PIRLS 2021 īstenošana Ogres sākumskolā

Ogres sākumskola 2021. gada rudenī piedalījās Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study) īstenošanā Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.8.3.6.1/16/1/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.

Valsts prezidenta pateicības uzrunas: “Es – Latvijas nākotnes veidotājs” dalībniekiem

Jau tradicionāli pirms valsts svētkiem Valsts prezidenta kanceleja organizē konkursu 5.–12. klašu skolēniem, kurā aicina bērnus un jauniešus iztēloties sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavot uzrunu rakstiskā formātā vai videoformātā. Šī gada konkursa temats, par ko jāsagatavo bija  uzruna: “Es – Latvijas nākotnes veidotājs”.

Konkursa mērķis ir veicināt jaunās paaudzes kritisko domāšanu, pilsonisko apziņu, izpratni par vienlīdzību sabiedrībā un patriotiskumu, vienlaikus arī interesi par Latvijas valstiskumu un Valsts prezidenta institūciju.

Konkursam savas uzrunas iesniedza arī mūsu skolas skolēni. Pirmssvētku dienās par savu veikumu saņēma pateicības no Valsts prezidenta Ogres sakumskolas 5.e skolēni Hanna Grinberga un Miķelis Viestards Teivens, 5.a klases skolēns Hugo Fikke un 6.c klases skolniece Ieva Kauliņa. Paldies par atbalstu skolēnu vecākiem un skolotājām Jolantai Bardovskai un Regīnai Hanzenai.

Apsveicam!

Valsts svētku koncerts (video)

Cienījamie skolēni, skolotāji, skolas darbinieki, skolēnu vecāki!

Mūsu tautai jau kopš seniem laikiem ir bijusi viena vienīga vēlēšanās – dzīvot brīvā valstī. Vēsture Latviju nav saudzējusi – daudzus gadu simtus tā bijusi svešzemju jūgā, taču neskatoties uz to, latviešiem nekad nezuda cerība – veidot pašiem savu valsti.

Un tā, 1918.gada 18.novembrī dzima brīva, neatkarīga Latvija.

Dzimtenes mīlestības sākums meklējams katra ģimenē un  skolā, kurā paspilgtinām patriotisko audzināšanu. Esiet lepni par ikvienu labo darbu, kas paveikts ikdienā, jo Latvija – tie esam mēs!

Un mums ir ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birzs,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.

Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.

(Laimonis Vāczemnieks)

Šogad Latvijas 103.dzimšanas diena, vairāk kā jebkad agrāk, liek ieskatīties un ieklausīties sevī…, savā ģimenē, iedegt sirdsliesmiņas, lai gaismas, prieka, mīlestības nepietrūkst.

Ielikt vāzē pēdējo rudens mārtiņrozi un tās rūgtajā smaržā iečukstēt burvju vārdus:

TEV MŪŽAM DZĪVOT, LATVIJA!

Esam stipri savā Latvijā, savā novadā, savā skolā un savā ģimenē!

Lai mums skaisti valsts dzimšanas dienas svētki!

“Latvija, Tu esi zvaigzne, kas visspožāk starp citām mirdz”

Novembrī Ogres centrālas bibliotēka aicināja pirmsskolas un jaunāko klašu skolēnus piedalīties radošo darbu izstādē un izveidot kopīgu darbu ar nosaukumu “Latvija, Tu esi zvaigzne, kas visspožāk starp citām mirdz”.

Arī mēs, Ogres sākumskolas 1. a klases skolēni un audzinātāja, esam starp 147 dalībniekiem, kas piedalījās un izveidoja kopīgu radošo darbu par piedāvāto tēmu.

Ogres centrālās bibliotēkas logi līdz pat 1. decembrim bija pārvērtušies par īstu mākslas galeriju. Garāmgājējiem bija iespējams aplūkot bērnu veidotos darbiņus, kas tapuši kā veltījums Latvijas svētkiem.

Paldies Ogres centrālajai bibliotēkai par iespēju piedalīties izstādē! Paldies par saņemtajām balvām un pateicības rakstu!

Esam finālā “Ventspils IT izaicinājumā”

Ventspils Digitālais centrs un Ventspils pilsēta 6. reizi izaicina 1.-12.klašu skolēnus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parādīt savas prasmes un zināšanas radošā tehnoloģiju pielietošanā tehnoloģiju konkursā “Ventspils IT izaicinājums”.

Konkursa fināla kārta, kurā iekļūst tikai 64 erudītāko dalībnieku komandas, to vidū arī mēs – Ogres sākumskolas 1. a klases komanda “Mazie vienradži”. Mūsu uzdevums sagatavoties šim konkursam, jēgpilni  apgūt un padziļināt savas zināšanas un pielietot tās, lai 6.decembrī konkursā apliecinātu savas prasmes un gūtu gandarījumu par paveikto.  

