Ieteikumi veiksmīgai sadarbībai

23. marts, 2020

Ierosmes, padomi skolēniem, vecākiem, skolas darbiniekiem par attālinātu mācīšanās procesu Ogres sākumskolā.

Ierosmes, padomi skolēniem, vecākiem, skolas darbiniekiem par attālinātu mācīšanās procesu Ogres sākumskolā.

Ieteikumi, lūgumi skolēniem

 • Izstrādā savu dienas plānu mācību darbam, ieplāno laiku mācībām un brīvajam laikam.
 • Atrodi mājās vietu, kur varēsi ērti un pēc iespējas netraucēti mācīties, pārliecinies, ka Tev ir pieejams interneta pieslēgums, atbilstošā programmatūra. Ja radušās problēmas, lūdz palīdzību vecākiem vai skolotājiem.
 • Lūdzu, pārliecinies, ka e-klases vietnē esi ielogojies ar savu kā skolēna lietotājvārdu, izmantojot vecāku paroli un lietotājvārdu, ziņas no skolotājiem nesaņemsi.
 • Ja nevari atvērt e-klasi vai radusies e-klases sistēmas pārslodze, sazinies ar skolotāju.
 • Regulāri pārbaudi ziņojumus e-klases sistēmā. Darba dienās plkst. 9.00 – 15.00.
 • Veic skolotāju iesūtītos uzdevumus ar augstu atbildības sajūtu, parādot savas zināšanas, tas palīdzēs Tev pilnveidot sevi, savas zināšanas un prasmes.
 • Sazinies ar saviem skolotājiem regulāri, respektē skolotāja noteiktos termiņus, atbildi skolotājam un lūdz palīdzību, ja neizproti uzdoto vai radušās citas grūtības. Skolotāji ir Tavs atbalsts un palīgs šajā mācīšanās procesā.
 • 23.03.2020. pēc plkst. 16.00 sazinies ar klases audzinātāju, informē par to, kā veicies pirmajā attālināto mācību dienā.
 • Regulāri sazinies ar saviem draugiem un klases biedriem. Esi jauks, atbalstiet viens otru mācīšanās procesā.
 • Izmanto starpbrīžus starp uzdevumu veikšanu, lai rūpētos par sevi, būtu aktīvs, ēstu veselīgi un atpūstos svaigā gaisā.
 • Runā ar pieaugušajiem, lūdz palīdzību, ja radušās grūtības attālinātas mācīšanās procesā.
 • Neatliec uz vēlāku laiku to, kas jāizdara šodien.
 • Neapstājies pie pirmajām grūtībām, lūdz palīdzību, skolotāji ir Tavs atbalsts attālinātās mācīšanās procesā.
 • Ja esi nopietni saslimis un nevari piedalīties mācību darbā, lūdzu, nekavējoties informē klases audzinātāju.
 • Ja radušās tehniskas grūtības piedalīties attālinātā mācīšanās procesā, informē klases audzinātāju, viņa sazināsies ar skolas vadību un palīdzēs atrisināt radušos situāciju.
 • Attālinātās mācīšanās laikā Tev ir iespēja sazināties ar skolas psihologu, logopēdu, sociālo pedagogu e-klasē, ja nepieciešams atbalsts.
 • Rūpējies par sevi un esi organizēts!
 • Mēs ticam, ka šajā mācīšanās laikā gūtā pieredze Tev un mums visiem noderēs turpmāk!
 • Mēs esam lepni, ka esi gatavs iesaistīties un saproti, ka šī ir Tava iespēja gan pilnveidot, gan pārbaudīt sevi!

Ieteikumi un lūgumi vecākiem

 • Lūdzam Jūsu atbalstu attālināta mācīšanās procesa nodrošināšanā, palīdzot Jūsu bērnam plānot samērīgu laiku mācībām un atpūtai.
 • Aicinām aktīvi sekot līdzi skolēna un skolotāja sadarbībai e-klases sistēmā, atbilstoši stundu sarakstam.
 • Lūdzam nekavējoties ziņot klases audzinātājam, ja slimības dēļ vai citu objektīvu iemeslu dēļ skolēns nevar piedalīties attālinātā mācīšanās procesā. Ja skolai būs iespēja, palīdzēsim risināt radušos situāciju.
 • Ogres sākumskolas skolotāju galvenais saziņas rīks ar skolēniem un vecākiem ir e-klases sistēma.
 • Mācību priekšmetu skolotāji ir rūpīgi izstrādājuši pārdomātu mācību plānu attālinātas mācīšanās nodrošināšanai, tāpat skolotāji ir pieejami konsultācijām.
 • Ja Jums vai Jūsu bērnam nepieciešams atbalsta personāla palīdzība attālinātās mācīšanās laikā, lūdzu, sazinieties ar psihologu, logopēdu, sociālo pedagogu e-klases sistēmā, vienojieties par sadarbības formu attālināti.
 • Paldies, ka esat ieinteresēti, lai attālinātā mācīšanās būtu efektīva! Ticam, ka sadarbojoties mēs spēsim nodrošināt attālināto mācīšanos veiksmīgi!
 • Būsim atbildīgi, saudzēsim savu un apkārtējo veselību!

Skolas darba laiks

 • Attālinātā apmācībā skolas darba laiks, katru darba dienu plkst. 9.00 – 15.00.
 • Ja akūtas nepieciešamības gadījumā jāapmeklē skolas telpas, lūdzu, sazinieties ar klases audzinātāju vai administrāciju.

Mēs ticam un uzticamies jums, ka arī attālināti varam darboties tā, kā to paredz mūsu skolas vērtības: atbildīgi, radoši un sadarbojieties.