Skolas padomes protokols #2015/2

9. aprīlis, 2015

Vasaras nometnes. No pašvaldības budžeta iedalītie līdzekļi. Ogres sākumskolas nākošā mācību gada telpu jautājums. Dažādi jautājumi.

Darba gaita.

1. Pasākumu plāns martā, aprīlī.

Sīkāku informāciju par pasākumiem martā un aprīlī skatīt Ogres sākumskolas mājaslapā:

  1. martā  – plani_14_15_marts.pdf
  2. aprīlī – plani_14_15_aprilis.pdf

„Labinieku” ekskursija – plānota labāko skolēnu apbalvošana par labām sekmēm mācībās – tā izpaudīsies kā ekskursija uz Laimas šokolādes muzeju un zinātnes centru „Tehnoannas pagrabi” – plānots, ka brauks 50 bērni, kuri atbilst zemāk minētajiem nosacījumiem.

  1. olimpiāžu dalībnieki;
  2. vidējā atzīme – gada garumā.

Plānotās izmaksas 10 EUR uz vienu bērnu, līdzekļus piešķir Ogres novada pašvaldība.

2. Vasaras nometnes.

Skolas vadība informēja par iespējamajām vasaras nometnēm bērniem, kuras varētu tikt pilnībā vai daļēji finansētas no pašvaldības līdzekļiem, uz šim nometnēm varēs pretendēt Ogres sākumskolas bērni:

  1. Sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fondu – 2 nedēļu nometne paredzēta 40 bērniem bez vecāku līdzfinansējuma (5 000 EUR no Latvijas vides aizsardzības fonda + 1 900 EUR no pašvaldības) – vairāk paredzēta 2.klašu bērniem – no Ogres sākumskolas nometnes vadītāja Ilze Ušpele.
  2. Sadarbībā ar Ogres novadu – 5 dienu nometne ar vecāku līdzfinansējumu (2 000 EUR no Ogres novada pašvaldības) – no Ogres sākumskolas vairāki skolotāji piedalās projektā.

3. No pašvaldības budžeta iedalītie līdzekļi.

Pašvaldības budžetā Ogres sākumskolai tekošajā gadā iedalīta nauda sekojošu projektu realizācijai – 10 000 EUR planšetdatoru iegādei un 6 000 EUR velonovietnes izbūvei.

4. Dažādi jautājumi.

Par 1 klasniekiem – mācībām Ogres sākumskolā pieteikušies 154 bērni, plānotas 5 klases un līdz ar to pieci 1.-o klašu pedagogi (1a – Olga Pudule, 1b – Ilona Arnīte, 1c – Sandra Bērziņa, 1d – Linda Burtniece, 1e – Dana Konovalova)

Pašvaldības atbildīgās personas –  I.Tamane un S.Grunte mutiski informētas, ka ar nākamo mācību gadu – Ogres sākumskola ir pārpildīta, pēc viena gada nav iespējas izveidot nevienu papildus klasi.

No 2016.gada 1.septembra plānots sākt sakārtot un apgūt Ogres Valsts tehnikuma ēku, taču šīs iestādes telpas neatbilst sākumskolas vajadzībām un ir nepieciešami milzīgi ieguldījumi, lai šajās telpās varētu laist iekšā mazos bērnus.

Ņemot vērā sākumskolas un ģimnāzijas bērnu skaita proporciju (605 bērni sākumskolā + par 70 vairāk ar nākamo mācību gadu pret apmēram 450 bērniem ģimnāzijā), vecāku padomes vecāku pārstāvji pieņēma lēmumu lūgt Ogres novada pašvaldības pārstāvjiem izskatīt iespēju Ogres sākumskolai nesākt izmantot Ogres Valsts tehnikuma telpas un piešķirt Ogres sākumskolai citas piemērotas un atbilstošas telpas tāpat lūgt izskatīt iespēju palikt esošajās telpās, savukārt Ogres Valsts tehnikuma telpas piedāvāt apgūt Ogres Valsts ģimnāzijai. Lai ar šo priekšlikumu vērstos pie Ogres novada pašvaldības, būtu jāveic daži būtiski papildinājumi skolas padomes reglamentā, kuru plānots pārskatīt nākamajā padomes sēdē.

Lēmums:

  1. Papildināt, veikt labojumus un apstiprināt skolas padomes reglamentu.
  2. Nākamā skolas padomes sēde – 2015.gada 14. aprīlī plkst. 18:00.