Projektu realizācija

21. septembris, 2021

Liels paldies vecāku grupai, kas realizēja Ogres novada pašvaldības  izsludinātajā projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.

Liels paldies vecāku grupai, kas realizēja Ogres novada pašvaldības  izsludinātajā projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”.

Projekta “Skolas sienai skaistai būt! “ ietvaros, restaurēta Sprīdīša pasaku tēlu koridora siena. Trīs kabinetiem ieliktas jaunas durvis un vēsturiskais zīmējums ir ieguvis jaunas krāsas.

Projekta “Kubs pie Kuba” ietvaros pie skolas galvenās ieejas, pie karoga masta, izvietoti 16 kubi, dažādās krāsās, kā āra stundu organizēšanas  un atpūtas vieta.

Paldies vecāku padomes pārstāvjiem Uģim Grīnbergam, Matīsam Palsānam, Aivaram Spūlem, Evai Bičkovskai, Sanitai Karlsonei, Ievai Trubačai – Boginskai,  Anitai Stukānei, Kasparam Ušpelim.

12. septembrī tika realizēts arī Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!”

Tēvu dienas pasākums  “Apslēpto dārgumu medības kopā ar tēti!” (pārgājiens, orientēšanās Zilo kalnu parkā ar radošām un sportiskām aktivitātēm)”. Kā mums šajā jaukajā dienā gāja var apskatīties fotogalerijā.

Informāciju sagatavoja projektu koordinatore Aija Sirsniņa