Attālināto mācību process 1.-3. klašu skolēniem

23. marts, 2020

No š.g. 23. marta līdz 14. aprīlim skola organizē attālināto mācību procesu atbilstoši  skolas kārtībai.

No š.g. 23. marta līdz 14. aprīlim skola organizē attālināto mācību procesu atbilstoši  skolas kārtībai.

Atbildība par bērnu drošību šajā laika posmā pilnībā gulstas uz Jūsu pleciem. Skola nevar nodrošināt attālināti pārraudzīt Jūsu bērnu drošību, tajā skaitā arī drošību internetā.

Mācību procesa organizēšana

Skolotājs:

 1. ir izplānojis mācību saturu atbilstoši sava mācību priekšmeta programmai un klasei mācībām attālināti;
 2. ir sabalansējis mācību uzdevumu skaitu un apjomu, sniedzis skaidru instrukciju uzdevumu izpildei,  norādījis pieejamos, nepieciešamos mācību līdzekļus;
 3. mācību priekšmetu ietvaros uzdotie uzdevumi būs vienai vai vairākām dienām, vai  mācību nedēļai, ko skolēns veiks šīs nedēļas laikā, neskaidrību gadījumā, konsultējoties ar skolotāju e-klases vidē.

Skolēns:

 1. zina, kā notiks saziņa ar skolotāju;
 2. patstāvīgi iepazīst skolotāja sagatavotu mācību saturu (e-klases dienasgrāmatā pie stundu tēmas) un pilda skolotāja sagatavotus ar mācību saturu saistītus uzdevumus ( e-klasē – mājasdarba uzdevumi);
 3. izmanto skolas piedāvāto rīku – e-klasi, lai iegūtu mācību atbalstu no saviem skolotājiem;
 4. pilda un iesniedz uzdotos darbus skolotāja noteiktajā laikā un saņem atgriezenisko saiti par paveikto.

Stundu saraksts:

Saglabājas esošais, tas nozīmē – mācību tēmas ir pieejamas e-klases dienasgrāmatā / stundas tēma; patstāvīgi veicamie darbi – e-klases dienasgrāmatā/ mājasdarba uzdevumi.

Ceļvedis vecākiem:

 1. vienojieties par ģimenei reālāko mācīšanās modeli;
 2. meklējiet atbalstu kopā;
 3. palīdziet iekārtot mācību vietu;
 4. izplānojiet mācību dienu kopā pēc ieteicamā vienas dienas režīma;
 5. sekojiet skolēna līdzdalībai mācībās;
 6. plānojiet, lai katru dienu izkustētos.

Ieteicamais vienas dienas režīms 1. – 3. klašu skolēnam attālinātām mācībām.

Kur meklēt atbalstu:

Jautājumus, kuri skolēnam radīsies uzdevumu saņemšanas, izpildīšanas, atgriezeniskās saites sniegšanas laikā lūdzam, pirmkārt, uzdot e-klases pastā savai skolotājai, ņemot vērā to, ka skolotāji strādā attālināti.

Informāciju sagatavoja,
Direktores vietniece Ieviņa Piļka