Tradīciju stundas no “Skolas somas” Ogres sākumskolā

14. janvāris, 2019

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros Ogres sākumskolā tika organizētas Tradīciju stundas, kuras vadīja stāstniece no Ventspils Līga Reitere.

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros Ogres sākumskolā tika organizētas Tradīciju stundas, kuras vadīja stāstniece no Ventspils Līga Reitere. No 2. līdz 6. klasei stāstniece piedāvāja 3 tematus – “Vargana stāsts”, “Dialekti, izloksnes, apvidvārdi”un “Glītrakstīšana”. Skolotāja atraktīvā, mūsdienīgā veidā iepazīstināja skolēnus ar Latvijā pazīstamiem dialektiem, uzsverot to nozīmi latviešu valodas bagātināšanā un kopšanā. Bija interesanti klausīties Kurzemes dialektam raksturīgo skanējumu un iepazīt virkni apvidvārdu, kā, piemēram, šļorkans, šnobelis, knoļļ, duj utml. Skolēni, stundu beidzot, rakstīja:

“Latviešu valoda ir ļoti bagātīga. Iepazinu daudz apvidvārdu, uzzināju, kas piesārņo valodu. Turpmāk arī telefonā mēģināšu rakstīt gramatiski pareizi.”

“Latvijas dialekti un izloksnes ir mūsu tautas vārdu krātuve.”

“Latviešu valoda ir ļoti bagāta, tās izloksnes ir avots, kur var pasmelties, lai nosauktu piemirstas vai pat jaunas lietas.”

“Mūsdienās valoda ir piesārņota ar daudziem svešvārdiem, lai gan to vietā mēs varētu lietot senos vārdus, ko saglabājuši dialekti un izloksnes.”

Līga Reitere pati lieliski papildināja stāstus ar sena latviešu mūzikas instrumenta- vargana skanējumu. Ar tā palīdzību skolotāja klasē radīja īpašu teiksmainas senatnes atmosfēru. Arī glītrakstīšanas nodarbības bija vērtīgas ar atziņu, ka, izkopjot rokrakstu un burtu pareizrakstību, cilvēks reizē izkopj savu raksturu un tā bagātina personību.

Līga Reitere- nenoliedzami liela personība un latviešu tautas kultūras , sevišķi valodas, popularizētāja. Beidzot stundas, Līga ikkatrā klasē vaicāja skolēniem, ko dzīvei noderīgu viņi ieguva sarunā. Atbildes iepriecina-

“Es izpratu, kā var bagātināt savu valodu, kā arī to, ka skolotājam nav jādod pareizās atbildes, bet gan jāstāsta tā, lai skolēnam atbildi gribētos atrast pašam.”

“Intonācija un vārdu krājums, ko es saziņā lietoju, var izmainīt citu cilvēku uzmanību un uztveri.”

“Latvijā ir daudz neparastu un interesantu vārdu, kurus man gribas izpētīt.”

“Valoda ļoti bieži daudz pastāsta par cilvēku un viņa raksturu.”

“Jo vairāk klausies, jo vairāk mācies.”

“Vajag domāt, nevis tikai norakstīt.”

Atvadoties Līga Reitere uzdāvināja skolai grāmatu – viņas un valodnieka Matīsa Treimaņa pētījumu “Ievadlekcijas lv – ventiņu izloksne.”

Paldies stāstniecei, paldies “Skolas somai” par dāvāto iespēju.