Rīcības algoritms pēc Covid-19 testēšanas

Pašizolācija jāievēro – Iebraucot Latvijā no valsts, kurā 14 dienu kumulatīvais Covid – 19 gadījumu skaits uz 100000 iedzīvotāju pārsniedz 75.

Izolācija jāievēro – Covid-19 inficētai personai.

Karantīna (mājas) jāievēro – personai, kurai ir bijis personīgs kontakts ar Covid-19 inficēto personu.

Rīcības algoritms pēc Covid-19 testēšanas

 1. Laboratorija informē izglītības iestādi (turpmāk – skola) tikai pozitīva testa gadījumā.
 2. Kontaktpersonas nosaka epidemiologs, ģimenes ārsts, skolas atbildīgā persona (medmāsa), skolas direktors, skaitot 2 dienas atpakaļ no testēšanas dienas.
 3. Kontaktpersonas medicīnisko novērošanu dzīvesvietā organizē kontaktpersonas ģimenes ārsts.
 4. Kontaktpersonām (skolēniem) tiek noteikta pilna laika karantīna – 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu.
 5. Kontaktpersonām (nevakcinētajiem/pārslimojušajiem darbiniekiem) tiek noteikta pilna laika karantīna – 14 dienas kopš brīža, kad pēdējo reizi bijis ciešs kontakts ar saslimušo vai veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu, var pārtraukt mājas karantīnu.
 6. Kontaktpersonām (skolēniem) mājas karantīnu pārtrauc ģimenes ārsts un izraksta skolai izziņu (U-27 forma), neveicot testēšanu, ja nav citi ģimenes ārsta/ārstējošā ārsta norādījumi.
 7. Kontaktpersonām (vakcinētajiem darbiniekiem) mājas karantīna nav jāievēro. Šo personu pienākums, saziņā ar ģimenes ārstu, – nedēļas laikā pēc kontakta ar inficēto personu, veikt Covid-19 testu un, ja tests ir pozitīvs, ievērot izolācijas nosacījumus. Izolācijā esošie ikdienas gaitās atgriežas pēc izveseļošanās ar ģimenes ārsta atļauju.

Skolas padomes protokols #2021/1

Ogre, 08.09.2021.

Sēdi vada: Skolas Padomes priekšsēdētājs Uģis Grīnbergs (4.a).
Protokolē: Ogres sākumskolas 5e. klases pārstāve Sanita Karlsone.
Piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji: (Maija Vilnīte (1.a), Ilze Pilāne (1.b), Jolanta Petračuka (1.c), Laura Zukule  (1.d), Ilvars Boreiko (1.e), Vita Krauja (2.a), Agnese Steka-Eglīte (2.b), Kaspars Ušpelis (2.c), Druvis Vilcāns (2.d), Anita Stukāne (2.e), Zaiga Sīle (3.b), Elza Treikala (3.c), Egija Boka Beķere (3.e), Uģis Grīnbergs (4.a), Lāsma Millere (4.c), Solvita Miķelsone (5.c), Ieva Trubača (5.d), Sanita Karlsone (5.e), Anita Girgina (6.a), Gunārs Bērziņš (6.b), Ogres sākumskolas direktora p.i. Ieviņa Piļka un un  Jolanta Bardovska (ievēlēta no Skolas Pedagoģiskās padomes).

Sēdes kārtība:

 1. Skolas padomes priekšsēdētāja ievēlēšana.
 2. Direktora p.i. Ieviņas Piļķas sniegtā informācija par aktuālo skolā, atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Darba gaita:

1. Skolas padomes priekšsēdētāja ievēlēšana.

Par skolas padomes priekšsēdētāju tiek ievēlēts Uģis Grīnbergs, protokolētāja – Sanita Karlsone.

2. Direktora p.i. Ieviņas Piļķas sniegtā informācija par aktuālo skolā, atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

