Skolas padomes protokols #2017/3

7. aprīlis, 2017

Emocionālā vardarbība internetā. Ogres sākumskolas 15. dzimšanas diena. Plānotie pasākumi, aktualitātes skolā. Ēdināšanas jautājumi.

Sēdē piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji (8 pārstāvji – Airita Brenča (1.b), Inese Darģe (2.c), Aija Mežale (3.a), Laura Kriviša-Budnika (3.e), Uģis Grīnbergs (4.b), Edgars Mednis (5.b), Ņina Asare (5.c), Marina Tribocka (6.c)), skolas direktore Māra Banka, skolas pedagogu pārstāves Ieviņa Piļka, Jolanta Bardovska (ievēlētas no Skolas Pedagoģiskās padomes) un Aija Sirsniņa, direktores vietniece (audzināšanas un ārpusklases darbā).

Sēdes darba kārtība.

 1. Emocionālā vardarbība internetā.
 2. Ogres sākumskolas 15.dzimšanas diena.
 3. Dažādi jautājumi.

Darba gaita.

1. Emocionālā vardarbība internetā.

Ogres sākumskolas direktore Māra Banka norāda, ka skolās aizvien biežāk parādās gadījumi, kad bērnam/iem nākas piedzīvot emocionālu vardarbību internetvidē. Viņa informē, ka no Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Jaunatnes lietu speciālista Rinalda Rudzīša ir saņemts aicinājums skolām vērst skolēnu un vecāku uzmanību uz pieaugošo emocionālo vardarbību internetā – kiberhuligānismu. Tiek uzskatīts, ka emocionālās vardarbības pamatā ir attiecību un audzināšanas jautājums, kurā liela nozīme ir gan vecākiem un skolai, gan arī apkārtējai sabiedrībai, bet daudz mazāk tehnoloģijām. Kā rīks parasti tiek izmantots Whatsapp vai kāda cita sociālās saziņas aplikācija (Viber, Telegram u.c.) – tas, ko agrāk darīja tiešajā komunikācijā, šobrīd dara izmantojot mobilās tehnoloģijas.

Kiberhuligānisms izpaužas, ja kāds:

 1. sūta piedauzīgus, pazemojošus vai draudīgus ziņojumus, e-pasta vēstules, fotogrāfijas vai filmas;
 2. piezvana, bet nerunā;
 3. ziņojuma dēlī, tīmekļa vietnē vai tērzētavā ievieto piedauzīgus ziņojumus vai attēlus, izsakās aizvainojoši tērzētavā;
 4. uzdodas par kādu citu personu tērzētavā, ziņojuma dēlī vai sūtot tekstveida ziņojumus un saka nepatīkamas lietas;
 5. piekļūst citas personas kontiem, lai pabaidītu vai sagādatu nepatikšanas;
 6. izveido viltus profilus, lai sūtītu ziņas, izsmietu utt.

Par šiem jautājumiem ir svarīgi runāt ne tikai ar bērniem, bet pārrunāt šos jautājumus arī vecāku sanāksmēs.

Lai būtu vieglāk runāt ar bērniem par šiem jautājumiem, Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde sagatavojusi informāciju par interneta vietnēs atrodamo informāciju attiecībā uz emocionālo vardarbību.

Latvijas Pašvaldību mācību centrs Kursi pedagogiem – par interneta lietošanu dažāda vecuma bērniem
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Mācību filmas skolēniem par bērnu un pusaudžu savstarpēju pazemošanu internetā
„Nav smieklīgi, ja citam sāp – 1” 
„Nav smieklīgi, ja citam sāp – 2”
Slimību profilakses un kontroles centrs Mācību filma skolēniem ņirgāšanās profilaksei interneta vidē „Roberts”
Latvijas Drošāka interneta centrs Filmiņa par emocionālo pazemošanu „Pārkāpumi un atbildība”
 Latvijas interneta asociācija Bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku informēšana un izglītošana interneta satura drošības jomā – par iespējamajiem riskiem un apdraudējumiem internetā
 Amigo laimīgām ģimenēm Programmas “Kā būt par vecāku 21. gadsimtā” mācību materiāli

Lielu ieguldījumu sniedz arī Ogres novada pašvaldības Veselības veicināšanas komanda Oveselība, organizējot dažādus pasākumus, lai iepazīstinātu, izglītotu dažādas iedzīvotāju grupas gan attiecībā uz dažādiem ar drošību saistītiem jautājumiem, gan mobingu, gan emocionālo vardarbību.

