Skolas padomes protokols (ārkārtas) #2020/2

19. oktobris, 2020

Mācību procesu organizēšana 2020./2021. mācību gadā. Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Ogre, 19.08.2020.

Sēdi vada: Ogres sākumskolas direktore Māra Banka.
Protokolē: Ogres sākumskolas 4.e klases pārstāve Sanita Karlsone.
Piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji: (Sanita Bitko (1.a), Agnese Steks-Eglīte (1.b), Kaspars Ušpelis (1.c), Ilga Sondore (1.d), Ņina Asare (1.e), Armands Šimkus (2.b), Lāsma Millere (2.c),  Inese Pasatova (2.d), Egija Boka- Beķere (2.e), Uģis Grīnbergs (3.a), Lelde Miķelsone (3.b), Dace Kalviņa (3.d), Elga Zosima (4.a), Alīna Žižina (4.c), Ieva Trubačs- Boginska (4.d), Sanita Karlsone (4.e), Gunārs Bērziņš, Līga Bērziņa (5.b), Kristīne Ertmane (6.c), Gunita Vjakse (6.e), Edgars Loze (6.g), Ogres sākumskolas direktore Māra Banka, Ogres sākumskolas direktores vietniece Ieviņa Piļka un Santa Uskinoviča, Aija Sirsniņa, direktores vietniece (audzināšanas un ārpus klases darbā) un  Jolanta Bardovska (ievēlētas no Skolas Pedagoģiskās padomes).

Sēdes kārtība:

  1. Iepazīšanās ar Ogres sākumskolas Iekšējiem kārtības noteikumiem “Kārtība, kādā Ogres sākumskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Diskusijas.
  2. Mācību procesu organizēšana 2020./2021.m.g.
  3. Citi jautājumi.

Darba gaita:

1. Ogres sākumskolas direktore klātesošos iepazīstināja ar Iekšējiem kārtības noteikumiem.

Visi klātesošie saņēma darba variantu Iekšējiem kārtības noteikumiem “Kārtība, kādā Ogres sākumskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk tekstā – noteikumi), soli pa solim tika lasīts katrs dokuemnta punkts un diskutēts, kā  tiks organizēta ikdiena skolā, kādas varētu būt iespējamās problēmsituācijas, kā tās varētu novērst vai kā mazināt to ietekmi.  Līdz 1. septembrim noteikumi tiks izsūtīti e-klasē visiem skolniekiem un vecākiem. Augusta beigās, klasēs kurās notiks Vecāku sapulces – visi vecāki tiks iepazīstināti ar šiem noteikumiem.

2. Mācību procesa organizēšana 2020./2021.m.g.

Visas mācību stundas notiks savā klasē, skolotāji ies pie skolēniem. Katra klase tiks uzskatīta kā viena “Mājsaimniecība”. Skolā nebūs vienota starpbrīža, skolotāji stundu laikā paši plānos starpbrīžus, nodrošinot dinamiskās pauzes, kuru laikā tiks vēdinātas klases.

1. klases un 4. klases uzsāks mācību gadu pēc jaunā satura un mācību pieejas Skola 2030. Direktores vietniece I.Piļķa sniedza īstu ieskatu kā tas tiek plānots.  Informācija arī pieejama skolas mājas lapā: https://www.ogressakumskola.lv/skola2030/.

Sākot ar šo mācību gadu, stundu izmaiņas un pārbaudes darbu grafiki būs pieejami e-klase, sadaļā “Aktualitātes”, nevis skolas mājas lapā.

Ārpusklases nodarbības, pulciņi tiek plānoti šajā mācību gadā, pastiprināti ievērojot visus ar COVID -19 infekcijas izplatības ierobežošanu pasākumus.

Aija Sirsniņa iepazīstināja klātesošos ar septembra sākumā plānotajām skolas aktivitātēm klasēm, kas ir, 1. septembra svinības, 3. septembris- Militārais pārgājiens 5. klasēm, 4. septembris- visām sākumskolas klasēm pārgājieni pa Ogri, 9. septembris – Meža dienas 6. klasēm.

Lēmums:

  1. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2020. gada septembrī, pulksten 18:00 Ogres sākumskolas 301. kabinetā, par precīzu datumu tiks izziņots visiem pārstāvjiem.

Sēdi vadīja: Māra Banka
Sēdi protokolēja: Sanita Karlsone