Sadraudzības pasākums “Mēs Latvijā”

25. novembris, 2016

Mēs, 5.b klase, 22. novembrī ciemojāmies Rīgas 41. vidusskolā, lai piedalītos ne tikai erudīcijas konkursā “Ko tu zini par Latviju?”, bet vēl daudz citās interesantās aktivitātēs.

Mēs, 5.b klase, 22. novembrī ciemojāmies Rīgas 41.vidusskolā. Mūs uzaicināja klasesbiedra Roberta mamma Inga. Viņa ir 5.a klases audzinātāja.

img_0516Pasākums tika atklāts ar skolas prezentāciju un skolēnu muzikālu priekšnesumu.
Mums dāvaniņā līdzi bija pašu sagatavots apsveikums ar dažādām latvju rakstu zīmēm.

Tad sākās erudīcijas konkurss “Ko tu zini par Latviju?”. Sadalījāmies pa komandām.

Katrs saņēma uzlīmi ar savu vārdu un komandas nosaukumu – latvju zīmi. Vispirms bija individuālais konkurss. Katrs varējām apliecināt savas zināšanas par mūsu Latviju. Pirmo vietu ieguva Justīne!

img_0689Pēc tam komandām bija dažādi uzdevumi 10 stacijās – jautājumi par dabas parkiem un rezervātiem, krustvārdu mīklas, vajadzēja atpazīt Latvijas ievērojamākos cilvēkus pēc attēliem, bija jāsaliek puzle – Latvijas kontūra, jāatpazīst latvju zīmes, jāatmin latviešu multfilmu nosaukumi pēc to fragmentiem u.c.

Mūsu klase bija ļoti zinoša!

Ļoti patika pasākuma otrā daļa. Visi draudzīgi piedalījāmies atrakcijās – spēlēs un rotaļās. Bija jautri!

Mūsu draudzības pasākumu noslēdzām ar kopīgām dziesmām “Skaista mana tēvu zeme” un “Tik un tā.” Visi saņēmām dāvaniņas un norunājām, ka nākošgad tiksimies pie mums, Ogrē.

Mums visiem ļoti patika šī tikšanās! Paldies Roberta māmiņai Ingai!

Raksta autors 5.b klases skolnieks Elvijs Ļevčūns