Ogres novada skolēna karte – personalizēta viedkarte

Skolēna statusa apliecinošs dokuments visā Latvijas Republikas teritorijā.

Skolēna karti var noformēt:

Kartes nozaudēšanas vai maiņas gadījumā pieteikt kartes izveidi:

 • klientu apkalpošanas centrā (Brīvības iela 33, Ogre),
 • tūrisma informācijas centrā (Brīvības iela 18, Ogre).

Priekšrocības

 • skolēna apliecinošs dokuments visā Latvijas Republikas teritorijā,
 • sabiedriskais transports bez maksas,
 • brīvpusdienas,
 • iekļuve skolā,
 • iespēja ar ārsta izziņu apmeklēt peldbaseinu bez maksas,
 • izmantot skolēna karti kā maksājuma līdzekli,
 • saņemt atlaides pie Ogres novada uzņēmējiem.

Infografika

Noteikumi

Paraugs

Skolēna kartes atpazīšanas zīmes:

 • skolēna vārds, uzvārds,
 • personas kods,
 • fotogrāfija,
 • izglītības iestādes nosaukums un klase,
 • kartes numurs,
 • derīguma termiņš.