Skolas padomes protokols #2017/7

22. februāris, 2018

Sēdes darba kārtība – Ogres sākumskolas audzēkņu panākumi  un pasākumi 2017/2018 m.g pirmajā pusgadā un dažādi jautājumi.

Sēdē piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji (19 pārstāvji – Elga Zosima (1.a), Alīna Žižina (1.c), Sanita Karlsone (1.e), Lāsma Millere (2.a), Gunārs Bērziņš (2.b), Matīss Palsāns (2.e), Svetlana Bērziņa (3.a), Inese Darge (3.c), Gunita Rieksta (3.e), Edgars Lore (3.g.), Aija Mežale (4.a), Aiga Staltmane- Vekša (4.b), Diāna Karvecka (4.c), Olga Veipa (4.d), Laura Kriviša-Budnika (4.e), Anrita Lejniece (5.a), Uģis Grīnbergs (5.b), Vineta Sammuta (6.a), Ņina Asare (6.c), skolas direktore Māra Banka, skolas pedagogu pārstāves Ieviņa Piļka un Jolanta Bardovska (ievēlētas no Skolas Pedagoģiskās padomes).

Sēdes darba kārtība.

1. Ogres sākumskolas audzēkņu panākumi un pasākumi 2017/2018 m.g pirmajā pusgadā.
2. Dažādi jautājumi.

Darba gaita.

1. Ogres sākumskolas audzēkņu panākumi  un pasākumi 2017/2018 m.g pirmajā pusgadā.

1.1. Skolas pedagogu pārstāve Ieviņa Piļka  uzsāk sapulci, informējot klātesošos par Ogres sākumskolas audzēkņu dalību un sasniegumiem dažādās olimpiādēs, konkursos. Ogres sākumskola var būt lepna ar vislielāko atsaucību no audzēkņu puses Latvijas skolu vidū, jo “Meridian matemātikas konkurss” I kārtā 1-6.klašu grupā piedalījās 95 skolnieki. 2018. gada 8. janvārī būs zināms, kuri skolēni ir tikuši II kārtā. Turam īkšķus!!!

1.2. Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs “ANDREJA DIENAS” svinību ietvaros bija izsludinājis dzejoļu konkursu par tēmu “Zīmes no manas dzimtas”, kur mūsu skolnieki uzrādīja lieliskus rezultātus:

  • 1.vieta – 3.c klases skolnieks/ce;
  • 2.vieta – 4. a klases skolnieks /ce;
  • 3.vieta – 3.e klases skolnieks/ce.
  • Specbalva – 5.d klases skolniekam/cei.

1.3. Ogres sākumskolas 6.b un 4.d klases skolnieki piedalījās Latvijas skolēnu lasītprasmes novērtēšanas pētījumā, kas ilga divus gadus. Pēdējais šāds pētījums notika 2006. gadā, kad Ogres sākumskolas skolēni bija 13. vietā starp 147 Latvijas skolām, šajā pētījumā -11. vieta (starp 150 skolām). Kopvērtējums- lasītprasme ir augusi, meitenes lasa labāk. Būtu vairāk jāmotivē un jāuzslavē bērni par sasniegumiem, jo diemžēl ir ļoti zems pašvērtējums par lasītprasmi.

1.4. Skolas Pedagoģiskajā sēdē tika runāts par 2017. gada 18. oktobra Ogres sākumskolas padomes sēdē izvirzīto jautājumu, saistībā ar atzīmes “4” labošanu, nevis tikai “uzlabošanu”. Skolas Pedagoģiskajā sēdē šis ierosinājums netika atbalstīts, un kā pamatarguments tika minēts, ka tādā veidā skola nevēlas zaudēt kvalitātes statusu, kas skolēniem noder tālāk izvēloties, kur turpināt mācības pēc 6.klases, piem., ģimnāzijā vai kādās no Pierīgas, Rīgas prestižajām skolām.