Turēsim īkšķus, lai viss izdodas arī finālā, kas būs  tiešsaistē!

Man ir tīri zobi!

Ņemot vērā zobu un mutes higiēnas veselības tēmas aktualitāti un nepieciešamību strādāt pie pareizas zobu kopšanas paradumu ieviešanas ilgtermiņā, LR Veselības ministrija arī šogad īsteno “Programmu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem”.

Projekta ietvaros Ogres sākumskolas 1. un 2. klašu 237 skolēni piedalījās tiešsaistes nodarbībā par zobu kopšanu, ko vadīja zobu higiēniste Inga Daudiša, un nodarbībā par veselīga uztura pamatprincipiem, kurā skolēni spēlēja spēli par veselīgiem un neveselīgiem produktiem, ko vadīja uztura speciāliste Alise Kindzule.

Bērni ar lielu interesi ieklausījās, vēroja, atbildēja uz jautājumiem, izteica savas domas, pamatoja tās. Nodarbības “Tīri zobi” piedāvātās nodarbības bija skolēnu vecumam atbilstošas, pamācošas un interesantas.

Lai rosinātu bērnu interesi nodarbībās apgūtās zināšanas un prasmes izmantot ikdienā, pēc katrs nodarbības dalībnieks saņēma informatīvu izdales materiālu, dvielīti un zobu suku.  

Paldies lektorēm, ka skolēniem bija iespēja līdzdarboties (gan izkustoties, gan atbildot uz jautājumiem un izsakot savu viedokli).

Turpināsim iesākto – rūpēsimies par savu zobu veselību un veselīgu uzturu ik dienas!

Informācija par antigēna paštesta veikšanu

Š.g. 19. novembrī laboratorijas Covid-19 skrīninga testēšana nenotiek.

Skolēni skolā saņems paštestu komplektu un paštestus veic mājās:  

 • 1.-3.klašu skolēni – 21.11.2021.;
 • 4.-6.klašu skolēni veic  vienu paštestu 17.11.2021., otru pirms atgriešanās skolā – 21.11.2021.

Paštestus veic vakcinētie un pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām), gan nevakcinētie skolēni.

Video instrukcija par paštesta veikšanu.

Raksta pielikumā infografikas instrukcija.

Testa rezultāti būs derīgi arī interešu izglītības apmeklēšanai.

Paplašināta informācija par paštestu izmantošanu skolās https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/paplasina-pastestu-izmantosanu-skolas 

Ja 21. novembrī veiktajam paštestam ir pozitīvs rezultāts, tad

1) par to jāinformē klases audzinātāja;

2) mājas karantīnu ievēro tikai skolēns, kuram ir pozitīvais testa rezultāts;   

3) pozitīva paštesta gadījumā, tāpat kā līdz šim laboratoriskā skrīninga testēšanā, – būs jāveic apstiprinošs individuālais tests laboratorijā;

4) pārējie klasesbiedri turpina mācības klātienē 22.novembrī ar Covid-19 negatīva testa rezultātu;

5) vecākiem personīgajā arhīvā jāsaglabā paštesta (arī negatīva) rezultāts ar datumu,kurā tas veikts, lai nepieciešamības gadījumā to var uzrādīt klases audzinātājai.

Pedagogiem, darbiniekiem novembrī paštesti netiek veikti.

5.e klases stunda skolu programmā „Iepazīsti Saeimu”

Saeimā ir uzsākts jauns projekts – izglītojoša skolu programma „Iepazīsti Saeimu”. Ideja par šādas programmas rašanos ir saistīta ar bieži dzirdēto jēdzienu atvērtais parlaments.

Programmas mērķis ir ne tikai interaktīvā veidā stāstīt jauniešiem par Saeimu un tās darbu, lai tā rosinātu jauniešus interesēties par politiskajiem procesiem Latvijā, bet arī papildināt mācību programmu piedāvātās zināšanas, lai skolēniem būtu interese un sapratne par to, kā viņi paši var gan iesaistīties, gan ietekmēt politiskos procesus.

Šī programma paredz, ka Saeimas deputāti un pārstāvji dodas pie tiem dalībniekam, kuri ir pieteikušies dalībai šajā pasākumā.

Š.g. 13.novembrī tāda iespēja bija mūsu skolas 5.e klasei, kurai klases stunda notika interaktīvajā nodarbībā ar Saeimas darbiniekiem. Nodarbība tika prezentēts Saeimas darbs. Skolēni aktīvi atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem, iesaistījās diskusijā.

Nodarbības beigās skolēniem bija iespēja piedalīties improvizētā auditorijas balsojumā par jautājumu: “Mācību programmā arī turpmāk saglabāt iespēju kombinēt klātienes un attālinātas mācības?”

