Skolas padomes protokols #2016/3

26. maijs, 2016

Skolas padomes sanāksmē izskatītie jautājumi – skolēnu panākumiem 2015./2016. mācību gadā, skolēnu ēdināšana 2016./2017. mācību gadā, otrās svešvvalodu izvēle, u.c.

Darba gaita.

1. Iepazīšanās ar skolēnu panākumiem 2015. / 2016. m.g.

Ar skolēnu panākumiem šajā mācību gadā iepazīstināja direktores vietniece Valda Bērziņa. Par teicamām sekmēm mācībās apsveikumus saņēma:

 • Melānija Muižniece – no 1. klasēm;
 • Gatis Linkums – no 2. klasēm;
 • Anete Kalniņa – no 3. klasēm;
 • Estere Zazerska – no 4. klasēm;
 • Laura Melngalve – no 5. klasēm;
 • Annija Avota – no 6. klasēm.

Labus sasniegumus parādījuši audzēkņi gan skolu, novada un arī valsts mēroga olimpiādēs. Ir sasniegtas gan godalgotās vietas, gan saņemtas atzinības. Par ko ir liels prieks!

2. Dažādi jautājumi.

Par ēdināšanu – Šogad beidzas līgums ar esošo ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju un jauns līgums vēl nav noslēgts, jo pašvaldībai jārīko konkurss. Sakarā ar to, ka nav zināms ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs, kuru norādīt 1-klasnieku vasaras nometnes dalībnieku ēdināšanai, tad diemžēl nometne nenotiks.

Par projektiem – projektā “Sporto visa klase” ir saņemts apstiprinājums un tajā piedalīsies 3a un 3c klases.

Par valodas izvēli – Pēc vecāku padomes ierosinājuma e-klasē tika veikta (divas reizes) 5-to klašu vecāku aptauja par valodas izvēli. Jāsecina, ka aktivitāte ir bijusi visai zema: no 82 skolēniem vēstules izlasīja 49, bet atbildēja 20. Atbildes sekojošas:

 • 4 – vācu valoda;
 • 2 – franču valoda;
 • 14 – krievu valoda.

Līdz ar to ir nolemts kā otro svešvalodu piedāvāt apgūt – krievu valodu. Ja būs iespējams nodrošināt fakultatīvās stundas, tad vācu valodu varēs apgūt tajās.

Pasākumu plāns – 18.05.2016. Olimpiskajā dienā 4c klase izcīnija – 2. vietu, bet 5a klase – 3 vietu.

 • 24.05.16. atzīmju izlikšana;
 • 26.05.16. 6-to klašu izlaidums;
 • 28.05.16. “Latvju bērni danci veda” Ludzā, dejos tautas deju kolektīvs Dzītariņš;
 • 30.05.16. izsniedz liecības;
 • 04.06.16. Ogres Ritmi;
 • 06.06.16. sapulce topošajiem 1. klasniekiem.

Ar visu pasākumu plānu var iepazīties Ogres sākumskolas mājaslapā.

Par autostāvvietu – Ar Ogres novada pašvaldību panākts, ka darbus pie siltumtrases pārbūves sāks pēc skolēnu izlaidumiem.

Lēmums:

 1. Nākamā skolas padomes sēde – 2016. gada 21. septembrī plkst. 18:00.