 • Skolā ir veikti daži remontdarbi (nomainītas kanalizācijas caurules, 3. stāvā mazajā korpusā veikts kosmētiskais remonts).
 • 2021. gada vasarā tika realizēti 2 projekti Ogres novada pašvaldības  izsludinātajā projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros: “Kubs pie kuba” (krāsainie kubi ārā pie skolas ieejas), atjaunota “Sprīdīša siena” (sienu gleznojumi) skolas gaitenī. 12. septembrī tiks realizēts arī Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” projekts. Tēvu dienas pasākums  “Apslēpto dārgumu medības kopā ar tēti!” (pārgājiens, orientēšanās Zilo kalnu parkā ar radošām un sportiskām aktivitātēm)”.
 • Skolā iegādāti 10 portatīvie datori. Tas ir mazāk nekā tika solīts.
 • Skola gaida jaunos skapīšus (tas aktuāli vecākām klasēm).
 • Šogad skolā mācās 712 bērni.
 • Atkalsatikšanās prieks video mājas lapā: https://www.ogressakumskola.lv/pargajiena-diena-atkal-satiksanas-video/
 • Pulciņu grafiks un pieteikšanās visiem sūtīta e-klasē. Pieteikšanās līdz 14.09.2021. Precizējums- pagarināts līdz 17.09.2021. Baseinā peldēšanas apmācības šajā mācību gadā netiek plānotas, ņemot vērā situāciju ar Covid-19 ierobežošanas pasākumiem.
 • Mājas lapā ir ievietota ēdienkarte (jāskatās kreisajā pusē apakšā): https://www.ogressakumskola.lv/par-mums/ednica/
 • 1.-2. klase vērtējumu sistēma “STAP” – tas ir kā līdz šim.
 • Skola plāno šogad pasākumus un tie tiks organizēti, ja pieļaus valstī noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi.
 • Lūgums pārrunāt ar bērnu!!! Ja bērns ir mājas aizmirsis masku, tad katram klases audzinātājam ir pieejamas rezerves maskas. Līdz klasei bērns var aiziet bez maskas un pie klases audzinātājas to var saņemt. Arī dežurantei lejā būšot iedotas maskas. Lūdzu iedrošiniet bērnus. Mājās nevienam šādā situācijā nav jādodas.
 • Mācību procesam un visam par un ap izglītību Ogres novadā būs vienota pieeja, saskaņojot ar Ogres novada Izglītības pārvaldi, kuru vada Igors Grigorjevs.
 • Sākumskolai ir izveidota Facebook lapa, vecāki tiek aicināti piesekot: https://www.facebook.com/ogressakumskola.lv
 • Masku lietošana skolā: 1.-3. klase maskas nelieto klasē, lieto koplietošanas telpās. Vecāko klašu bērni mācās maskās arī klasē.
 • Ja ir neskaidrības/ jautājumi/ sūdzības, aicinu sākumā tās risināt ar klases audzinātāju. Ja neizdodas rast risinājumu, tad jāvēršas pie direktores vietniecēm un, ja tad nav risinājums, jāsazinās ar direktora p.i. Ieviņu Piļku.

Jautājumiem saistībā ar Covid-19:

 • Rīcības algoritms pēc Covid-19 testēšanas: https://www.ogressakumskola.lv/ricibas-algoritms-pec-covid-19-testesanas/ Ogres novada pašvaldība ir lēmusi, ka pilna laika karantīna būs 14 dienas.  Tomēr ņemot vērā valstī esošo situāciju, jāseko līdzi izmaiņām.
 • Ja bērns ir slimojis (ne tikai Covid), ģimenes ārsts ir tiesīgs bērnu palaist uz skolu ar savu izrakstīto zīmi, papildus neveicot Covid-19 testu. Vecāks var pieteikt kavējumu e-klasē, kas nav garāks par trīs dienām (šajā gadījumā ārsta zīme nav nepieciešama). Ja gadījumā bērns nav skolā, kad tiek nodoti siekalu testa paraugi, tad pašiem jādodas uz laboratoriju nodot siekalu tests. Šai informācijai jāseko līdzi visu laiku.
 • Par to, cik bieži tiks testēti bērni, lemj valdība. Tiek visi aicināti būt saprotošiem un atbalstošiem. Informāciju par jebkurām izmaiņām, testu konteineru piegādēm utt. skolā var tikt saņemt darba dienas vēlā vakarā un arī brīvdienu vakaros. Nedusmojaties, ja saņemat informāciju no skolas pārstāvjiem kādā jums šķietami nepieņemamā laikā. Priecājas par katru dienu, ko bērni var pavadīt skolā.
 • Ja nonāksim pie attālinātas mācīšanās, tad:
  – Process vēl tiek izstrādāts/papildināts un skolēnu vecāki par to uzzināsim tiklīdz lēmumi būs pieņemti.
  – Skolnieku vecāki pavasarī aizpildīja anketu par to, kā bija veicies iepriekšējā mācību gadā (attālināto mācību laikā)  šīs anketas rezultāti tiek apkopoti un tiks prezentēti nākošās sapulces laikā.

Lēmums:

 1. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2021. gada 3. novembrī, pulksten 18:30 Ogres sākumskolā, norises vieta tiks precizēta.

