Par mācību procesa nodrošināšanu attālināti (papildināts, 25.03. plkst. 15:00)

18. marts, 2020

Pirmdien, 23. martā skola uzsāk darbu attālināti, sākot no plkst. 9.00. Skolā veidojam vienu saskaņotu mācību plānu skolēniem katrai nedēļai.

Pirmdien, 23. martā skola uzsāk darbu attālināti, sākot no plkst. 9.00.

Skolā veidojam vienu saskaņotu mācību plānu skolēniem katrai nedēļai.

Pedagogi strādā attālināti, operatīvai saziņai un uzdevumu izplatīšanai izmantojot e-klasi; mācību saturam – uzdevumi.lv, soma.lv vai citus iepriekš izmantotos resursus un līdzekļus – mācību grāmatas, darba lapas, darba burtnīcas, digitālo materiālu krātuves, kā arī savus veidotos mācību materiālus.

Attālināto mācību mājas darbu uzdošanas grafiks 1. – 3. klasēm un 4. – 6. klasēm skatīt pielikumā. Mācību uzdevumi tiek pievienoti e-klasē no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00.

Klašu audzinātāji turpinās uzturēt saprotamu un regulāru saziņu ar skolēnu vecākiem.

Skolas darba laiks:

  • Attālinātā apmācībā skolas darba laiks, katru darba dienu plkst. 9.00 – 15.00;
  • Ja akūtas nepieciešamības gadījumā jāapmeklē skolas telpas, lūdzu, sazinieties ar klases audzinātāju vai administrāciju.

Skolas darba koordinatori:

  • direktore Māra Banka, tel. 26548148; e-pasts skola@ogressakumskola.lv;
  • direktora vietniece Valda Bērziņa, tel. 29740297; e-klases pasts (4.-6.klases);
  • direktora vietniece Ieviņa Piļka, tel. 26459610; e-klases pasts (1.-3.klases);
  • direktora vietnieks Jānis Itkačs, tel. 29867558; e-klases pasts (IT);
  • direktora vietniece Aija Sirsniņa, tel. 26187107; e-klases pasts.

Mācību procesa organizēšana:

Skolotājas Diānas Ķēniņas uzruna (video):

Papildināts, 25.03. plkst. 15:00

Attālināto mācību mājas darbu plāns:

 

Skolas direktore Māra Banka