Skolas padomes protokols #2021/1

16. oktobris, 2021

Skolas padomes priekšsēdētāja ievēlēšana. Direktora p.i. Ieviņas Piļķas sniegtā informācija par aktuālo skolā, atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Ogre, 08.09.2021.

Sēdi vada: Skolas Padomes priekšsēdētājs Uģis Grīnbergs (4.a).
Protokolē: Ogres sākumskolas 5e. klases pārstāve Sanita Karlsone.
Piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji: (Maija Vilnīte (1.a), Ilze Pilāne (1.b), Jolanta Petračuka (1.c), Laura Zukule  (1.d), Ilvars Boreiko (1.e), Vita Krauja (2.a), Agnese Steka-Eglīte (2.b), Kaspars Ušpelis (2.c), Druvis Vilcāns (2.d), Anita Stukāne (2.e), Zaiga Sīle (3.b), Elza Treikala (3.c), Egija Boka Beķere (3.e), Uģis Grīnbergs (4.a), Lāsma Millere (4.c), Solvita Miķelsone (5.c), Ieva Trubača (5.d), Sanita Karlsone (5.e), Anita Girgina (6.a), Gunārs Bērziņš (6.b), Ogres sākumskolas direktora p.i. Ieviņa Piļka un un  Jolanta Bardovska (ievēlēta no Skolas Pedagoģiskās padomes).

Sēdes kārtība:

 1. Skolas padomes priekšsēdētāja ievēlēšana.
 2. Direktora p.i. Ieviņas Piļķas sniegtā informācija par aktuālo skolā, atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Darba gaita:

1. Skolas padomes priekšsēdētāja ievēlēšana.

Par skolas padomes priekšsēdētāju tiek ievēlēts Uģis Grīnbergs, protokolētāja – Sanita Karlsone.

2. Direktora p.i. Ieviņas Piļķas sniegtā informācija par aktuālo skolā, atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

 • Skolā ir veikti daži remontdarbi (nomainītas kanalizācijas caurules, 3. stāvā mazajā korpusā veikts kosmētiskais remonts).
 • 2021. gada vasarā tika realizēti 2 projekti Ogres novada pašvaldības  izsludinātajā projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros: “Kubs pie kuba” (krāsainie kubi ārā pie skolas ieejas), atjaunota “Sprīdīša siena” (sienu gleznojumi) skolas gaitenī. 12. septembrī tiks realizēts arī Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” projekts. Tēvu dienas pasākums  “Apslēpto dārgumu medības kopā ar tēti!” (pārgājiens, orientēšanās Zilo kalnu parkā ar radošām un sportiskām aktivitātēm)”.
 • Skolā iegādāti 10 portatīvie datori. Tas ir mazāk nekā tika solīts.
 • Skola gaida jaunos skapīšus (tas aktuāli vecākām klasēm).
 • Šogad skolā mācās 712 bērni.
 • Atkalsatikšanās prieks video mājas lapā: https://www.ogressakumskola.lv/pargajiena-diena-atkal-satiksanas-video/
 • Pulciņu grafiks un pieteikšanās visiem sūtīta e-klasē. Pieteikšanās līdz 14.09.2021. Precizējums- pagarināts līdz 17.09.2021. Baseinā peldēšanas apmācības šajā mācību gadā netiek plānotas, ņemot vērā situāciju ar Covid-19 ierobežošanas pasākumiem.
 • Mājas lapā ir ievietota ēdienkarte (jāskatās kreisajā pusē apakšā): https://www.ogressakumskola.lv/par-mums/ednica/
 • 1.-2. klase vērtējumu sistēma “STAP” – tas ir kā līdz šim.
 • Skola plāno šogad pasākumus un tie tiks organizēti, ja pieļaus valstī noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi.
 • Lūgums pārrunāt ar bērnu!!! Ja bērns ir mājas aizmirsis masku, tad katram klases audzinātājam ir pieejamas rezerves maskas. Līdz klasei bērns var aiziet bez maskas un pie klases audzinātājas to var saņemt. Arī dežurantei lejā būšot iedotas maskas. Lūdzu iedrošiniet bērnus. Mājās nevienam šādā situācijā nav jādodas.
 • Mācību procesam un visam par un ap izglītību Ogres novadā būs vienota pieeja, saskaņojot ar Ogres novada Izglītības pārvaldi, kuru vada Igors Grigorjevs.
 • Sākumskolai ir izveidota Facebook lapa, vecāki tiek aicināti piesekot: https://www.facebook.com/ogressakumskola.lv
 • Masku lietošana skolā: 1.-3. klase maskas nelieto klasē, lieto koplietošanas telpās. Vecāko klašu bērni mācās maskās arī klasē.
 • Ja ir neskaidrības/ jautājumi/ sūdzības, aicinu sākumā tās risināt ar klases audzinātāju. Ja neizdodas rast risinājumu, tad jāvēršas pie direktores vietniecēm un, ja tad nav risinājums, jāsazinās ar direktora p.i. Ieviņu Piļku.

Jautājumiem saistībā ar Covid-19:

 • Rīcības algoritms pēc Covid-19 testēšanas: https://www.ogressakumskola.lv/ricibas-algoritms-pec-covid-19-testesanas/ Ogres novada pašvaldība ir lēmusi, ka pilna laika karantīna būs 14 dienas.  Tomēr ņemot vērā valstī esošo situāciju, jāseko līdzi izmaiņām.
 • Ja bērns ir slimojis (ne tikai Covid), ģimenes ārsts ir tiesīgs bērnu palaist uz skolu ar savu izrakstīto zīmi, papildus neveicot Covid-19 testu. Vecāks var pieteikt kavējumu e-klasē, kas nav garāks par trīs dienām (šajā gadījumā ārsta zīme nav nepieciešama). Ja gadījumā bērns nav skolā, kad tiek nodoti siekalu testa paraugi, tad pašiem jādodas uz laboratoriju nodot siekalu tests. Šai informācijai jāseko līdzi visu laiku.
 • Par to, cik bieži tiks testēti bērni, lemj valdība. Tiek visi aicināti būt saprotošiem un atbalstošiem. Informāciju par jebkurām izmaiņām, testu konteineru piegādēm utt. skolā var tikt saņemt darba dienas vēlā vakarā un arī brīvdienu vakaros. Nedusmojaties, ja saņemat informāciju no skolas pārstāvjiem kādā jums šķietami nepieņemamā laikā. Priecājas par katru dienu, ko bērni var pavadīt skolā.
 • Ja nonāksim pie attālinātas mācīšanās, tad:
  – Process vēl tiek izstrādāts/papildināts un skolēnu vecāki par to uzzināsim tiklīdz lēmumi būs pieņemti.
  – Skolnieku vecāki pavasarī aizpildīja anketu par to, kā bija veicies iepriekšējā mācību gadā (attālināto mācību laikā)  šīs anketas rezultāti tiek apkopoti un tiks prezentēti nākošās sapulces laikā.

Lēmums:

 1. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2021. gada 3. novembrī, pulksten 18:30 Ogres sākumskolā, norises vieta tiks precizēta.

Sēdi vadīja: Uģis Grīnbergs
Sēdi protokolēja: Sanita Karlsone