5.e klases balsojumā “par” bija 20 skolēni; “pret” – 3 skolēni , bet “atturas” – 4 skolēni. Katram skolēnam bija iespēja argumentēt savu viedokli balsojumā.

Ieguvuši jaunas zināšanas, iepazinušies ar Saeimas darbu, ar laba vēlējumiem cits citam atgriezāmies attālinātajā mācīšanās procesā katrs savās mājās pie sava datora.

Ogres sākumskolas pedagogu un skolēnu ERASMUS+ projekta “Teen thinkers” mobilitāte Turcijā

Pagarinātā brīvlaika nedēļā no 24. oktobra līdz 31. oktobrim trīs Ogres sākumskolas skolotājas un četri sestās klases skolēni devās Erasmus+ projekta “Teen thinkers” pirmajā mobilitāšu braucienā uz Turciju, Bursu, apmeklējot Şehit Yunus Yilmaz vidusskolu.

Brauciena laikā tika nodrošināta skolēnu pavadīšana, sadarbība daudzveidīgās darbnīcās, pieredzes apmaiņa, noklausītas Bursas universitātes profesoru lekcijas par P4C, jeb filozofiju bērniem nozīmi skolēnu attīstībā.

Brauciena mobilitātes bija vērstas uz jauniešu savstarpējo iepazīšanos, valodas apguvi, kritiskās domāšanas attīstīšanu, Turcijas un Bursas pilsētas vēstures un tradīciju izziņu. Projekta dalībnieki radošajās darbnīcās ieguva priekšstatu par dabīgā zīda ražošanu un grezno turku paklāju aušanu ar rokām, varēja paši izmēģināt savdabīgo gleznošanas veidu – marmorēšanu, izteica savas domas par mūsdienu atkarībām un kā tās novērst.

Ekskursijās iepazinām pilsētas ikdienu, greznos skatus no Bursas kalniem, interesantos muzejus un savdabīgo ēnu leļļu teātri, paši izmēģinājām arī leļļu kustināšanu, apmeklejām Turcijas neatkarības dienai veltītu svētku pasākumu skolā, tikāmies ar pilsētas mēru.

Pāc ilgāka pārtraukuma Erasmus+ projekta realizācijā un mobilitātēs ir iesaistīti arī Ogres sākumskolas skolēni. Lai arī mūsu skolēni bija vieni no jaunākajiem projekta sanāksmes pārstāvjiem, prieks un lepnums par bērnu spējām iesaistīties aktivitātēs, parādīt labas valodas prasmes, spēju sagatavot stāstījumu un prezentēt savu skolu.

Skolēnus patīkami pārsteidza Turcijas bērnu atvērtība, pozitivitāte, vēlme iepazīties un sadarboties. Lai arī, viennozīmīgi, ir manāmas kultūras atšķirības, starptautiskās jauniešu grupas pārstāvji lieliski spēja pieņemt viens otru, uzklausīt, sadraudzēties.

Projekta uzdevums iepazīt un pieņemt atšķirīgo šajā mobilitātē ir realizēts pilnībā. Ikviens no jauniešiem apjauta, ka bērniem dažādās valstīs ir svarīgas vienotas vērtības, kā arī svešvalodas apguves nozīmi, kas ir “atslēga” uz internacionālu saskarsmi, nākotnes mērķiem.

Ikviens no dalībniekiem noslēgumā saņēma projekta sanāksmes un Europass mobilitātes sertifikātus.

Uz tikšanos nākošajās mobilitātēs, kas jau maijā notiks tepat pie mums – Ogres sākumskolā! Gatavojamies uzņemt ciemiņus no pārējām dalībvalstu skolām – Turcijas, Polijas, Slovākijas un Rumānijas.

Konkurss “Mācos krāt un tērēt gudri!”

Nauda ir ikdienas vajadzība, tāpēc svarīgi prast ar to rīkoties gudri un pārdomāti. Dzirdēts viedoklis, ka naudu tērēt ir viegli, pelnīt – grūti, bet plānot – sarežģīti. “Swedbank” Finanšu institūta darbinieki, tiekoties ar skolēniem un viņu vecākiem, ir pārliecinājušies, ka naudu plānot var būt arī aizraujoši, tāpēc viņi izsludināja konkursu sākumskolas klasēm (1.–4. klase), kā naudu iespējams plānot, sakrāt un arī gudri tērēt.

Mēs, Ogres sākumskolas 1. a klases skolēni un klases audzinātāja, piedalījāmies konkursā un izveidojām mācību materiālu – krustvārdu mīklu/ padomus par naudas lietojuma prasmēm., kā arī glīti to noformējām.