ERASMUS+ projekta “ALLReady” 2. starpvalstu tikšanās reize Polijā

Realizējot “ ERASMUS+” projektu “ALLready” Ogres sākumskolas pārstāvji piedalījās 2. starpvalstu tikšanās reizē Polijas pilsētā Otvockā, 27. septembrī. Tā bija priecīga atkalredzēšanās ar dalībvalstu pārstāvjiem no Polijas, Turcijas un Portugāles. Šajā reizē tika izvērtēts projektā ieguldītais darbs, atzinīgi novērtēts sasniegtais rezultāts, pārrunāta Covid-19 pandēmijas ietekme. Paviesojāmies Otvockas 2. pamatskolā, iepazināmies ar mācību procesu jaunākā skolas vecuma grupā, 1. klases burtu mācības nodarbību, kā arī vērojām sporta aktivitātes 5.klasē. Diena noslēdzās ar pastaigu Otvockā, piedaloties visiem dalībvalstu pārstāvjiem. Neaizmirstama, labi organizēta tikšanās, gandarījums par paveikto!

Rakstu sagatavoja: Gunta Jakobsone
Projekta koordinatore Latvijā: Līga Bužere
Foto: Diāna Ķēniņa

Starptautisko olu dienu svinam arī mēs

Jau 25 gadus otrajā oktobra piektdienā svinam Starptautisko olu dienu.

Lielākais olu ražotājs Ziemeļeiropā AS “BALTICOVO” izsludināja konkursu 3.-6. klašu skolēniem, lai cildinātu šo dabas spēkstaciju – olu.

Arī Ogres sākumskolas 5.C klase kopā ar klases audzinātāju piedalījās šajā konkursā. Ar 100% vecāku atbalstu un pašu bērnu līdzdarbošanos mēs izveidojām nelielu video sveicienu Pateicoties tam, esam iekļuvuši to Latvijas skolu skaitā, kas mielosies ar gardo Balticovo olu saldējumu.

!!! Neviena ola filmēšanas laikā netika saplēsta!

Rakstu sagatavoja klases audzinātāja: Baiba Rulle
Video montāža: Evelīnas Ķēniņas mamma

Dzejas mēnesis

Tradicionāli Latvijā septembris ir Dzejas mēnesis. Arī Ogres sākumskola to atzīmēja ar daudzveidīgiem pasākumiem. Septembra pirmajās nedēļās 6. klašu skolēni virtuāli paciemojās dzejas almanaha bērniem “Garā pupa” atvēršanas svētkos, kā arī klausījās dzejnieču Ineses Zanderes, Ērikas Bērziņas, Indras Brūveres- Darulienes virtuālos dzejas lasījumus.

Dzejas rakstīšanas darbnīcās iepazinās ar dažiem no mākslas darba tapšanas paņēmieniem, noslēgumā radot arī paši savu dzejoli. Labākos no tiem pašu jauno dzejnieku izpildījumā varēja dzirdēt Dzejas dienu sarīkojumā 18. septembrī Ogres Centrālajā bibliotēkā. Ar savu dzejoļu lasījumiem uzstājās 6.a klases skolēni Patrīcija Gailīte, Gustavs Volkovs, Samanta Vilkauša. Kā interesanti radoši atradumi bija 6. b klases skolēnu Agneses Grundes, Loretas Graudiņas, Toma Bērziņa, 6. a klases skolnieku Eduarda Ļebedeva,  Edmunda Bergmaņa, 6. e klases skolnieces Betijas Trautmanes, 6. c klases skolnieka Īva Mikulāna radītie literārie darbi. Dzejoļu kopa tiks nodota skolas mūzikas skolotājam Kristapam Kiršteinam, un, iespējams, taps dziesma ar kāda no šo dzejoļu vārdiem. Visu veiksmīgāko autoru darbi iesūtīti arī laikrakstam “Ogres Vēstis Visiem”, ar kuru ceram izveidot labu sadarbību.

23. septembrī Ogres sākumskolas latviešu valodas skolotāja Skaidrīte Logina viesojas Taurupes pamatskolā ar savas dzejas lasījumiem un vada dzejas darbnīcu.

Deju koletīvu, ansambļu un koru dalībnieku gājiens

Šogad XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki aizritēja netradicionālā un epidemioloģiskajai situācijai pielāgotā formātā.

Tradicionāli ierastie svētki, ar skatītājiem pilnās tribīnēs un ielās nenotika, bet notika Citādi dziesmu un deju svētki, katram kolektīvam savā novadā, nesatiekoties dalībniekiem no citām pilsētām.

Ogres sākumskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas BJDK “Dzītariņš” deju skolotājas Dairas Dāles vadībā 27. jūlijā, spītējot vienīgajai lietainajai vasaras dienai, piedalījās Ogres novada deju koletīvu, ansambļu un koru dalībnieku gājienā.

Šo Deju svētku moto – “svētki ir tur, kur esam mēs, svētki ir tādi, kādi esam mēs” – atbilst “Dzītariņš” dejotāju būtībai. Mums patīk dejot!

Uz tikšanos turpmākajos koncertos un svētkos!

Covid-19 skolēnu testēšana (papildināts, 07.10.2021.)

