Skolas padomes protokols #2022/1

4. aprīlis, 2022

Ogres novada izglītības pārvaldes vadītāja Igora Grigorjeva prezentācija “Ogres novada skolēna izglītības pieredze 2025. gadā”. Jautājumi un atbildes.

Ogre, 26.02.2022.

2022. gada 26. janvārī plkst. 18:30 notika attālināta Ogres sākumskolas Vecāku padomes sēde.

Sēdi vada: Skolas Padomes priekšsēdētājs Uģis Grīnbergs (4.a).
Protokolē: Ogres sākumskolas 5e. klases pārstāve Sanita Karlsone.
Piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji: 26 personas, Ogres sākumskolas direktora p.i. Ieviņa Piļka un un Jolanta Bardovska (ievēlēta no Skolas Pedagoģiskās padomes).

Sēdes kārtība:

  1. Ogres novada izglītības pārvaldes vadītāja Igora Grigorjeva prezentācija “Ogres novada skolēna izglītības pieredze 2025. gadā”.
  2. Jautājumi, atbildes.

Darba gaita:

1. Ogres novada izglītības pārvaldes vadītāja Igora Grigorjeva prezentācija “Ogres novada skolēna izglītības pieredze 2025. gadā”.

Sēde tika uzsākta ar Ogres novada izglītības pārvaldes vadītāja Igora Grigorjeva prezentāciju par Ogres novada skolēna izglītības pieredzi uz 2025.gadu. Ogrē būs Ogres valsts ģimnāzija, profesionālās izglītības iestādes, Ogres Centra pamatskola, Ogres Kalna pamatskola un Jaunogres pamatskola. Sīkāk tika stāstīts par Ogres Centra pamatskolas izveidi, uzdevumiem un sasniedzamajiem mērķiem. Ogres novada pašvaldība ir izsludinājusi konkursu uz vakanto direktora amatu, pieteikšanās līdz 2022.gada 8.februārim. Ogres Sākumskolas vecāki ir izteikuši vēlmi deliģēt personu no Vecāku Padomes, kas piedalīsies Ogres novada Izglītības pārvaldes amata pretendentu vērtēšanas komisijā amata kandidātu pārrunu laikā.

Sapulcē nolēmuma:

Pieteikt Uģa Grīnberga un Matīsa Palsāna dalību Ogres novada Izglītības pārvaldes amata pretendentu vērtēšanas komisijas sastāvā. Komisijā būs viens, kuram pārrunu laikā būs iespēja piedalīties.

Balsoja PAR: 26; Balsoja PRET:0.

Nākamā Skolas Padomes sēde – 2022. gada martā plkst. 18:30 Ogres sākumskolā, konkrēts datums tiks noteikts, pēc zināmiem konkursa rezultātiem.

Sēdi vadīja Uģis Grīnbergs
Protokolēja Sanita Karlsone

Vēl raksti šajā kategorijā