Priecājamies, ka Swedbank pārstāvji atzinīgi novērtēja mūsu radošo darbu, un guva lielisku iedvesmu projektu organizēšanā sākumskolas skolēniem.

Balvās saņēmām grāmatas “Nauda un citas Cīruļu ģimenes lietas” no Swedbank.

Paldies Swedbank par iespēju mācīties plānot, krāt un tērēt gudri ik dienu!

Skolas padomes protokols #2021/1

Ogre, 08.09.2021.

Sēdi vada: Skolas Padomes priekšsēdētājs Uģis Grīnbergs (4.a).
Protokolē: Ogres sākumskolas 5e. klases pārstāve Sanita Karlsone.
Piedalās: Skolas izglītojamo vecāku pārstāvji: (Maija Vilnīte (1.a), Ilze Pilāne (1.b), Jolanta Petračuka (1.c), Laura Zukule  (1.d), Ilvars Boreiko (1.e), Vita Krauja (2.a), Agnese Steka-Eglīte (2.b), Kaspars Ušpelis (2.c), Druvis Vilcāns (2.d), Anita Stukāne (2.e), Zaiga Sīle (3.b), Elza Treikala (3.c), Egija Boka Beķere (3.e), Uģis Grīnbergs (4.a), Lāsma Millere (4.c), Solvita Miķelsone (5.c), Ieva Trubača (5.d), Sanita Karlsone (5.e), Anita Girgina (6.a), Gunārs Bērziņš (6.b), Ogres sākumskolas direktora p.i. Ieviņa Piļka un un  Jolanta Bardovska (ievēlēta no Skolas Pedagoģiskās padomes).

Sēdes kārtība:

 1. Skolas padomes priekšsēdētāja ievēlēšana.
 2. Direktora p.i. Ieviņas Piļķas sniegtā informācija par aktuālo skolā, atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Darba gaita:

1. Skolas padomes priekšsēdētāja ievēlēšana.

Par skolas padomes priekšsēdētāju tiek ievēlēts Uģis Grīnbergs, protokolētāja – Sanita Karlsone.

2. Direktora p.i. Ieviņas Piļķas sniegtā informācija par aktuālo skolā, atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

 • Skolā ir veikti daži remontdarbi (nomainītas kanalizācijas caurules, 3. stāvā mazajā korpusā veikts kosmētiskais remonts).
 • 2021. gada vasarā tika realizēti 2 projekti Ogres novada pašvaldības  izsludinātajā projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros: “Kubs pie kuba” (krāsainie kubi ārā pie skolas ieejas), atjaunota “Sprīdīša siena” (sienu gleznojumi) skolas gaitenī. 12. septembrī tiks realizēts arī Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” projekts. Tēvu dienas pasākums  “Apslēpto dārgumu medības kopā ar tēti!” (pārgājiens, orientēšanās Zilo kalnu parkā ar radošām un sportiskām aktivitātēm)”.
 • Skolā iegādāti 10 portatīvie datori. Tas ir mazāk nekā tika solīts.
 • Skola gaida jaunos skapīšus (tas aktuāli vecākām klasēm).
 • Šogad skolā mācās 712 bērni.
 • Atkalsatikšanās prieks video mājas lapā: https://www.ogressakumskola.lv/pargajiena-diena-atkal-satiksanas-video/
 • Pulciņu grafiks un pieteikšanās visiem sūtīta e-klasē. Pieteikšanās līdz 14.09.2021. Precizējums- pagarināts līdz 17.09.2021. Baseinā peldēšanas apmācības šajā mācību gadā netiek plānotas, ņemot vērā situāciju ar Covid-19 ierobežošanas pasākumiem.
 • Mājas lapā ir ievietota ēdienkarte (jāskatās kreisajā pusē apakšā): https://www.ogressakumskola.lv/par-mums/ednica/
 • 1.-2. klase vērtējumu sistēma “STAP” – tas ir kā līdz šim.
 • Skola plāno šogad pasākumus un tie tiks organizēti, ja pieļaus valstī noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi.
 • Lūgums pārrunāt ar bērnu!!! Ja bērns ir mājas aizmirsis masku, tad katram klases audzinātājam ir pieejamas rezerves maskas. Līdz klasei bērns var aiziet bez maskas un pie klases audzinātājas to var saņemt. Arī dežurantei lejā būšot iedotas maskas. Lūdzu iedrošiniet bērnus. Mājās nevienam šādā situācijā nav jādodas.
 • Mācību procesam un visam par un ap izglītību Ogres novadā būs vienota pieeja, saskaņojot ar Ogres novada Izglītības pārvaldi, kuru vada Igors Grigorjevs.
 • Sākumskolai ir izveidota Facebook lapa, vecāki tiek aicināti piesekot: https://www.facebook.com/ogressakumskola.lv
 • Masku lietošana skolā: 1.-3. klase maskas nelieto klasē, lieto koplietošanas telpās. Vecāko klašu bērni mācās maskās arī klasē.
 • Ja ir neskaidrības/ jautājumi/ sūdzības, aicinu sākumā tās risināt ar klases audzinātāju. Ja neizdodas rast risinājumu, tad jāvēršas pie direktores vietniecēm un, ja tad nav risinājums, jāsazinās ar direktora p.i. Ieviņu Piļku.