Papildināts (07.10.2021. plkst. 15:15):

BIOR  laboratorijas tīmekļa vietnē pieejama informācija par “kociņu” testēšanas procesu.

Papildināts (26.08.2021. plkst. 16:20):

Covid-19 paraugu saņemšanas un nodošanas kārtība

 1. Vakcinētiem vai pārslimojušiem bērniem ar derīgu sertifikātu tests nav jāveic. Lūdzam informēt klases audzinātāju par sertifikāta esamību.
 2. 26.08.2021. Skolēns personalizētu siekalu testu paraugu saņem pie klases audzinātājas.
 3. Skolēns kopā ar vecākiem rūpīgi iepazīstas ar parauga savākšanas lietošanas instrukciju.

Īsa pamācība, kā veikt siekalu testu bērniem:

 1. 27.08.2021. Ievērojot epidemioloģiski drošus apstākļus, no plkst.8.00 līdz 8.40 skolēns atnes uz skolu personalizēto iepakojumu un klases audzinātāja klātbūtnē ievieto savākšanas konteinerā. Plkst.8.45 klases audzinātāji nodod skolas māsai klases konteineru.
 2. Testēšanas rezultātus skolēnu vecāki vai viņa likumiskie pārstāvji individuāli saņems dienā, kad tests nodots, vai nākamās dienas rītā iepriekš norādītā e-pastā un parole testa atvēršanai tiks nosūtīta uz tālruni.

Papildināts:

 • 20.08.2021. plkst. 13:00 Ogres novada izglītības pārvaldes speciālistu tikšanās ar SIA Centrālās laboratorijas atbildīgajām amatpersonām par Covid-19 testēšanas nodrošināšanu izglītības iestādēs.
 • 23.08.2021. plkst.15:00 Ogres novada izglītības iestāžu darba grupa izstrādā Vadlīnijas un kārtību, kādā tiek nodrošināts mācību process izglītības iestādēs, tajā iekļaujot Covid-19 testēšanas algoritmu.
 • 24.08.2021. plkst. 16:00 Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme  “Droša skola” un  Covid-19  testēšana skolās.

SIA Centrālā laboratorija skolai piegādās personalizētos paraugu savākšanas konteinerus, kā arī nodrošinās Covid – 19 analīžu savākšanu un testēšanu.

Mūsu skolai tiks nodrošināts laboratorijas kurjers noteiktā dienā un laikā, par kuru SIA Centrālā laboratorija paziņos līdz 20.08.2021.

Lūdzam iepazīties ar Covid-19 siekalu parauga savākšanas instrukciju.

Skolas kārtība par personalizētā parauga saņemšanu un nodošanu sekos.

Tēvu dienas pasākums “Apslēpto dārgumu medības kopā ar tēti!”

Aicinām piedalīties, Ogres sākumskolas 1. – 6. klašu skolēnu ģimenes pasākumā 12. septembrī plkst. 12:00 “Apslēpto dārgumu medības kopā ar tēti!” (pārgājiens, orientēšanās Zilo kalnu parkā ar radošām un sportiskām aktivitātēm) veltīts Tēvu dienai.

Pasākums tiek organizēts projekta “RADI” ietvaros.

Reģistrācija pie Tīnūžu ielas un Mālkalnes satiksmes apļa no plkst .11:00. Dalībnieku skaits ierobežots, tāpēc obligāti jāpiesakās līdz 9. septembrim rakstot uz e-klase pastu Aijai Sirsniņai vai aija.sirsnina@inbox.lv, norādot dalībnieku vārdu, uzvārdu, skolēna klasi.

Afišu skatīt pielikumā.

Foto: unsplash.com.

Skolēna kartes aktuālā informācija

Ir pagājuši 3 produktīvi gadi kopš izsniegtas pirmās Ogres novadnieka un skolēnu kartes. Karšu funkcijas ir pilnveidojušās, un to apjoms pieaudzis. Kartēm, kuras izsniegtas 2018. gadā, šajā gadā beidzas derīguma termiņš. Aicinām pievērst uzmanību derīguma termiņam uz kartes, lai vajadzības gadījumā pasūtītu jaunu un savlaicīgi saņemtu atjaunoto karti, un bez pārtraukuma turpinātu izmantot kartes priekšrocības.

Skolēna kartes atjaunošana

Īpašu uzmanību aicināti pievērst skolēnu karšu derīguma termiņiem, lai savlaicīgi veiktu jaunas kartes pasūtījumu, kas ļaus veiksmīgi to izmantot iekļūšanai izglītības iestādē un atvieglojumu saņemšanai, ja tādi paredzēti transporta pakalpojumu vai ēdināšanas maksas atvieglojumu saņemšanai.

