Heijā

Vai Tu zini kaut ko par Ogres sākumskolu? Nē??? Tad klausies!Lācītis Medainītis

Pie mums ir ļoti interesanti, un skolotāji ir tik forši! Skolā tiek izmantotas novatoriskas mācību metodes, tas nozīmē – mācību process notiek interaktīvi un radoši. Skolēni sevi var realizēt neatkarīgi no vecuma, spējām un talanta.

Lai nepazustu lielajā pasaulē, visi jau no pirmās klases apgūst angļu valodu.

Jaunie zinātnieki veic pētījumus un piedalās eksperimentos.  Mācību process tiek vizualizēts, jo mūsu skolā visos kabinetos ir datori un dažādas iespējas pielietot modernās tehnoloģijas. Mācību procesa laikā skolēnus rosina domāt, vērtēt, kritizēt un analizēt. Tas ir tik interesanti!  Katru gadu skolā notiek erudīcijas konkursi, atbildot jāizmanto elektroniskās pultis. Vai nav lieliski? Katrs var pamēģināt!

Katra diena ir kā liels piedzīvojums!

Informātikas klasē skolēni iepazīst datora,  interneta un interaktīvās tāfeles iespējas, bet tas vēl nav viss – tādas tāfeles mums ir veselas četras. Vai tas palīdz? Ļoti, bērnu sasniegumi ir uzlabojušies un skolēni ar panākumiem piedalās dažādos konkursos un olimpiādēs.

Logopēds, psihologs, sociālais pedagogs ir ieinteresēti bērnu attīstībā.

Un kur tad vēl dažādi pulciņi pēcpusdienās.

Skolā darbojas e-klase, līdz ar to arī mammas un tēti var savus acuraugus labi atbalstīt. Protams, varam skolā pavadīt laiku arī pēcpusdienās, jo mammas un tēti bieži ir aizņemti savās gaitās.

Man ļoti patīk skolas bibliotēkā. Arī tur viss ir datorizēts, skolēni var internetā meklēt nepieciešamo informāciju, var atpūsties, palasīt grāmatas un žurnālus, paspēlēt galda spēles un vēl..... tikties ar īstiem rakstniekiem.

Lūk, kāda ir Ogres sākumskola! Tev patīk? Nāc mūsu pulkā!!

Lācītis Medainītis

 
Ogres pamatskola