Jautājumiem saistībā ar Covid-19:

 • Rīcības algoritms pēc Covid-19 testēšanas: https://www.ogressakumskola.lv/ricibas-algoritms-pec-covid-19-testesanas/ Ogres novada pašvaldība ir lēmusi, ka pilna laika karantīna būs 14 dienas.  Tomēr ņemot vērā valstī esošo situāciju, jāseko līdzi izmaiņām.
 • Ja bērns ir slimojis (ne tikai Covid), ģimenes ārsts ir tiesīgs bērnu palaist uz skolu ar savu izrakstīto zīmi, papildus neveicot Covid-19 testu. Vecāks var pieteikt kavējumu e-klasē, kas nav garāks par trīs dienām (šajā gadījumā ārsta zīme nav nepieciešama). Ja gadījumā bērns nav skolā, kad tiek nodoti siekalu testa paraugi, tad pašiem jādodas uz laboratoriju nodot siekalu tests. Šai informācijai jāseko līdzi visu laiku.
 • Par to, cik bieži tiks testēti bērni, lemj valdība. Tiek visi aicināti būt saprotošiem un atbalstošiem. Informāciju par jebkurām izmaiņām, testu konteineru piegādēm utt. skolā var tikt saņemt darba dienas vēlā vakarā un arī brīvdienu vakaros. Nedusmojaties, ja saņemat informāciju no skolas pārstāvjiem kādā jums šķietami nepieņemamā laikā. Priecājas par katru dienu, ko bērni var pavadīt skolā.
 • Ja nonāksim pie attālinātas mācīšanās, tad:
  – Process vēl tiek izstrādāts/papildināts un skolēnu vecāki par to uzzināsim tiklīdz lēmumi būs pieņemti.
  – Skolnieku vecāki pavasarī aizpildīja anketu par to, kā bija veicies iepriekšējā mācību gadā (attālināto mācību laikā)  šīs anketas rezultāti tiek apkopoti un tiks prezentēti nākošās sapulces laikā.

Lēmums:

 1. Nākamā Skolas Padomes sēde – 2021. gada 3. novembrī, pulksten 18:30 Ogres sākumskolā, norises vieta tiks precizēta.

Erasmus+ projekts “Teen thinkers”

Projekta sākums 2020.gada 1.novembrī. Ilgums 2 gadi + pagarinājums.

Mērķgrupa – skolēni vecumā no 10 līdz 14 gadiem.

Pirmajā projekta realizācijas gadā komunikācija notika digitālajās platformās (zoom/etwinning/projekta Google kontā). Epidemioloģiskajai situācijai uzlabojoties notikusi pirmā mobilitāte – projekta tikšanās Turcijā, Bursā.

Projekta mērķuzdevumi:

 • Izmantojot daudzveidīgus mācību un izglītojošo līdzekļu kopumu, uzlabot bērnu IT pielietošanas, valodu un sociālās  prasmes;
 • Rosināt jauniešus izprast 21.gadsimta vērtības;
 • Pilnveidot skolēnu emocionālo un sociālo attīstību reālajā un virtuālajā vidē;
 • Dot iespēju skolēniem sadarboties internacionālā vidē;
 • Dažādot skolotāju metodiskā darba prasmes un iemaņas, iepazīstot  jaunas metodes un pieredzes;
 • Pilnveidot angļu valodas prasmes skolēniem un projektā iesaistītajiem pedagogiem; Apzināt kultūru daudzveidību, attīstīt toleranci pret dažādām Eiropas valstu kultūrām.

Projekta dalībvalstis un iesaistītās skolas:

 • Turcija – Şehit Yunus Yılmaz Ortaokulu.
 • Slovākija – Gymnázium sv. Andreja.
 • Rumānija – Scoala Gimnaziala “Mihai Viteazul” Craiova.
 • Polija – Szkola Podstawowa – Nr 11.
 • Latvija – Ogres sākumskola.

No 2020. novembra ir realizētas sekojošas aktivitātes:

 • Projekta plānošanas un vadības sanāksmes Zoom platformā 2020. gada 29. septembrī, 17.februārī un 29.martā, un 2021.gada 15. un 21.septembrī.
 • Ir izveidota projekta sadarbības platforma, e-twinning projekts, kurā sākotnēji, epidemioloģisko ierobežojumu laikā, tika uzsākta un secīgi tiks turpināta skolēnu sadarbība visā projekta norises laikā, kā arī atspoguļoti gala rezultāti.

