Skolas padomes protokols #2015/1

23. februāris, 2015

Pasākumu plāns februārī. Pārskats par iepriekšējās sapulces lēmumiem. Reģistrācija 1.klasei. Riga International Meridian School matemātikas olimpiādes rezultāti.

Darba gaita.

1. Pasākumu plāns februārī.

Februāra mēneša pasākumu plāns:

1. 03.02. – latviešu valodas un matemātikas olimpiādes 1.-4.klašu grupā, tiks uzņemti ciemiņi no Rīgas 84.vidusskolas, kopskaitā 128 cilvēki;
2. 02.02.-06.02 – skolā projektu nedēļa „Folklora – tradicionālā kultūras mantojuma daļa”, kā arī brīvlaiks 1.klasēm. 2-4.klases pie projektiem strādās klasēs, 5.-6.klases – individuāli pie izvēlētā pedagoga;
3. 18.02.-04.03. – valsts pārbaudes darbi 3.-jām un 6.-jām klasēm.

2. Dažādi jautājumi.

Pārskats par iepriekšējās sapulces lēmumiem:

1. Izsūtīt informāciju caur e-klasi visiem pamatskolas vecākiem par jaunumiem attiecībā uz seksuālās izglītošanas tendencēm Eiropā un iespējamām mūsu bērnu  izglītības satura izmaiņām nākotnē.

IZDARĪTS.

2. Nosūtīt vēstuli Ogres novada pašvaldības policijai.

IZDARĪTS. Atbilde no Ogres novada pašvaldības nav saņemta.

Ja bērnam sanāk gūt kādu traumu ārpusskolas telpām, vecākiem personīgi jāvēršas pie medicīnas darbinieka un valsts policijas, jo skolotājs šos jautājumus nerisina, tas pats attiecas uz zagšanu, sakaušanos u.c. nodarījumiem ārpus skolas telpām.

3. Piedalīties pie skolas budžeta aizstāvēšanas Ogres novada pašvaldībā.

Skolu direktori un pedagogi tika aicināti uz budžeta apspriešanu, informācija vecāku padomei par budžeta apspriešanas dienu netika sniegta.

4. Pārliecināties, ka garderobiste pārliecinās par katra pieauguša apmeklētāja identitāti bērnu garderobēs.

Fiziski to nevar nodrošināt.

5. Vērsties pie apsaimniekotāja par izskanējušajām problēmām attiecībā uz ūdeni.

Problēma ir konstatēta, budžetā ir pieprasīti līdzekļi šī jautājuma sakārtošanai.

6. Turpināt aptauju vecāku vidū par iespējām piešķirt finansiālus līdzekļus, lai stimulētu bērnus sasniegt labākus rezultātus mācībās.

No vecāku puses par šo jautājumu atsaucības nav.

Reģistrācija 1.klasei – pat reiz aktīvi notiek, precīza informācija par bērnu skaitu un to sadalīšanu pa klasēm būs zināma maijā/jūnijā.

Riga International Meridian School matemātikas olimpiādes rezultāti – iegūtas 2 sudraba un 5 bronzas medaļas.

Lēmums:

  1. Nākamā skolas padomes sēde – 2015. gada 10. martā plkst. 18:00.