Radi….radi!

29. marts, 2016

No 7. līdz 11. martam Ogres sākumskolā norisinājās ikgadējā valodu nedēļa „Radi….radi!”.

No 7. līdz 11. martam Ogres sākumskolā norisinājās ikgadējā valodu nedēļa „Radi….radi!”

5. – 6. klašu skolēni varēja apliecināt savas zināšanas latviešu valodas olimpiādē, 4. – 6. klašu audzēkņi  pirmās svešvalodas – angļu valodas olimpiādē, kā arī 6. klašu skolēni pierādīja, ka pirmais krievu valodas mācīšanās gads ir bijis veiksmīgs, zināšanas ir daudzpusīgas un stabilas.

Šajā mācību gadā pirmo reizi valodas nedēļas ietvaros notika valodu instalāciju konkurss. 4. – 6. klašu skolēni, sadarbojoties ar valodu skolotājiem, veidoja radošos darbus „Es Cilvēks Pasaulē”, kurus attēloja oriģinālās telpiskās instalācijās. Šī darba mērķis bija veicināt skolēnu spēju pielietot valodas zināšanas un prasmes netradicionālā situācijā, attīstīt radošumu, iztēli.

Lai stiprinātu saikni ar jaunākā vecuma sākumskolas klašu skolēniem, aicinājām konkursam pievienoties arī 1. – 3. klašu skolēnus.

Izveidotās instalācijas bija patiesi daudzveidīgas, katra klase bija centusies atrast interesantu, oriģinālu tēmas risinājumu. Konkursa noslēgumā katra klase saņēma godam nopelnīto atzinības rakstu par radošumu un oriģinalitāti.

Atbilstoši nolikumam, darbus izvērtēja valodu metodiskās komisijas skolotāju un skolēnu padomes žūrija, kuri piešķīra nominācijas. Jāatzīst, ka izvērtēšana nebija viegls uzdevums, jo darbi pārsteidza ar daudzveidīgu netradicionālu materiālu pielietojumu, inovatīvu pieeju radošo darbu izklāstā, māksliniecisko noformējumu.

Žūrijas īpašu atzinību šoreiz nopelnīja 3.b. klase- „Skolēnu žūrijas simpātija”, 3.c klase „ Mūsdienīgākā instalācija”, 4.c klase „Daudzveidīgākā instalācija”, 5.a  klase „Burtiskākā instalācija”, 5.c klase „Ekonomiskākā instalācija” un 6.a klase „Mākslinieciskākā instalācija”.

Paldies valodu metodiskās komisijas skolotājiem par ieguldīto darbu valodu nedēļas pasākumu sagatavošanā un organizēšanā!

Paldies klašu audzinātājiem par atbalstu idejas realizācijā!

Informāciju sagatavoja,
Valodu MK vadītāja Līga Bužere

Vēl raksti šajā kategorijā