Skolas padomes protokols #2019/1

27. marts, 2019

Sēdes darba kārtība – Aijas Sirsniņas, direktores vietnieces atskaite par iniciatīvas “Latvijas skolas somas” realizēto un 2019. gada plāniem kā arī citi jautājumi.

Sēdē piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji (21 pārstāvji – Aivars Spūlis (1.a), Lelde Miķelsone (1.b), Liene Vītoliņa ( 1.c), Dace Kalviņa (1.d), Elga Zosima (2.a), Alīna Žižina (2.c), Ieva Trubačs- Boginska (2.d), Sanita Karlsone (2.e), Lāsma Millere (3.a), Gunārs Bērziņš (3.b), Matīss Palsāns (3.e), Svetlana Bērziņa (4.a),  Inese Darge  ( 4.c), Evita Prižavoite (4.d), Aiga Staltmane- Vekša (5.b), Kristīne Lejiņa  (5.c),  Olga Veipa (5.d), Laura Kriviša- Budnika (5.e), Anrita Lejniece (6.a), Uģis Grīnbergs (6.b), Renāte Gremze (6.c),  skolas direktore Māra Banka, skolas pedagogu pārstāves Ieviņa Piļka, Aija Sirsniņa, direktores vietniece (audzināšanas un ārpus klases darbā) un  Jolanta Bardovska (ievēlētas no Skolas Pedagoģiskās padomes).

Sēdes darba kārtība.

1.  Aijas Sirsniņas, direktores vietnieces atskaite par iniciatīvas “Latvijas skolas somas” realizēto un 2019. gada plāniem.
2. Dažādi jautājumi, ieteikumi, plāni.

Darba gaita.

1. Aijas Sirsniņas, direktores vietnieces atskaite par iniciatīvas “Latvijas skolas somas” realizēto un 2019. gada plāniem.

Aija Sirsniņa informēja, ka iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir ļoti veiksmīga aktivitāte, kas dod plašu iespēju lielam skolēnu skaitam iepazīties ar izglītojošām, atraktīvām, noderīgām lietām un informāciju. No septembra līdz decembra beigām, Ogres sākumskolas   skolēniem, dažādu klašu grupās, bija iespēja redzēt “Zili brīnumi” eksperimentus (https://www.zilibrinumi.lv/), Laboratoruim.lv eksperimentus (http://www.laboratorium.lv/), klausīties stāstnieci no Ventspils, Līgu Reiteri  (http://www.reitere.lv/), mācīties cept maizi, būvēt koka māju kopā ar “Zelmas maiznīca” čaklajiem saimniekiem (https://zelmasmaiznica.com/) un vēl citas aktivitātes.

2019.g. pirmajam pusgadam jau ir piešķirts finansējums, 6,00 EUR vienam skolēnam. Skolotājiem ir padomā, kur un ko skolēni par šo līdzfinansējumu varētu redzēt un uzzināt. Kā arī Aija Sirsniņa aicina,  apzināt vai ir kādi mākslinieki, kas varētu piedalīties šajā programmā, apmaksas ziņā iekļaujoties programmā atvēlēto finanšu līdzekļu ietvaros. Tādi mākslinieki, kas patīk skolēniem un ar savu priekšnesumu aptver pēc iespējas lielāku auditoriju.   Laipni aicināti sazināties ar Aiju Sirsniņu ar e-klases starpniecību vai personīgi.  https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

2. Dažādi jautājumi, ieteikumi, plāni.

1. Tikšanās laikā tika izvirzīts jautājums, vai plašāk aktualizēt jautājumu par pagarinātās dienas grupas nepieciešamību 1.klasēm līdz plkst.17:00 un 2.klasēm līdz plkst.16:00. Uz šo brīdi vecākiem tiek piedāvātas bezmaksas pagarinātās dienas grupas 1.– 2.klašu skolēniem. Šīs pagarinātās dienas grupas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem pedagogu atalgojumam, ko arī varētu novirzīt pedagogiem, kas papildus strādā ar talantīgu bērnu padziļinātu izglītošanu, nevis tikai bērnu pieskatīšanu, kamēr vecāki darbā. Kā viena no alternatīvām tika izskatīta situācija, kas jau tiek īstenota Ogres 1.vidusskolā, kur par pagarinātās dienas grupas apmeklējumu pēc laika, kas ir bezmaksas, pašiem vecākiem ir jāmaksā pedagogam.  Apspriežot visus ieguvumus un iespējamos riskus, tika nolemts šo jautājumu nevirzīt tālākai apspriešanai.

2. Vecāku pārstāvja jautājums, kāpēc skolas tualetes ir sliktā stāvoklī, jo bieži aizdambējas, mehāniski bojājas, utt.. Skolas direktore atzīst, ka šāda problēma pastāv, un protams, kolīdz tiek konstatēta, skolas saimnieks novērš šo problēmu. Lai tā nenotiktu, būtu jāveic kapitālremonts, bet diemžēl finansējuma nepietiek.

3. Vai vecākus interesētu, ja skola uzaicinātu vieslektoru uz skolu? Vai apmeklētu šādas lekcijas? Kādas būtu interesējošās tēmas?   Lūgums aptaujāt klašu vecākus.

4. Vai vecāki neiebilst, ka bērni starpbrīžos skolā spēlē Kendama? Aija Sirsniņa informēja, ka daudziem bērniem tik ļoti patīk un aizrauj šī spēle, ka nākuši un prasījuši vai ir iespējams, ka skolā tiktu organizēti un atbalstīti šīs spēles pasākumi un sacensības. Diskusiju laikā  vecāku pārstāvji nonāca pie vienota lēmuma, ka šādu aktivitāti  jāatbalsta, un kādā no pavasara mēnešiem jānoorganizē šāds pasākums skolā.

5. Makulatūras vākšanas un nodošanas projekts turpinās līdz 24.03.2019. Lūgums informēt klases vecākus.

Lēmumi:

  1. Aptaujāt klašu vecākus, vai viņus interesētu lekcijas skolā un kādas.
  2. Atbalstīt un piedalīties spēles Kendama pasākuma organizēšanā.
  3. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2019. gada 27. martā plkst. 18:00  Ogres sākumskolas 301. kabinetā.

Sēdi vadīja Uģis Grīnbergs
Sēdi protokolēja Kristīne Lejiņa