Ogres sākumskolu turpmāk sauks par Ogres Centra pamatskolu

17. jūnijs, 2022

Ogres novada domes sēdē 16. jūnijā deputāti lēma par Ogres sākumskolas nosaukuma maiņu un iestādes jaunā nolikuma apstiprināšanu.

Saites

Ogres novada domes sēdē 16. jūnijā deputāti lēma par Ogres sākumskolas nosaukuma maiņu un iestādes jaunā nolikuma apstiprināšanu.

Jau informējām, ka 2022. gada 24. februārī Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par Ogres novada pašvaldības Ogres sākumskolas iekšējo reorganizāciju un pārveidi par pamatskolu, līdz ar ko tika uzsākts Ogres sākumskolas Meža prospektā 14, Ogrē,  pārveides process par pamatskolu.

2022. gada 13. aprīlī Ogres novada Izglītības pārvalde saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vēstuli par ieceres saskaņojumu, kurā IZM konceptuāli atbalsta Ogres sākumskolas iekšējo reorganizāciju par Ogres pamatskolu, reorganizāciju pabeidzot līdz 2022. gada 24. augustam.

Ogres sākumskolas iekšējās reorganizācijas un pārveides par pamatskolu laikā notikušas diskusijas par Ogres pamatskolas nosaukumu, vislielāko atbalstu guva nosaukums – Ogres Centra pamatskola.

Deputāti nolēma Ogres sākumskolu pārdēvēt par Ogres centra pamatskolu, kā arī apstiprināja Ogres novada pašvaldības iekšējos noteikumus “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta iekšējos noteikumos Nr.48/2021 “Ogres sākumskolas nolikums”.