Ogres sākumskolas skatuves runas konkursa „Zvirbulis” nolikums

14. janvāris, 2019

Skolēnu skatuves runas konkursa darbu izvēle tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu. Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme.

Mērķis:

  1. Izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku.
  2. Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.
  3. Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas.
  4. Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu, un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

Norise:

1. kārta tiek organizēta katrā klasē līdz 2019.gada 29.janvārim. Konkursa dalībnieki runā dzejoli vai prozas darbu. Priekšnesuma ilgums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes.

Skolēnu skatuves runas konkursa darbu izvēle tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu. Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme.

Uz skolas konkursu no katras klases izvirza 2 dalībniekus.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 29. janvāra plkst. 16:00 skolotājai Aijai Sirsniņai.

2. kārta- skolas konkurss notiek 31. janvārī plkst. 11.30 skolas bibliotēkā.

Vērtēšana:

Konkursa dalībnieku priekšnesumi tiek vērtēti 3 vecuma grupās:

1. klases grupa, 2.- 3. klašu grupa un 4.- 6. klašu grupa.

Vērtēšanas kritēriji:

  1. Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte).
  2. Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums).
  3. Skaidra dikcija un artikulācija.
  4. Kontakts ar klausītāju.
  5. Priekšnesumā nelietot attēlojošus ilustratīvus žestus.