programmās.

Lēmums:

  1. Tikties ar OND par stāvlaukuma jautājumiem un papildus finansējumu;
  2. Nākamā skolas padomes sēde – 2016. gada 13. aprīlī plkst. 18:00.