Ziemassvētku laiks

29. decembris, 2014

Šis ir laiks, kad atskatāmies uz paveikto, kad izvērtējam savas vēlmes, spēkus un iespējas, plānojot nākošā gadā veicamos darbus. Nekas pasaulē nenotiek nejauši. Viss, kas notiek ar mums, ir mūsu pašu rīcības izraisīts. Blakus ikdienas mācību procesam veiksmīgi esam realizējuši dažādas ieceres.

Šis ir laiks, kad atskatāmies uz paveikto, kad izvērtējam savas vēlmes, spēkus un iespējas, plānojot nākošā gadā veicamos darbus. Nekas pasaulē nenotiek nejauši. Viss, kas notiek ar mums, ir mūsu pašu rīcības izraisīts.

Blakus ikdienas mācību procesam veiksmīgi esam realizējuši dažādas ieceres. Ir skaisti nosvinēta Valsts dzimšanas diena, Lāčplēša diena, kurā mūs priecēja skolas dziedātāji, dejotāji un daiļrunātāji. Mārtiņdienas pasākumā esam parādījuši savu iecietību, līdzjūtību. Klašu kolektīvi ir pabijuši tuvākās un tālākās ekskursijās, kā arī rīkojuši dažādus citus pasākumus. Savu vienotību un sportisko garu esam apliecinājuši Olimpiskajā dienā.

ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta ietvaros šī gada laikā pabūts Spānijā un Polijā, bet maijā projekta partneri uzņemti pie mums, Ogrē.

Skolotāju rosināti, vecāku atbalstīti, mūsu audzēkņi ar labiem panākumiem ir piedalījušies gandrīz visās mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos un sacensībās. Karjeras stundās skolēniem ir bijusi lieliska iespēja tikties dažādu profesiju pārstāvjiem.


Viktorija Valdmane, 2.a

Krists Upelnieks, 2.b

Matīss Mazulis, 2.c

Anete Kalniņa, 2.d

Viktorija Dimza, 2.e

Elīna Eiduka, 3.a

Kārlis Rūdolfs Mednis, 3.b

Baiba Priede, 3.d

Estere Zaserska, 3.c

Diāna Ķēniņa

Eva Bičkovska

Sabīne Zviedre

Ligita Kalēja

Linda Babāne, 4.a

Elizabete Rizlinga, 4.c

Aigars Belovs, 4.b

Diamante Ābola, 5.b

Elizabete Antropa, 5.a

Alise Keita Driviniece, 5.c

Mārtiņš Romanovskis, 6.a

Nellija Spūle, 6.b


Oskars Linkums, 6.d

Daudz paveikts arī skolas vizuālā tēla uzlabošanā – iekārtots mājturības kabinets zēniem, matemātikas kabinets un sociālā pedagoga kabinets.

Šajā gadā man bija liels gods strādāt kopā ar daudziem radošiem, aktīviem, dvēseliski bagātiem pedagogiem -profesionāļiem.

Sirsnīgi sveicu visus Ziemassvētkos un vēlu tos mierīgus un gaišus savējo vidū!

Lai 2015.gadā netrūkst ticības, mīlestības, labo, produktīvo šaubu un reibinoša prieka par panākumiem!

Direktore Māra Banka