Projekta aktivitātes:

 • 2020. gada oktobrī veikta aptauja un apkopoti rezultāti par Ogres sākumskolas skolēnu IT lietošanas paradumiem un zināšanām saistībā ar to ietekmi uz fizisko un psihisko veselību. Aptaujas rezultāti Ogres sākumskolā;
 • 2020. gada novembrī projekta logo konkurss, kurā uzvarēja un par Starptautiskā projekta logo tika nominēts Ogres sākumskolas 4.c klases skolnieces Evelīnas Ķēniņas izveidotais projekta logo. Tas tiks izmantots, kā projekta simbols visā tā norises laikā.
 • 2020. gada novembrī Izveidots informatīvais projekta stends
 • 2021. gada pavasarī noticis vebinārs “P4C” (saīsinājums no angļu valodas Philosophy for children), kurā partenrskolu pedagogi iepazinās ar šīs metodes svarīgo lomu izglītības procesā. Šis vebinārs tika papildināts ar praktiskajām darbnīcām, uzsākot starptautiskās mobilitātes
 • Tika veikta Kritiskās domāšanas un bērnu filozofijas aktivitāte 3. – 4. klasēs “Apļu spēle”
 • Latvijas tēma ir “Animācija” un ir izveidota prezentācija un iepazīstināti partnerskolu pedagogi ar tēmas izklāstu 2021.gada 24. – 31. oktobī ir noticis pirmais mobilitāšu pasākums Turcijā, Bursā, piedaloties skolēniem un skolotājiem no visām dalībvalstīm.

Projekta mājas lapa:

TeenThinkers (wixsite.com)

Projekta materiāli:

Projekta sanāksmes:

Noslēdzies Erasmus+ projekts “ALLready a Success to School Life”

20. un 21. oktobrī Ogres sākumskolā viesojās Erasmus+ projekta “ALLready” dalībvalstu pārstāvji. Šajā reizē uzņēmām viesus no Polijas, Turcijas un Portugāles, ievērojot ar Covid-19 saistītos ierobežojumus un drošības pasākumus. Šī bija 3. starpvalstu tikšanās, kā arī noslēdzošā šajā projektā. Divas kopā pavadītas dienas gan darbā, gan iepazīstinot mūsu viesus ar galvaspilsētu Rīgu, Ķemeru nacionālo dabas parku, Jūrmalu un mūsu pilsētu Ogri. Bija iespēja apmeklēt Ogres muzeju, izzināt pilsētas vēsturi, kā arī baudīt krāšņi izgaismoto pilsētu vakarā.

Otrā diena bija viesu vizīte Ogres sākumskolā. Projekta dalībniekus uzrunāja vecāku padomes pārstāvis Aivars Spūlis, Ogres novada izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, Ogres sākumskolas direktores pienākumu izpildītāja Ieviņa Piļka. Visus projekta dalībniekus aizkustināja 4. klases skolnieces Rēzijas Spūles sagatavotais sveiciens. Paldies arī bērnu un jauniešu deju kolektīvam “Dzītariņš” un vadītājai Dairai Dālei, un mūsdienu deju kolektīvam “Karamelles” un vadītājai Lindai Mangulei par katrai dalībvalstij veltīto sveicienu – deju, ņemot vērā Covid -19 situāciju un noteiktos ierobežojumus. Sajūsmu viesos izraisīja skolotājas Diānas Ķēniņas veidotā filmiņa par mūsu skolu. Paldies, Diāna!

Iepazīstoties ar Ogres sākumskolu, viesi devās uz vairākām klašu telpām, kur arī gaidīja nelieli pārsteigumi un iepriecinājumi. Tos, kopā ar saviem skolēniem, bija sagatavojušas skolotājas Anete Lasmane, Elita Geca, Larisa Bite, Iveta Razgale.

Diena noslēdzās ar vispārēju projekta novērtēšanu, daloties ar iegūto pieredzi, sasniegtajiem mērķiem, rezultātiem un sertifikātu izsniegšanas ceremoniju. Tika pārrunātas idejas jauniem projektiem.

Milzīgs PALDIES Latvijas komandas vadītājai un koordinatorei Līgai Bužerei par ieguldīto darbu Erasmus+ projekta “ALLready” sagatavošanā un realizācijā, kā arī aizkadra rūķīšiem Guntai Jakobsonei, Marutai Dudkinai, Jolantai Bardovskai, Ivetai Razgalei un Aijai Sirsniņai par nesavtīgo atbalstu un ideju ģenerēšanu.