Pieteikt Ogres novada skolēna kartes atjaunošanu iespējams šeit:
https://www.epakalpojumi.lv/Services/CARDO/Application.aspx vai pie skolas lietvedes 334. kabinetā, ja nav iespēja kartes atjaunošanu pieteikt elektroniski.

Skolēna atjaunotās kartes saņemšana

Skolēna karti izsniedz Ogres sākumskolā 334. kabinetā skolas lietvede. Skolēna kartes atjaunošana ir bezmaksas.

Klātienes mācību uzsākšanai nosaka obligātu skolēnu testēšanu

Aktuāla informācija par klātienes mācību uzsākšanu ar 2021. gada 1. septembri.

Jaunajā mācību gadā mācībās klātienē skolēni varēs piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas šodien, 2021. gada 10. augustā, apstiprināti valdībā.

Šis nosacījums pieņemts, lai jauno mācību gadu sāktu un turpmāk izglītības procesu nodrošinātu epidemioloģiski drošā mācību vidē.

Lai nodrošinātu droša izglītības procesa sākšanos 2021.gada 1.septembrī, skolēniem pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē pirmie testi būs jānodod jau pirms mācību gada sākuma – no 23. līdz 30. augustam. Turpmākā testēšana notiks atbilstoši Veselības ministrijas Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātajam algoritmam. Covid-19 tests nav jāveic bērniem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Testēšanu apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

Ierodoties izglītības iestādē, skolēnam būs jāuzrāda  papīra vai digitālā formā (elektroniskā veidā viedierīcē) Covid-19 testa negatīvais rezultāts vai sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Neveicot testēšanu, skolēns nevarēs uzsākt un arī  turpināt izglītības ieguvi klātienē, un vecākiem ir iespēja veikt nepieciešamās formalitātes, lai pamatizglītības ieguvi 1.-6. klasē bērnam nodrošinātu ģimenē.

“Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””  (MK mājaslapa).

Skolēnu uzņemšana 1. klasē (sadalījums klasēs)

Skolēnu uzņemšanu 1. klasē nosaka Ogres novada saistošie noteikumi “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”. Ar noteikumiem iespējams iepazīties šajā sadaļā.

Elektronisku pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1. klasē jaunajam mācību gadam notiek no pirmās darba dienas februāra mēnesī līdz 31. martam. Pieteikšanās notiek Ogres novada pašvaldības interneta mājas lapā, un to organizē Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvalde. Ja vecāks noteiktajā laikā nav reģistrējis bērnu uzņemšanai 1. klasēm, tam jāaizpilda pieteikums un pēc 15. aprīļa tas jāiesniedz izglītības iestādē.

Informācija par vietas piešķiršanu Ogres sākumskolā tiek publicēta Ogres novada pašvaldības interneta mājas lapā 15. aprīlī. Līdz 1. jūnijam skolas komisija sadala topošos pirmklasniekus pa klasēm un publicē skolēnu dalījumu klasēs skolas interneta mājas lapā. Skolēnu uzņemšanu reglamentē “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ogres sākumskolā 1.klasē 2021./2022. mācību gadā”.

 1. No 14. maija līdz 4. jūnijam iesniegumu par bērna uzņemšanu Ogres sākumskolā varat aizpildīt elektroniski un atsūtīt uz skolas e-pastu skola@ogressakumskola.lv. Optimāls risinājums ir elektroniski parakstīts iesniegums, bet pieņemsim arī skenētus dokumentus.

  Iesnieguma forma uzņemšanai Ogres sākumskolas 1. klasē

 2. Ja iesniegumu nav iespējams iesniegt elektroniski par bērna uzņemšanu Ogres sākumskolā, tad varat uzrakstīt un iesniegt arī klātienē no 31. maija līdz 4. jūnijam, atstājot skolā norādītajā vietā.

 3. Bērna vecāks ne vēlāk kā līdz 14. jūnijam skolas interneta mājas lapā piesaka Ogres novada skolēna karti.

  Skolēna kartes pieteikšana (ePakalpojumi.lv)

 4. No 16. līdz 27. augustam vecākiem uz skolu būs jāatnes arī šādi dokumenti:
  • izziņa par pirmsskolas izglītības satura apguvi un bērna sasniegumu aprakstu;
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u).

Pirmklasnieku sadalījums klasēs.