2. Ogres sākumskolas 15. dzimšanas diena.

Direktores vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā Aija Sirsniņa informē par skolas dzimšanas dienas pasākumu. 28.aprīlī plānots atzīmēt Ogres sākumskolas 15. dzimšanas dienu, tie būs svētki gan bērniem, gan visas skolas skolotāju plašajam kolektīvam.

Dienas plāns:

Rīts sāksies plkst. 9.00 ar ozoliņu stādīšanu.

Pēc tam sekos video apsveikumu noskatīšanās – katrai klasei savā klasē. Klasēs apsveikumu filmēšana – katrai individuāli – sāksies jau 6./7.aprīlī, jo jāpagūst uzfilmētais arī samontēt. Skolas vadība aicina arī Skolas Padomes vecākus sagatavot savu apsveikumu – īsu uzrunu bērniem, skolotājiem, vecākiem, skolai.

Skolas vadība ir nolēmusi atkārtot pasākumu ar tortes gatavošanu, kas pirmoreiz notika uz skolas 10.gadu jubileju. Svētku tortes gatavošana plānota skolas ēdamzālē, katrai klasei tiks dots uzdevums pašiem sarūpēt 9 paciņas Selgas cepumus, pienu nodrošinās skola, 70kg biezpiena masu un nepieciešamo ievārījuma daudzumu sponsorēs AS Rīgas Piensaimnieks. Katrai klasei jāparūpējas arī par sastāvdaļām tortes dekorēšanai – paredzēts, ka tie būs augļi, bet vēlams katrai klašu grupai citi – apelsīni, kivi, vīnogas utt. Tortes tapšanu plānots filmēt, pēc tam katra klase savu radīto tortes daļu nes uz savu klasi – tās notiesāšana plānota pēc pusdienām katrai klasei savā klasē.

Pēc pusdienām plānota skolas dzimšanas dienas cipara – 15 veidošana no narcisēm vai citām pavasara puķēm ārā pie karoga masta, savukārt pēc tam sporta laukumā no augšas tiks fotografēta kopbilde ar +/- 740 skolēniem un skolotājiem – attēlojot sekojošu burtu un ciparu kombināciju – OSs 15.

Sporta laukumā paredzēta zibakcija, kāda? – vēl tiek domāts. Pēc zibakcijas katrai klasei plānots palaist gaisā 5 balonus, katrā no tiem ievietojot savas klases īpašos vēlējumus.

Dienas gaitā pie skolas aula plānots veidot bišu stropu no medus šūniņām (rāmīšiem) jeb kārēm 435x230cm izmērā. Katrai klasei tiks iedota tukša kāre, kas jāpiepilda ar dzīvajiem vai sausajiem ziediem, bet ne mākslīgiem, veidojot savu – īpašo kompozīciju.

Pie aula darbosies foto stūrītis selfiju veidošanai.

Visas dienas garumā bērnus izlaidēs arī skolas simbols – Lācītis Medainīts.

Plkst. 16.00 – sāksies svinīgais pasākums Ogres sākumskolas darbiniekiem, kurā piedalīsies arī Ogres novada pašvaldības pārstāvji, laipni aicināti arī Skolas Padomes vecāku pārstāvji.

3. Dažādi jautājumi.

Plānotie pasākumi

Direktores vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā Aija Sirsniņa informē par tuvākajiem aktuālākajiem pasakumiem:

 • 21. aprīlī – talka – plānots sakopt Ogres sākumskolai un ģimnāzijai piederošo teritoriju.
 • 26. aprīlī – labinieku pieņemšana pie direktores – plānots pasniegt medaļas un pateicības rakstus. Labinieki dosies arī ekskursijā uz ZinZino centru un A.Pumpura muzeju.
 • 11. maijā – māmiņdienas koncerts skolas aulā plkst. 18.00.

Aktualitātes skolā – skolas direktore Māra Banka informē, ka uz doto brīdi vēl nav zināmi visi 4.klašu audzinātāji nākamajam mācību gadam. Balstoties uz esošo informāciju tiek plānots pieņemt darbā 2 skolotājus – matemātikas un latviešu valodas. Vēl ir dažas neskaidrības arī par angļu valodas skolotāju. Telpu jautājums patreiz ir atrisināts un viss rit pēc plāna attiecībā uz nepieciešamo papildklašu ierīkošanu.