Ogres sākumskolas mūsdienu deju kolektīva “Karamelles” sveiciens Turcijas delegācijai

Ogres sākumskolas mūsdienu deju kolektīva “Karamelles” sveiciens Portugāles delegācijai

ERASMUS+ projekta “ALLReady” 2. starpvalstu tikšanās reize Polijā

Realizējot “ERASMUS+” projektu “ALLready” Ogres sākumskolas pārstāvji piedalījās 2. starpvalstu tikšanās reizē Polijas pilsētā Otvockā, 27. septembrī. Tā bija priecīga atkalredzēšanās ar dalībvalstu pārstāvjiem no Polijas, Turcijas un Portugāles. Šajā reizē tika izvērtēts projektā ieguldītais darbs, atzinīgi novērtēts sasniegtais rezultāts, pārrunāta Covid-19 pandēmijas ietekme. Paviesojāmies Otvockas 2. pamatskolā, iepazināmies ar mācību procesu jaunākā skolas vecuma grupā, 1. klases burtu mācības nodarbību, kā arī vērojām sporta aktivitātes 5.klasē. Diena noslēdzās ar pastaigu Otvockā, piedaloties visiem dalībvalstu pārstāvjiem. Neaizmirstama, labi organizēta tikšanās, gandarījums par paveikto!

Rakstu sagatavoja: Gunta Jakobsone
Projekta koordinatore Latvijā: Līga Bužere
Foto: Diāna Ķēniņa

Zoozīļuka draugi Ogres sākumskolā

Kad ozolu tuvumā sāk intensīvi tērgāt sīļi, tad skaidrs, ka zīļu vākšanas laiks ir klāt. Rosīgais Rīgas Zooloģiskā dārza “Zoozīļuks 2021” arī šogad aicināja skolēnus iesaistīties ozoļzīļu vākšanas akcijā. Akcija norisinājās no š.g. 1.-10.oktobrim.

Rīgas Zooloģiskā dārza darbinieki patiesi priecājās par ļoti labas kvalitātes zīlēm, kuras dalībnieki ir vākuši, šķirojuši, žāvējuši un pakojuši visdažādākajos Latvijas nostūros – Valmierā, Ērgļos, Mālpilī, Siguldā, Carnikavā, Saulkrastos, Rīgā, Ogrē, Madlienā, Salaspilī, Pļaviņās, Skrīveros, Jēkabpilī, Gulbenē, Rēzeknē, Viļānos, Vecumniekos, Iecavā, Elejā, Jelgavā, Baložos, Tukumā, Talsos, Kuldīgā, Ventspilī, Alsungā, Aizputē un citās pilsētās. Šogad Zooloģiskais  dārzs ir saņēmis 13 649 kg zīļu.

Paldies arī mūsu skolas čaklajiem zīļu vācējiem:

3.e klasei un vecākiem /klases audzinātāja Juta Antone-Madalāne / – 275 kg  iegūta 3.vieta un bezmaksas apmeklējums visai klasei Zooloģiskajā darzā. Apsveicam!

Pateicības un 50% atlaidi Zooloģiskā dārza apmeklējumam ieguvušas:

 • 1.b klase – 145 kg /klases audzinātāja Dana Kolovanova/
 • 1.c klase – 111,5 kg /klases audzinātāja Dace Bužere/
 • 5.e klase – 118,5 kg /klases audzinātāja Jolanta Bardovska/
 • 5.c klase – 92,5 kg /klases audzinātāja Baiba Rulle/

Zoodārza dzīvnieki var mierīgi gaidīt ziemu, bet mēs varam priecāties par labi padarīt darbu!

Rīcības algoritms pēc Covid-19 testēšanas

Pašizolācija jāievēro – Iebraucot Latvijā no valsts, kurā 14 dienu kumulatīvais Covid – 19 gadījumu skaits uz 100000 iedzīvotāju pārsniedz 75.

Izolācija jāievēro – Covid-19 inficētai personai.

Karantīna (mājas) jāievēro – personai, kurai ir bijis personīgs kontakts ar Covid-19 inficēto personu.