1.a klase (sk. A. Lasmane)

Nr.Pieteikuma Nr.
1.2021/02-01/65425
2.2021/02-01/CBF3F
3.2021/02-01/E0F61
4.2021/02-01/82361
5.2021/02-01/E7709
6.2021/02-01/A204B
7.2021/02-01/B1DE6
8.2021/02-01/5E4AD
9.2021/02-01/B6F72
10.2021/02-01/7DB17
11.2021/02-01/8446A
12.2021/02-01/E57AD
13.2021/02-01/30227
14.2021/02-01/81E32
15.2021/02-01/5974C
16.2021/02-01/ADD27
17.2021/02-05/1B8D7
18.2021/02-01/C6034
19.2021/02-01/0C6BD
20.2021/02-01/F89EC
21.2021/02-01/64AF8
22.2021/02-01/F150E
23.2021/02-01/1230F
24.2021/02-01/37F12
25.2021/05-01/AAAAA
26.2021/05-01/AAAAB

1.b klase (sk. D. Kolovanova)

Nr.Pieteikuma Nr.
1.2021/02-01/6B321
2.2021/02-01/A242E
3.2021/02-01/00785
4.2021/02-01/1CD2B
5.2021/02-01/8FD16
6.2021/02-01/87F15
7.2021/02-02/9AE9B
8.2021/02-01/8CD29
9.2021/02-01/96A49
10.2021/02-01/A0EC3
11.2021/02-01/B7138
12.2021/02-01/54190
13.2021/02-01/45DC8
14.2021/02-01/1BE9A
15.2021/02-01/EC86B
16.2021/02-01/FA4E6
17.2021/02-01/D43CD
18.2021/02-01/0285C
19.2021/02-01/6DCE0
20.2021/02-01/D1710
21.2021/02-01/7DDC5
22.2021/02-01/A587F
23.2021/02-02/90BF7
24.2021/03-22/C5894
25.2021/02-24/2A151
26.2021/02-01/A68E9

1.c klase (sk. D. Bužere)

Nr.Pieteikuma Nr.
1.2021/02-01/8D518
2.2021/02-01/8E83E
3.2021/02-01/1C077
4.2021/02-01/6CDF4
5.2021/02-01/0D5A2
6.2021/02-01/D1B17
7.2021/02-01/BDBD8
8.2021/02-02/1778A
9.2021/02-01/6C1F2
10.2021/02-01/7F6D7
11.2021/02-01/A428F
12.2021/02-01/0FC5E
13.2021/02-01/0207D
14.2021/02-01/15636
15.2021/02-01/9119B
16.2021/02-01/902D0
17.2021/02-01/55D7C
18.2021/02-01/8DF9F
19.2021/02-01/A1DCD
20.2021/02-01/B0823
21.2021/02-08/5A0D8
22.2021/03-02/6097F
23.2021/02-01/419C2
24.2021/05-01/AAAAC

1.d klase (sk. I. Balode)

Nr.Pieteikuma Nr.
1.2021/02-01/8732F
2.2021/02-01/945BE
3.2021/02-01/53306
4.2021/02-02/E3B17
5.2021/02-01/2CC31
6.2021/02-01/244B3
7.2021/02-01/2C07C
8.2021/02-01/406D7
9.2021/02-01/58F9B
10.2021/02-02/744DA
11.2021/02-03/AE23F
12.2021/02-13/8841A
13.2021/02-15/96CC2
14.2021/03-01/648BF
15.2021/03-11/279C5
16.2021/02-01/E1C8D
17.2021/02-01/3F7C6
18.2021/02-01/2BE87
19.2021/02-01/16C8B
20.2021/02-02/970C1
21.2021/02-22/2A2AE
22.2021/03-02/4F870
23.2021/02-01/5C1CB

1.e klase

Nr.Pieteikuma Nr.
1.2021/02-01/7100D
2.2021/02-01/93587
3.2021/02-01/D25A1
4.2021/02-16/B8D4F
5.2021/02-01/98829
6.2021/02-01/BEAE4
7.2021/02-01/43466
8.2021/02-01/40783
9.2021/02-01/9C81D
10.2021/02-08/2AAE2
11.2021/03-08/32C11
12.2021/03-08/33A28
13.2021/02-01/E2880
14.2021/03-29/8BE50
15.2021/02-01/4F638
16.2021/02-01/7C822
17.2021/02-02/BFB86
18.2021/02-02/ABDC4
19.2021/02-16/08F05
20.2021/02-02/B18F0
21.2021/05-01/AAAAD

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar skolas lietvedi pa tālruni +371 65044521.

Olimpiskais mēnesis 2021 #MēsEsamSportiņā

Apsveicam “Olimpiskā mēneša 2021” dalībniekus un lielāko kilometrāžu veicējus:

Individuāli:

 • 1./2. vieta – Evelīna Ķēniņa 4.c klase
 • 1./2. vieta – Evelīna Krūze 4.d klase
 • 3. vieta – Šarlote Bitko 4.a klase
 • 1. vieta – Boriss Bitko 1.a klase
 • 2. vieta – Tomass Stepulāns 1.e klase
 • 3. vieta – Austris Grīnbergs 3.a klase

Komandu konkurencē:

1. vieta – 1.e klase

Tomass Stepulāns, Bruno Sprincis, Valters Stukāns, Tomass Mežvēvers, Roberts Asars, Zemguss Kaiva, Kristiāns Umulis, Elza ieviņa, Paula Eisaka, Šarlote Roska, Melānija Ervalde, Adrianna Krēgere, Marta Bindere, Sofija Adriana Komkova

2. vieta – Ogres sākumskolas 3. komanda

Leo Olivers Priede 4.a, Raivo Karlsons 4.e, Ēriks Ziedonis 4.a, Regnārs Bārs 4.a, Rolands Slisis 4.a, Šarlote Bitko 4.a, Evelīna Krūze 4.d, Rūta Norīte 4.d, Ance Stukāne 4.e Līga Mauriņa 4.a, Estere Truksne 4.a

1. vieta – Apvienotā Ogres sākumskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas brāļu un māsu komanda

Austris Grīnbergs 3.a, Evelīna Ķēniņa 4.c, Mārtiņš Ķēniņš 6.a, Matīss Bičkovskis 6.a, Raivis Krūmiņš 6.a, Miks Gustavs Ertmanis 6.c

Paldies!

Liels paldies visiem skolotājiem, administrācijai un tehniskajiem darbiniekiem par to, ka Jūs bijāt ar mums un par mums!

31. maijā skolas vestibilā pie aula Jūs gaidīs neliels “pārsteigums“.

Jūsu sestās klases

Noslēdzies konkurss “Kad pasaciņa ciemos nāk….9”

No 15. aprīļa līdz 22. aprīlim Rīgas Jauno tehniķu centrā notika Rīgas atklātais bērnu un skolēnu LEGO konkurss “Kad pasaciņa ciemos nāk…9”.

Konkurss norisinājās neklātienē, video formātā. Katrs dalībnieks atradās savās mājās, kur noklausījās atsūtīto audio failu ar pasaku un no LEGO kluciīšiem veidoja pasakai ilustrāciju plaknē, kā gleznu.

Konkursa dalībnieki attēloja pavasari, kuru iepazina rakstnieces Evijas Gulbes stāstā “Pasaka par pavasari”. Konkursa dalībnieki bija pirmie, kuri šo pasaku dzirdēja, jo rakstniece to uzrakstīja un ierunāja īpaši šim konkursam.

Konkursā piedalījās 43 bērni no 21 izglītības iestādes no visas Latvijas.

Žūrijai bija jāpieņem grūti lēmumi, jo visi darbi bija ļoti krāšņi, interesanti un daudzveidīgi, taču tos nebija iespējams aplūkot klātienē, bet gan tikai no iesūtītajiem video un fotoattēliem. Darbi tika vērtēti trīs vecumgrupās: 6 – 8 gadi, 9 – 12 gadi un 5 – 6 gadi (pirmsskola).

Man ir neizsakāms prieks, ka, atsaucoties aicinājumam, konkursam pieteicās vairāk mūsu skolas audzēkņi, nekā iepriekšējā konkursā, kas notika rudenī, un pat viņu jaunākie brāļi un māsas, kas tikai nākošgad uzsāks savas skolas gaitas mūsu skolā.

Sirsnīgi sveicu Valteru Stukānu (1.e klase) ar iegūto 3. vietu, Evelīnu Ķēniņu (4.c klase) ar 2. vietu un Bruno Sprinci (1.e klase) ar iegūto žūrijas simpātijas balvu.

No visiem konkursa darbiem žūrija ir izveidojusi pasakai ilustrāciju video formātā.

Paldies arī Lienei Tinkusei, Zemgum Ziņģītim, Mārtiņam Savickim par piedalīšanos un vecākiem par lielisko atbalstu. Tiekamies citos konkursos!

Un kā pavasari sagadīji Tu?

1.a un 1c. klase slēpņo!

Mēs – Ogres sākumskolas skolotājas Ilze Ušpele un Elita Geca, esam iesaistījušas skolēnus interesantā aktivitātē – slēpņošanā.

Attālināto mācību procesa laikā domājām, kā lai kompensē savam ķermenim ilgās darba stundas, kas tiek pavadītas sēžot pie datora. Sapratām, ka tas, ko varam darīt pēcpusdienā, lai relaksētos, ir garas pastaigas.

Sākumā iesaistījāmies 10000 soļu dienā izaicinājumā, bet bieži vien pastaigas pārvērtās daudz garākos pārgājienos.

Aprīļa beigās uzsākām dalību Ogres novada sporta centra aktivitātē “Olimpiskais mēnesis”. Šīs aktivitātes ietvaros katru dienu krājām noietos km (kilometrus).