1.5. Mārtiņdienas tirdziņš:

Citāts no e-klases saziņas, sūtīja direktores vietniece Aija Sirsniņa:

“Ar labdarību mūsdienās bieži saprot ziedojumu vākšanu, tomēr šis vārds izsaka daudz daudz vairāk!   Darot labus darbus, pat nelielus, mēs vienkārši jūtamies labāk, daudz iedvesmojošāk, piepildītāk, jēgpilnāk.
Pateicoties skolēnu un viņu vecāku  lielajai atsaucībai esam ieskaitījuši fondā Ziedot.lv, mūsu skolas 3.g klases skolēnam- 1880,24 eiro!
Pateicību ar vārdiem  ir grūti pateikt, bet sirds priecājas no Jūsu labestības!
Paldies visiem visiem- pircējiem un pārdevējiem par šo dāsnumu, par mīlestību!
Patiesā cieņā, direktores vietniece Aija Sirsniņa”

Lai arī turpmāk šī tradīcija tik veiksmīgi turpinātos, ir daži organizatoriskie ieteikumi: būtu labi, ja arī daži vecāki piedalītos tirdziņā, lai mazāko klašu skolniekiem palīdzētu. Būtu labi, ja piedalītos 2-3 bērni no klases, un “izlozes” kārtā, lai pārējiem būtu vairāk saprotams, kāpēc citi nav tikuši, utt.

2. Dažādi jautājumi.

2.1. Tika uzdots jautājums- kas notiek ar bērnu aizmirstajām/pazaudētajām mantām garderobē vai sporta zāles garderobē. Skolas direktore sniedza atbildi: jāvaicā garderobistei vai sporta blokā dežūrējošajam personālam.

2.2. Ziemas brīvlaiks no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim.

2.3. Pavasara brīvlaiks no 2018. gada 12. līdz 16. martam.

2.4. Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes ir tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī, tad tās Ogres sākumskolā būs no 2018. gada 5. februāra līdz 9. februārim.

2.5. Vai skolā ir iespējams izdrukāt elektroniski sagatavotus darbus? Atbild skolas direktore: jā var, tas arī tiek darīts. Izdrukāt var datorklasē vai bibliotēkā, bet šiem drukājamajiem darbiem ir jābūt saistītiem ar mācībām. Uz doto brīdi, skolai šī ir liela izdevumu pozīcija.

2.6. Sākot ar 2018.gada janvāri, par siltajām pusdienām un launagu, varēs norēķināties ar banku debetkartēm. AS “Swedbank” ir sagatavojusi piedāvājumu Swedbank ISIC kartei, kas apvieno ISIC atlaižu iespējas, atzīta Latvijā un ārzemēs kā skolēnu apliecība un bankas norēķinu karte. Šī ir bezkontaktu maksājuma karte, kas paātrina apkalpošanas ātrumu. Vairāk informācijas par AS “Swedbank” piedāvājumu Ogres sākumskolas skolēnu vecāki  par ISIC karti saņems e-klases saziņā.

Tika apspriests, kā rīkoties vecākiem, skolotājiem un bērniem, ja klasē ir kāds bērns/bērni, kas traucē visas klases darbu un rada nelabvēlīgu vidi. Kas notiek, ko darīt, ja skolnieks jau sāk terorizēt skolotāju? Scenāriji un notikumu gaita katrā gadījumā var būt dažāda un individuāla. Vissvarīgākais – neklusēt un runāt par šo problēmu, meklēt risinājumus, lai jau laicīgi novērstu konfliktus klasē.  Sākotnēji ir skolotāja/as aizrādījumi skolniekam, tikšanās ar vecākiem. Ja šie pirmie pamatsoļi nedod gaidīto rezultātu, tiek pieaicināts sociologs, psihologs vai speciālais speciālists.

Pēdējais posms jau ir tad, kad tiek iesaistīts Sociālais dienest un Bāriņtiesa. Tādēļ skolas direktores Māras Bankas un Ieviņas Piļķas aicinājums, vecākiem sadarboties ar skolas personālu.

Lēmumi:

  1. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2018. gada 21. februārī plkst. 18:00 Ogres sākumskolas 301. kabinetā.

Protokolēja Sanita Karlsone