Pieredzes apmaiņas seminārs Ogres sākumskolā

16. februāris, 2018

“Lietpratīga informācijas resursu lietošana – izglītojamo kognitīvo prasmju un motivācijas paaugstināšanai.”

“Lietpratīga informācijas resursu lietošana – izglītojamo kognitīvo prasmju un motivācijas paaugstināšanai.”

Angļu valoda 4.a klasē 321.kab., sk. Līga Bužere. Pilsētā. Ēkas, virzieni un norādījumi. Interaktīvi vingrinājumi vārdu krājuma aktivizācijai.

Dabaszinības – matemātika 2.b klasē 130.kab., sk. Larisa Bite, Anete Lasmane. Priekšmetu un materiālu īpašības un to praktiskā pielietošana, reizrēķins līdz 5.

Latviešu valoda 5.a klasē 305.kab., sk. Jolanta Bardovska. Vārdu pilna pasaule. Vārda sastāvs – nozīmīga morfoloģijas pamatvienība jaunu vārdu darināšanā, vārdu pareizrakstībā un vārdšķiru noteikšanā.

Mūzika 2.d klasē 140.kab., sk. Laila Daudziņa. Koki mūzikā un tautas valodā. Skolēnu emocionālo, intelektuālo spēju veidošana, izmantojot mūzikas valodas pamatelementus.

Ogres sākumskolas dalība ES projektos, skolēnu mācību motivācijas veicināšanai, pedagogu kvalifikācijas pilnveidei, starppriekšmetu un starpkultūru saiknes stiprināšanai, sk. Līga Bužere, Valda Bērziņa. Diskusijas par Ogres sākumskolā redzēto.