Skolas padomes protokols #2016/2

2. maijs, 2016

Skolas padomes sanāksmē izskatītie jautājumi – skolēnu pašpārvaldes darbības izvērtēšana, 5. klašu vecāku aptaujas veikšana par valodas izvēli, u.c.

Darba gaita.

1. Iepazīšanās ar skolēnu pašpārvaldes darbību.

Skolēnu pašpārvaldes sapulces notiek reizi mēnesī un tajā piedalās pa 2-3 skolēnu no 5. un 6. klasēm. Tās galvenie darbības virzieni sadarbībā ar skolas administrāciju un pedagogiem:

  • Pārstāvēt skolēnu intereses un aktīvi piedalīties skolas mācību procesa attīstībā;
  • Sekmēt skolēnu līderprasmju izkopšanu un apkopot skolēnu priekšlikumus;
  • Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm u.c.
  • Aktīvi iesaistās pasākumu organizēšanā, viens no pēdējiem pasākumiem bija “ Izjokosim pavasari”.

2. Dažādi jautājumi.

Par telpām – Skolas budžeta korekcijas būs jūnijā, cerams, solītā nauda telpu remontam tiks piešķirta.

Par transportu – OND solīja piešķirt finansējumu skolas transportam. Nebūšot tā, ka nevarēšot aizbraukt uz kādu no pasākumiem. Šogad maijā no interešu izglītības (dambrete, dejošana u.c.) pulciņiem skolēni dosies uz skatēm un konkursiem.

Pasākumu plāns – Arī šogad skola bija noorganizējusi iespēju nokārtot velobraukšanas eksāmenu uz vietas skolā un saņemt apliecību. Savukārt 18.05.2016. atkal Ogres stadionā norisināsies “Olimpiskā diena”, kad skolēni varēs pilnveidot savas prasmes riteņbraukšanā. 29.04.2016 norisināsies Labinieku ekskursija “Putnu vērošana”. Labiniekus noteiks pēc vidējām sekmēm un papildus punktiem, kuri tiek iegūti olimpiādēs.

Ar visu pasākumu plānu var iepazīties Ogres sākumskolas mājas lapā.

Par projektiem – Skola pieteicās projektam: “sporto visa klase”, pieteicās 2a un 2c klase. Projekts norisināsies četrus mācību gadus, kur bērniem fakultatīvi fizkultūra notiks katru dienu. Prioritāte tiks likta uz peldēšanu. Šogad arī būs 1 klašu skolēniem vasaras nometne.

Par valodas izvēli – Nākamajā mācību gadā jāizvēlas viena papildus svešvaloda 6. klasēm (šobrīd 5. klasēm). Pēc skolas pieredzes lielākais skolēnu skaits vēlas apgūt krievu valodu, bet vācu valodu vien neliels skaits, tāpēc skolas vadība piedāvā vācu valodu apgūt fakultatīvi.

Lēmums:

  1. Veikt e-klasē aptauju 5. klašu vecākiem, par valodas izvēli, jau šogad (maijā);
  2. Nākamā skolas padomes sēde – 2016. gada 18. maijā plkst. 18:00.