Rīcības algoritms pēc Covid-19 testēšanas

 1. Laboratorija informē izglītības iestādi (turpmāk – skola) tikai pozitīva testa gadījumā.
 2. Kontaktpersonas nosaka epidemiologs, ģimenes ārsts, skolas atbildīgā persona (medmāsa), skolas direktors, skaitot 2 dienas atpakaļ no testēšanas dienas.
 3. Kontaktpersonas medicīnisko novērošanu dzīvesvietā organizē kontaktpersonas ģimenes ārsts.
 4. Kontaktpersonām (skolēniem) tiek noteikta pilna laika karantīna – 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu.
 5. Kontaktpersonām (nevakcinētajiem/pārslimojušajiem darbiniekiem) tiek noteikta pilna laika karantīna – 14 dienas kopš brīža, kad pēdējo reizi bijis ciešs kontakts ar saslimušo vai veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu, var pārtraukt mājas karantīnu.
 6. Kontaktpersonām (skolēniem) mājas karantīnu pārtrauc ģimenes ārsts un izraksta skolai izziņu (U-27 forma), neveicot testēšanu, ja nav citi ģimenes ārsta/ārstējošā ārsta norādījumi.
 7. Kontaktpersonām (vakcinētajiem darbiniekiem) mājas karantīna nav jāievēro. Šo personu pienākums, saziņā ar ģimenes ārstu, – nedēļas laikā pēc kontakta ar inficēto personu, veikt Covid-19 testu un, ja tests ir pozitīvs, ievērot izolācijas nosacījumus. Izolācijā esošie ikdienas gaitās atgriežas pēc izveseļošanās ar ģimenes ārsta atļauju.

Starptautisko olu dienu svinam arī mēs

Jau 25 gadus otrajā oktobra piektdienā svinam Starptautisko olu dienu.

Lielākais olu ražotājs Ziemeļeiropā AS “BALTICOVO” izsludināja konkursu 3.-6. klašu skolēniem, lai cildinātu šo dabas spēkstaciju – olu.

Arī Ogres sākumskolas 5.C klase kopā ar klases audzinātāju piedalījās šajā konkursā. Ar 100% vecāku atbalstu un pašu bērnu līdzdarbošanos mēs izveidojām nelielu video sveicienu Pateicoties tam, esam iekļuvuši to Latvijas skolu skaitā, kas mielosies ar gardo Balticovo olu saldējumu.

!!! Neviena ola filmēšanas laikā netika saplēsta!

Rakstu sagatavoja klases audzinātāja: Baiba Rulle
Video montāža: Evelīnas Ķēniņas mamma

Dzejas mēnesis

Tradicionāli Latvijā septembris ir Dzejas mēnesis. Arī Ogres sākumskola to atzīmēja ar daudzveidīgiem pasākumiem. Septembra pirmajās nedēļās 6. klašu skolēni virtuāli paciemojās dzejas almanaha bērniem “Garā pupa” atvēršanas svētkos, kā arī klausījās dzejnieču Ineses Zanderes, Ērikas Bērziņas, Indras Brūveres- Darulienes virtuālos dzejas lasījumus.

Dzejas rakstīšanas darbnīcās iepazinās ar dažiem no mākslas darba tapšanas paņēmieniem, noslēgumā radot arī paši savu dzejoli. Labākos no tiem pašu jauno dzejnieku izpildījumā varēja dzirdēt Dzejas dienu sarīkojumā 18. septembrī Ogres Centrālajā bibliotēkā. Ar savu dzejoļu lasījumiem uzstājās 6.a klases skolēni Patrīcija Gailīte, Gustavs Volkovs, Samanta Vilkauša. Kā interesanti radoši atradumi bija 6. b klases skolēnu Agneses Grundes, Loretas Graudiņas, Toma Bērziņa, 6. a klases skolnieku Eduarda Ļebedeva,  Edmunda Bergmaņa, 6. e klases skolnieces Betijas Trautmanes, 6. c klases skolnieka Īva Mikulāna radītie literārie darbi. Dzejoļu kopa tiks nodota skolas mūzikas skolotājam Kristapam Kiršteinam, un, iespējams, taps dziesma ar kāda no šo dzejoļu vārdiem. Visu veiksmīgāko autoru darbi iesūtīti arī laikrakstam “Ogres Vēstis Visiem”, ar kuru ceram izveidot labu sadarbību.

23. septembrī Ogres sākumskolas latviešu valodas skolotāja Skaidrīte Logina viesojas Taurupes pamatskolā ar savas dzejas lasījumiem un vada dzejas darbnīcu.

Deju koletīvu, ansambļu un koru dalībnieku gājiens

Šogad XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki aizritēja netradicionālā un epidemioloģiskajai situācijai pielāgotā formātā.

Tradicionāli ierastie svētki, ar skatītājiem pilnās tribīnēs un ielās nenotika, bet notika Citādi dziesmu un deju svētki, katram kolektīvam savā novadā, nesatiekoties dalībniekiem no citām pilsētām.

Ogres sākumskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas BJDK “Dzītariņš” deju skolotājas Dairas Dāles vadībā 27. jūlijā, spītējot vienīgajai lietainajai vasaras dienai, piedalījās Ogres novada deju koletīvu, ansambļu un koru dalībnieku gājienā.

Šo Deju svētku moto – “svētki ir tur, kur esam mēs, svētki ir tādi, kādi esam mēs” – atbilst “Dzītariņš” dejotāju būtībai. Mums patīk dejot!

Uz tikšanos turpmākajos koncertos un svētkos!