Pieņemšana pie direktores

27. aprīlis, 2016

25. aprīlī Ogres sākumskolā notika olimpiāžu un konkursu uzvarētāju pasākums, kurā skolēni un pedagogi tika apbalvoti par sasniegumiem novada, starpnovadu un valsts olimpiādēs un konkursos.

„ … tikai runā un klusēšanā ir dzirdams,
Ka cilvēkam katram ir sava pareizrakstība.”
/O.Vācietis./

Direktores uzruna25. aprīlī Ogres sākumskolā notika olimpiāžu un konkursu uzvarētāju pasākums, kurā skolēni un pedagogi tika apbalvoti par sasniegumiem novada, starpnovadu un valsts olimpiādēs un konkursos.

Pasākumu atklāja 4.a klases skolniece Anna Bidiņa ar sirsnīgu dziedājumu.

Skolas direktore sveica visus klātesošos ar panākumiem, īpaši uzsverot pedagogu ieguldījumu skolēnu talantu attīstīšanā, skolēniem novēlot izvēlēties augstus mērķus un gribasspēku to sasniegšanā. Ogres sākumskolas konkursā „Par labāko mācībās” katrā klašu grupā tika apbalvots viens skolēns, kurš gada griezumā bija sakrājis visvairāk punktu, piedaloties skolas, novada, starpnovadu, reģiona un valsts konkursos un olimpiādēs:

  1. klašu grupā – Melānija Muižniece – 1.c
  2. klašu grupā – Gatis Linkums – 2.a
  3. klašu grupā – Anete Kalniņa – 3.d
  4. klašu grupā – Estere Zazerska – 4.c
  5. klašu grupā – Laura Melngalve – 5.c
  6. klašu grupā – Annija Avota – 6.a

Skolēni saņēma novada Atzinības rakstus un diplomus, kā arī Ogres sākumskolas medaļu „Laureāts” un ielūgumu uz bezmaksas ekskursiju. Pedagogi tika apbalvoti ar Goda rakstu. Nobeigumā visi kopā noskatījās skolēnu priekšnesumus. Pasākums bija tik sirsnīgs un jauks, ka gribējās vēl ilgāk pavadīt laiku kopā, parunāties par saviem panākumiem, par ieguldīto darbu un skolēnu motivāciju papildus darboties.

Paldies skolas direktorei Mārai Bankai par sirsnīgo pasākumu un sarūpētajām dāvaniņām un saldumiem.

Direktores vietniece mācību darbā Valda Bērziņa

Vēl raksti šajā kategorijā