Septembra mēnesis Raiņa zīmē

2. oktobris, 2015

Ogres sākumskolā jaunais mācību gads iesācies daudzveidīgi. Visu septembri skolas bibliotēkā bija skatāma mūsu dižgara Raiņa 150. gadskārtai veltīta izstāde.

Ogres sākumskolā jaunais mācību gads iesācies daudzveidīgi. Visu septembri  skolas bibliotēkā bija skatāma mūsu dižgara Raiņa 150. gadskārtai veltīta izstāde.

daba16.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Līgu Bužeri un latviešu valodas un literatūras skolotāju Valdu Bērziņu 17. septembrī devās pārgājienā uz Špakovska parku, kur noritēja Rainim veltīts dzejas pasākums. Visi vienojās kopīgā dziesmā ar Raiņa vārdiem „Daugav’s abas malas” un dzejas lasījumi varēja sākties. Katrs skolēns izteiksmīgi norunāja sagatavoto Raiņa dzejoli. Pasākuma kulminācija bija M.Brauna dziesma ar Raiņa vārdiem „Saule. Pērkons. Daugava..” un skolēnu pašu dziedātās dziesmas ar Raiņa vārdiem. Pasākums katram ļāva izvērtēt Raiņa devumu literatūrā, kā arī izprast dzejnieka mūža ritējumu, pieskarties viņa dzejai un izjust viņa dziesmu spēku.

Rainis-925. septembra rīta stunda skolas aulā iesākās, skandējot, ļoti labi zināmus, Raiņa dzejoļus bērniem, un acu priekšā parādījās Lellīte Lolīte, dzimumdienas svinības Ritiņai, sienāzītis, kaķenīte, zirņa bērni un citi tēli. 2.-3. klašu skolēni bija aktieri! Viņi vizualizēja Raiņa bērnu dzejoļus, kuri jau tika izlozēti iepriekš.

Rainis-14Uz pasākumu bija ieradušies 1. klašu skolēni, viņiem bija iespēja ieklausīties Raiņa dzejas rindās.

4.-6. klašu skolēni zīmēja monētas, kas bija veltītas Raiņa un Aspazijas 150. gadskārtai.
DSCN1490Mūsdienu tehnoloģijām piesātinātajā pasaulē ir visai grūti piesaistīt bērnu uzmanību, lasot dzeju, tādēļ skolotājam nākas būt radošam, mazliet izaicinošam, draiskulīgam, vienu vārdu sakot – citādam. Tāpēc tika piedāvāts, skolēniem, uz Miķeļdienu izveidot vienu kompozīciju no dabas materiāliem, par kādu no Raiņa  dzejoļiem. Izstādē varēja sastapt vāverītes, putniņus, zirņu bērnus, Bērtulīti, Rūķīšus, ežu saimi! No kompozīcijām varēja mācīties skaitīt no viens līdz desmit, skatīties caur zelta sietiņu, kā arī mācīties par 12 mēnešiem, bet 6.c klases skolēni pat bija iepazinušies ar dzejoļiem no krājuma „Gals un sākums”…

Tā tas bija šajā reizē – skolēniem tika piedāvāti dažādi veidi kā ieinteresēt dzejas lasīšanu, ceru, ka mums izdevās, jo lasīšanas prasme, kas raisīta bērnībā, ieliek neatsveramu artavu tālākajā personības attīstībā.

Informāciju sagatavoja,
direktores vietniece Aija Sirsniņa

Vēl raksti šajā kategorijā