Mūsu darbs ir ne tikai mācīt skolēnus, bet arī iedvesmot viņus. Kādā no pastaigām, ievērojām dažādus ar mācību procesu saistītus objektus. Saskatījām daudz noderīga gan dabas zinībās, gan dizainā un tehnoloģijās, gan vizuālajā mākslā.  Mums radās ideja – iesaistīt skolēnus un viņu ģimenes interesantā aktivitātē, organizējot viņiem slēpņošanas spēli. Katra sagatavojām savai klasei vairākus slēpņus Ogres novadā. Daži ir tuvāki, daži tālāki pastaigu un pārgājienu maršruti.

Skolēniem e-klasē nosūtījām norādes, kā atrast slēpņus. Lai šīs norādes atšifrētu, skolēniem jāliek lietā zināšanas par Ogres pilsētu, par alfabētu, prasme skaitīt, prasme vērot dabu un minēt mīklas. Bērniem un viņu vecākiem jābūt erudītiem un atjautīgiem, jāpielieto kompass un jāmāk noteikt upes labais vai kreisais krasts.

Skolēni šo aktivitāti veic ar azartu un prieku. Tiek pavadīts laiks ar ģimeni ārpus mājas. Tās ir arī fiziskās aktivitātes un svaigs gaiss, kas tik ļoti nepieciešams.

Kad slēpnis atrasts, skolēni veic uzdevumus, kā arī atsūta mums savas fotogrāfijas. Bērnu prieks un mirdzošās acis ir balva mums par ieguldīto darbu!

Aktivitāti skolēni varēs veikt līdz maija beigām!

Kādam skolēnam tik ļoti iepatikās šī spēle, ka viņš izveidoja 5 slēpņus arī skolotājai. Mācību process var būt abpusējs un aizraujošs!

Lai saulains un silts Jums pavasaris!

Sveiciens mīļajām māmiņām

Māmiņ, paldies Tev par dienām, ko pavadam kopā. Paldies par brīžiem, kad esi blakus un atbalsti. Paldies, ka vienmēr esi ģimenes gariņš, kas par visu rūpējas. Paldies, ka tik ļoti mūs mīli.

Paldies ……

Kad pavasaris iesācies, gaiss kļuvis siltāks, pumpuri jau ir pilnā plaukumā un ziedi sāk ziedēt, otrajā maija svētdienā tiek svinēti skaisti un mīļi svētki ikvienā ģimenē – Māmiņdiena jeb Mātes diena.

Šī ir īstā diena, kad samīļot un iepriecināt savas mammas, kas ikdienas gaitās bieži vien aizmirstas. Šī ir diena, kad ikviena mamma ir pelnījusi justies īpaša.

1.e klases audzinātāja un skolēni sadarbībā ar datorikas skolotāju Diānu Ķēniņu un Ogres sākumskolas direktori Māru Banku sveic visas māmiņas šajā lieliskajā dienā – Mātes dienā.

Atziņu konkurss “Mācos pats”

Pēdējais gads ikvienam – gan lielam, gan mazam – ir nesis pamatīgas pārmaiņas. Lai noskaidrotu pašu skolēnu redzējumu, kas attālinātās mācīšanās laikā bijis grūts un kas patīkams vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” iniciatīvas “Mācos Pats” ietvaros, ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu, tika izsludināts skolēnu atziņu konkurss “Mācos pats!”.

Atziņu konkursā tika aicināti piedalīties 1. līdz 12. klašu skolēni. Galvenais uzdevums – dalīties atziņās un pārdomās par attālināto mācīšanos, akcentējot gan izaicinājumus, gan ieguvumus.

Arī 1.e klase nolēma piedalīties šajā konkursā.

Skolēnu atziņu konkursā par attālināto mācīšanos “Mācos pats” tika saņemti pārsteidzoši daudz pieteikumu – vairāk nekā 550 radošie darbi no skolēniem visos Latvijas reģionos.

1. – 4. klašu grupā 1. vietu ieguva Ogres sākumskolas 1.e klases skolniece Elza Ieviņa. Elza balvā saņēma jaunu portatīvo datoru “Dell Vostro 3501”.

Komiksi, dzejoļi, audio ieraksti, kolāžas, video – konkursā tika iesniegti dažāda formāta darbi. Radošs izpildījums, ļoti personisks un arī asprātīgs saturs – tas viss raisīja daudzējādas emocijas, gan prieku, gan līdzjūtību.

Man, kā skolotājai, ir ļoti svarīgi zināt, kā manas klases skolēni jūtas mācoties attālināti – kas viņiem patīk, kas nomāc, ko viņi vēlētos mainīt tiešsaistes stundās.

Šis ir interesants laiks – mēs varam iemācīties būt patstāvīgāki, atbildīgāki. Esam spiesti mācīties strādāt ar datoru, apgūt daudz ko jaunu. Šis ir laiks, kur mēs iemācamies plānot, izvirzīt savas prioritātes, mērķus. Šis ir pārbaudes laiks visiem. 1.e klase un citi sirsnīgi sveic Elzu!