Skolēnu uzņemšana 1. klasē (sadalījums klasēs)

14. maijs, 2021

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ogres sākumskolā 1.klasē 2021./2022. mācību gadā.

Skolēnu uzņemšanu 1. klasē nosaka Ogres novada saistošie noteikumi “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”. Ar noteikumiem iespējams iepazīties šajā sadaļā.

Elektronisku pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1. klasē jaunajam mācību gadam notiek no pirmās darba dienas februāra mēnesī līdz 31. martam. Pieteikšanās notiek Ogres novada pašvaldības interneta mājas lapā, un to organizē Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvalde. Ja vecāks noteiktajā laikā nav reģistrējis bērnu uzņemšanai 1. klasēm, tam jāaizpilda pieteikums un pēc 15. aprīļa tas jāiesniedz izglītības iestādē.

Informācija par vietas piešķiršanu Ogres sākumskolā tiek publicēta Ogres novada pašvaldības interneta mājas lapā 15. aprīlī. Līdz 1. jūnijam skolas komisija sadala topošos pirmklasniekus pa klasēm un publicē skolēnu dalījumu klasēs skolas interneta mājas lapā. Skolēnu uzņemšanu reglamentē “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ogres sākumskolā 1.klasē 2021./2022. mācību gadā”.

 1. No 14. maija līdz 4. jūnijam iesniegumu par bērna uzņemšanu Ogres sākumskolā varat aizpildīt elektroniski un atsūtīt uz skolas e-pastu skola@ogressakumskola.lv. Optimāls risinājums ir elektroniski parakstīts iesniegums, bet pieņemsim arī skenētus dokumentus.

  Iesnieguma forma uzņemšanai Ogres sākumskolas 1. klasē

 2. Ja iesniegumu nav iespējams iesniegt elektroniski par bērna uzņemšanu Ogres sākumskolā, tad varat uzrakstīt un iesniegt arī klātienē no 31. maija līdz 4. jūnijam, atstājot skolā norādītajā vietā.

 3. Bērna vecāks ne vēlāk kā līdz 14. jūnijam skolas interneta mājas lapā piesaka Ogres novada skolēna karti.

  Skolēna kartes pieteikšana (ePakalpojumi.lv)

 4. No 16. līdz 27. augustam vecākiem uz skolu būs jāatnes arī šādi dokumenti:
  • izziņa par pirmsskolas izglītības satura apguvi un bērna sasniegumu aprakstu;
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u).

Pirmklasnieku sadalījums klasēs.

1.a klase (sk. A. Lasmane)

Nr.Pieteikuma Nr.
1.2021/02-01/65425
2.2021/02-01/CBF3F
3.2021/02-01/E0F61
4.2021/02-01/82361
5.2021/02-01/E7709
6.2021/02-01/A204B
7.2021/02-01/B1DE6
8.2021/02-01/5E4AD
9.2021/02-01/B6F72
10.2021/02-01/7DB17
11.2021/02-01/8446A
12.2021/02-01/E57AD
13.2021/02-01/30227
14.2021/02-01/81E32
15.2021/02-01/5974C
16.2021/02-01/ADD27
17.2021/02-05/1B8D7
18.2021/02-01/C6034
19.2021/02-01/0C6BD
20.2021/02-01/F89EC
21.2021/02-01/64AF8
22.2021/02-01/F150E
23.2021/02-01/1230F
24.2021/02-01/37F12
25.2021/05-01/AAAAA
26.2021/05-01/AAAAB

1.b klase (sk. D. Kolovanova)

Nr.Pieteikuma Nr.
1.2021/02-01/6B321
2.2021/02-01/A242E
3.2021/02-01/00785
4.2021/02-01/1CD2B
5.2021/02-01/8FD16
6.2021/02-01/87F15
7.2021/02-02/9AE9B
8.2021/02-01/8CD29
9.2021/02-01/96A49
10.2021/02-01/A0EC3
11.2021/02-01/B7138
12.2021/02-01/54190
13.2021/02-01/45DC8
14.2021/02-01/1BE9A
15.2021/02-01/EC86B
16.2021/02-01/FA4E6
17.2021/02-01/D43CD
18.2021/02-01/0285C
19.2021/02-01/6DCE0
20.2021/02-01/D1710
21.2021/02-01/7DDC5
22.2021/02-01/A587F
23.2021/02-02/90BF7
24.2021/03-22/C5894
25.2021/02-24/2A151
26.2021/02-01/A68E9

1.c klase (sk. D. Bužere)

Nr.Pieteikuma Nr.
1.2021/02-01/8D518
2.2021/02-01/8E83E
3.2021/02-01/1C077
4.2021/02-01/6CDF4
5.2021/02-01/0D5A2
6.2021/02-01/D1B17
7.2021/02-01/BDBD8
8.2021/02-02/1778A
9.2021/02-01/6C1F2
10.2021/02-01/7F6D7
11.2021/02-01/A428F
12.2021/02-01/0FC5E
13.2021/02-01/0207D
14.2021/02-01/15636
15.2021/02-01/9119B
16.2021/02-01/902D0
17.2021/02-01/55D7C
18.2021/02-01/8DF9F
19.2021/02-01/A1DCD
20.2021/02-01/B0823
21.2021/02-08/5A0D8
22.2021/03-02/6097F
23.2021/02-01/419C2
24.2021/05-01/AAAAC

1.d klase (sk. I. Balode)

Nr.Pieteikuma Nr.
1.2021/02-01/8732F
2.2021/02-01/945BE
3.2021/02-01/53306
4.2021/02-02/E3B17
5.2021/02-01/2CC31
6.2021/02-01/244B3
7.2021/02-01/2C07C
8.2021/02-01/406D7
9.2021/02-01/58F9B
10.2021/02-02/744DA
11.2021/02-03/AE23F
12.2021/02-13/8841A
13.2021/02-15/96CC2
14.2021/03-01/648BF
15.2021/03-11/279C5
16.2021/02-01/E1C8D
17.2021/02-01/3F7C6
18.2021/02-01/2BE87
19.2021/02-01/16C8B
20.2021/02-02/970C1
21.2021/02-22/2A2AE
22.2021/03-02/4F870
23.2021/02-01/5C1CB

1.e klase

Nr.Pieteikuma Nr.
1.2021/02-01/7100D
2.2021/02-01/93587
3.2021/02-01/D25A1
4.2021/02-16/B8D4F
5.2021/02-01/98829
6.2021/02-01/BEAE4
7.2021/02-01/43466
8.2021/02-01/40783
9.2021/02-01/9C81D
10.2021/02-08/2AAE2
11.2021/03-08/32C11
12.2021/03-08/33A28
13.2021/02-01/E2880
14.2021/03-29/8BE50
15.2021/02-01/4F638
16.2021/02-01/7C822
17.2021/02-02/BFB86
18.2021/02-02/ABDC4
19.2021/02-16/08F05
20.2021/02-02/B18F0
21.2021/05-01/AAAAD

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar skolas lietvedi pa tālruni +371 65044521.