Šobrīd aktuālākais – tuvakajā laikā – š.g. 3.apīlī no Ogres novada pašvaldības tiks saņemta informācija par iespēju 2 Ogres novada skolām iesaistīties ESF projektā, kura atbalstāmajās aktivitātēs paredzēts veicināt individuālo darbu ar 2 skolēnu mērķgrupām:

 1. bērni ar mācīšanās grūtībām vai mācīšanās traucējumiem;
 2. talantīgie bērni.

Projekta paredzamais finansējums – 235 000 EUR 1,5 gadu garumā 2 Ogres novada skolām. Projektā lielāko uzmanību – līdz pat 80% paredzēts vērst eksakto zināšanu apguves virzienā, ne mazāk kā 25% – valodu apguves virzienā. Ieguvēji būtu arī skolotāji. Projekta ietvaros paredzētas mācību vizītes, lektorupiesaiste no malas, dažādas mācību ekskursijas.

Interesi par šo projektu izrādījušas 4 Ogres novada skolas – Ogres sākumskola, Ogres 1.vidusskola, Madlienas vidusskola un Ogresgala pamatskola, bet tikai 2 no tām būs iespēja pretendēt uz projektā izsludināto finansējumu.

Skolas vadība atzīst šo projektu par ļoti interesantu tā izpildē, arī to, ka var darboties ar abām projekta mērķgrupām, nevis tikai vienu. Kā lielāko trūkumu atzīst, ka tikai daļa bērnu var tikt iesaistīti projekta izpildes laikā, kā arī sarežģīta varētu izvērsties bērnu individuālā izpēte – to var izdarīt tikai psihologs un logopēds, arī potenciālā skaidrošanās ar vecākiem par to, „kāpēc kaimiņu bērnu iesaistīja projekta izpildē, bet manējo – nē”.

Interneta bezvadu sistēma – skolas direktore Māra Banka informē, ka interneta bezvadu sistēma uz doto brīdi ieviesta visā skolā.

Ēdināšanas jautājumi – skolas direktore Māra Banka informē par tikko skolā notikušo kārtējo PVD pārbaudi, kuras mērķis bija pārbaudīt iepriekšējā pārbaudē rekomendēto norādījumu par ēdināšanas laikiem ieviešanu. Ņemot vērā, ka š.g. 18.javārī tika saņemts SIA „Media Control” speciālistu ugunsdrošības noteikumu atzinums Ogres sākumskolas ēdamzālei, kurā konstatēts, ka ēdamzālē ar kopējo paltību 400m², 3 evakuācijas izejām, mēbelēm un aprēķināto normatīvos noteikto brīvo ceļu garumu, platumu, drīkst atrasties 150 cilvēki, kas ir maksimālais cilvēku skaits.

Ņemot vērā, ka bērnu drošība ir pirmajā vietā, skolai nav iespējams ieviest PVD pārbaudes rezultātā radušos norādījumus. Taču PVD kārtējā pārbaudē atgādināja, ka sākoties jaunajam mācību gadam MK noteikumu Nr.610 59.pantā noteiktais būs jāsāk ievērot. Skolas vadība plāno atgriezties pie šī jautājuma pirms nākamā mācību gada uzsākšanas un nenoliedz, ka varētu notikt izmaiņas gan ēdināšanas laikos, gan stundu sākuma laikos.

Savukārt Skolas Padomes pārstāvis Edgars Mednis informē, ka ir rosinājis pašvaldības pārstāvjus vērsties pie dietologa Anda Brēmaņa, lai saņemtu atzinumu, ka bērna veselībai netiek nodarīti kaitējumi pie patreizējiem ēdināšanas laikiem skolā un lūdzis pašvaldību, balstoties uz dietologa atzinumu, iesniegt un panākt grozījumus MK noteikumu Nr.610 59. panta redakcijā.

Lēmumi:

 1. Sagatavoties skolas sveikšanai 15. dzimšanas dienā.
 2. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2017. gada 10. maijā plkst. 18:00 Ogres sākumskolas 301. kabinetā.