Internetā visu paveikt vari, ja vien to ar saprašanos dari!

13. februāris, 2018

Jau 15. gadu pēc kārtas tiek atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID), šogad tā tika atzīmēta 2018. gada 6. februārī, tās sauklis šogad – “Drošāks internets sākas ar tevi!”.

Jau 15. gadu pēc kārtas tiek atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID), šogad tā tika atzīmēta 2018. gada 6. februārī, tās sauklis šogad – “Drošāks internets sākas ar tevi!”.

Drošāka interneta centrs jau piecpadsmit gadus aicina gan lielus, gan mazus rūpēties par savu drošību internetā.

Arī mēs, Ogres sākumskolā, rūpējamies par to, lai visi – skolotāji, skolēni, vecāki internetu lietotu arvien drošāk, tādēļ aktīvi iesaistāmies dažādās Drošāka interneta centra rīkotajās aktivitātēs, lai veicinātu bērnu izpratni par to, kāpēc ir svarīgi internetu lietot droši. Es, kā Drošāka interneta centra vēstnese, īpaši savus audzēkņus mudinu datorikas stundās domāt par drošu interneta lietošanu, domāt par to,  kā pasargāt sevi internetā, kā izturēties ar cieņu citam pret citu virtuālajā vidē.

Šajā nedēļā (no 5. līdz  9. februārim) 2.a, 2.b, 2.e klases skolēniem notika nodarbības „Zinu. Protu. Varu – internetu lietot droši”, 3. a,3. b, 3.g klases skolēniem nodarbības  „Mans digitālais nospiedums”, savukārt 6. b klases skolēniem- „Es – digitālais pilsonis – par drošu internetu!”

2., 3. klases skolēni skatījās arī video par internetu, tā drošību, kurā bērniem viegli uztveramā un saprotamā veidā tika akcentēti jautājumi gan par personiskās informācijas ievietošanu, gan e – pasta reģistrēšanu, gan vēstuļu sūtīšanu, kā arī tika akcentēts, ka bērniem ik pēc 15 minūtēm nepieciešamās izkustēties, lai neiedzīvotos muguras sāpēs un nebūtu redzes problēmas. Ar bērniem diskutējām par to, kas ir personīgā informācija, kam to drīkst izpaust, kam nē, kā atšķirt patiesu informāciju no izdomātas, kādus sociālos medijus drīkst izmantot un  kādā vecumā.

Savukārt 6. klases skolēniem sadarbībā ar skolas bibliotekāri pārrunājām jautājumus par sociālo tīklu lietošanu, cik droši jaunieši jūtas tajos. Kādu informāciju viņi tajos par sevi izplata? Noskatījāmies video par sociālo eksperimentu interneta vidē.

Īpašs prieks par to, ka vairāki 6. klases skolēni jau nodarbības laikā iesaistījās diskusijā par to, kādu informāciju viņi turpmāk neievietos sociālajos tīklos,  jo viņiem bija pārsteigums, ka manis  atrastā  informācija par viņiem, minot  piemērus no sociālajiem tīkliem, ir tik viegli iegūstama.

Priecājos, ka skolēni, ar kuriem tiekos un vadu nodarbības, paliek arvien zinošāki, drošāki interneta vidē, no pasīva satura vērotāja kļūstot par aktīvu un drošu interneta lietotāju.

Priecājos, ka arī citu klašu kolektīvi piesakās uz nodarbībām!

Paldies visiem, kas iesaistās un aktīvi piedalās! Paldies skolas vadības komandai, kas atbalsta!

Aicinu interesentus  līdz 28. februārim paspēt piedalīties Drošāka interneta centra konkursā „Foto detektīvs!”

Atcerēsimies, ka  internetā visu paveikt varam, ja vien to ar saprašanu darām!

Anete Lasmane, Ogres sākumskolas skolotāja,
Drošāka interneta centra brīvprātīgā vēstnese